MLADINA Trgovina
 • (Združena) Levica

  V zadnji Mladini Peter Petrovčič v zapisu (Združena) Levica navaja trditve, ki niso v skladu z dejstvi - posebej kar zadeva Koalicijo strank Združene levice in osebno g. Franca Žnidaršiča. Čeprav ne aktivno, bolj od strani spremljam politiko, Žnidaršičevo delovanje pa že desetletja in mi je zato DSD od vseh strank najbližja, prosim za objavo mojega poznavanja in oceno dejstev, ki drugače odslikavajo stanje in vzroke zanj! Več

 • Rastli pod napačnim županom

  Redkokdaj se zgodi, da kako aktualno družbenopolitično dogajanje nek Mladinin kolumnist v dveh zaporednih številkah časopisa interpretira in skorajda papagajsko ponovi argumentacijo, ki ni nič drugega, kot obrambni mehanizem premeščanja ter bagatelizacije. To se je žal pripetilo Bernardu Nežmahu, intelektualcu velikega formata. Najprej je to storil v kolumni z naslovom „Rastli pod napačnim županom“ (12.1.2018) in potem še v „Spet brez dialoga“ (19.1.2018), kot da enkrat ni zadosti, ko nedavni kriminalni raboti Janeza Janše in njegove SDS prostodušno minimalizira pomen, ji daje potuho in jo obravnava kot nekaj zanemarljivega, s tem, ko ji ob bok postavi po teži mnogo večje grehe finančnih malverzacij, za katere bi naj bil bojda odgovoren Jankovićev klan. Več

 • Intervju: Robert Pfaller

  Mednarodno znani filozof, kulturni teoretik g. Pfaller v intervjuju oznani: ‘’Večkrat navajam primer s kajenjem. Levica je zamudila priložnost, da bi poudarila, da kajenje ni le razvada, ampak politična dediščina politične levice. Vsi veliki revolucionarji so bili kadilci. Cigaretni dim je bil stalnica … Za mlade je bilo kajenje uporniško dejanje, s katerim so si zagotovili intelektualno avtonomijo. Vsi ti vidiki dozorevanja v odraslost se mladim generacijam odvzemajo.’’ Vse skupaj se sliši kot iz priročnika za tobačni marketing. Od kod g. Pfallerju poznavanje te teme, ki izjemno ustreza industriji najsmrtonosnejšega izdelka v zgodovini človeštva, bi moral g. filozof užitka pred temi izjavami razkriti kak konflikt interesa? Ko iščemo sponzorja iniciative Adults for adults, ki jo Pfaller propagira po svetu, je dobro poiskati le predhodno iz leta 2013 ‘’Mein Veto! Bürger gegen Bevormundung’’, in se razkrije, da je to British American Tobacco Austria, (ter Zveza proizvajalcev cigar in pip), velika mednarodna korporacija, del tobačnega kartela. Istega, ki namerno manipulira s tobačnimi izdelki, da bi čim bolj zasvojili, ki namerno oglašuje in prodaja otrokom, da bi dobili doživljenjsko zasvojene stranke. Prav gotovo jim godi govor g. Pfallerja o odgovornosti odraslih; morda so oni sestavili to zanimivo dikcijo, ki vso odgovornost prelaga na posameznika, industrijo pa odveže kakršnekoli odgovornosti? Namreč spominja na spretni govor tobačnega tržnika v šoli v 70-ih letih v ZDA, ko draži mladostnike s prepovedanim sadežem, ki je le ‘’za odrasle’’, kot seks, pivo in avtomobili, vse, česar si seveda noben mladostnik seveda ne želi … v uvodnem poglavju knjige Zlati holokavst. Več

