Z družino v Bosno

Policisti razlagajo mednarodne konvencije

Slovenski policisti imajo veliko dela z nezakonitimi prehodi državne meje. Še zlasti so moteči za našo državo in ostale članice EU vsi tisti, ki niso prave narodnosti, prave barve, ki nimajo pravega državljanstva. M. M. je doma iz Bosanske Dubice, vendar je v Sloveniji našel svojo življenjsko sopotnico, s katero je poročen in ima tudi otroka. Ker pa mu je bil v kazenskem postopku, ki še teče proti njemu, odvzet potni list, se je ob nedolžnem pregledu dokumentov znašel v Centru za tujce