 • Ustavni sodnik kot „ddr. Jekyll in gospod Hyde“

  Gospa Polona Jamnik najprej korektno povzame misli iz moje polemike, nato pa ji, domnevam, koncentracija popusti in postane površna. Najprej v svojem vprašanju, kdo v resnici povečuje politično razklanost pri nas: „Jaklič s svojimi izjavami ali novinar, ki jih ‘predstavi’? Ga res novinar ‘demonizira’ z opisovanjem njegovega delovanja?“ Tu mi je ga. Jamnik malo podtaknila, kot da kritiki Jakličevih javnih izjav nasprotujem, čeprav sem zelo jasno napisal, da tako kritiko podpiram. A se očitno zaveda, da je pravi problem drugje, saj sama pravi: „Kaj bi nam sporočilo pisanje, omejeno samo na kritiko Jakličevega javnega nastopanja? Še vedno bi ostali ‘madeži’ na njegovih kolegih. Ali ni potem prav, da se z novinarjevo pomočjo ‘slišijo’ tudi prizadeti?“ Ne, ravno to ni prav - namreč v tistem delu, kjer so mediji od (potrebne, nujne) kritike Jakličevih javnih omalovaževanj drugih sodnikov prešli k „pomoči prizadetim“ (kot to imenuje ga. Jamnik) na ta nedopustni način, da so, sklicujoč se na nerazkrite informatorje znotraj ustavnega sodišča, razširjali trditve o tem, kako da se Jaklič obnaša nasproti svojim kolegom (in oni nasproti njemu!) na javnosti zaprtih sejah ustavnega sodišča! Ustavni sodniki niso nikakršne nebogljene ovčice, ki bi jih pred volkom v podobi „dr. Jekylla in Hydea“ morali od zunaj braniti novinarji, da jih ne bi požrl. Svoje medosebne probleme morajo reševati sami med seboj, brez vmešavanja eni strani v sporu naklonjenih medijev. Se vam ne zdi, da nam to nalaga že zdrava pamet, ne le pravila o tem, kaj iz dogajanja na sodiščih je javnosti dostopno in kaj ni? Več

 • Dvojna merila

  Dne 5. 1. 2018 je bil v Mladini objavljen članek prof. dr. C. Ribičiča z naslovom »Dvojna merila«. Opozarja na problem kreditojemalcev kreditov v CHF za primer, če zakon o konverziji teh kreditov ne bi bil sprejet. Z njim naj bi jih reševali pred nekdanjim agresivnim trženjem toksičnih kreditov ter problem sistemsko rešili, sicer bi se lahko ponovila zadeva Ališič. Ker menim, da dr. Ribičič neargumentirano, arbitrarno predstavlja problematiko, ponujena zakonska rešitev pa po mojem mnenju pomeni grob poseg v pravni red in varnost, želim odgovoriti. Več

 • Knjiga: Boljševiki prihajajo na oblast

  Javil se je bralec, ki je v maniri stalinističnega agitpropovca zapovedal, kako je treba brati in pisati o Rabinowitchevi knjigi Boljševiki prihajajo na oblast. S stališča dobre knjige je kajpak dragocen vsak odmev, pa naj bo še tako bizaren. Toda bralčev finalni sklep, da je bil oboroženi napad boljševikov na vladno palačo l. 1917 komična drama, je popolni absurd. Namreč celo Rusija pod Putinom ne proslavlja več državnega praznika ob obletnicah oktobrske revolucije, saj je ta oboroženi pohod boljševizma za številne Ruse začetek nacionalne tragedije in ne komična drama. In tako namesto največjega praznika boljševikov zdaj 4. novembra slavijo Dan enotnosti, ki jih združuje v spominu na vstajo proti poljskim agresorjem leta 1612.  Več

 • Neprivlačna vaba

  Spoštovani, v Mladini je bil 15. decembra 2017 objavljen članek z naslovom »Neprivlačna vaba«, na katerega v nadaljevanju podajamo podrobnejša pojasnila. Več

 • Ustavni sodnik kot »ddr. Jekyll in gospod Hyde«

  Bivši ustavni sodnik Matevž Krivic v svoji polemiki opozarja medije (Dnevnik, Mladina), da so prestopili dopustno mejo z iskanjem in objavljanjem zaupnih podatkov, hkrati z njimi pa tudi tudi neimenovane »informatorje« z US, ki so te podatke posredovali. V javnem interesu namreč je, da ostanejo interne informacije nedostopne. S tem se omogoči čim bolj kakovostno delo brez zunanjih vplivov. Zaupnost ohranja najboljšo mogočo »delovno kondicijo« ustavnega sodišča kot institucije. Tako razumem Krivičevo utemeljevanje. Več

 • Finančna ministrica zaščitila superbogate

  Ministrstvo za finance v pogovorih glede predloga zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nikoli ni zasledovalo cilja superbogatim omogočiti nižje plačilo predlaganega prispevka, temveč smo se zavzemali za vzdržnost financiranja javnega zdravstva, pri čemer pa je treba imeti v uvidu tudi širši vidik vzdržnosti javnih financ in gospodarskega okolja ter transparentno in gospodarno porabo sredstev. Več

 • Intervju: Jernej Lorenci

  Spoštovani Režiser Jernej Lorenci se je v intervjuju v Mladini z dne 22. decembra 2017 dotaknil tudi dela strokovne komisije za uprizoritvene umetnosti pri Ministrstvu za kulturo RS in komisiji pripisal izjave, ki niso bile nikoli javno izrečene niti zapisane. Več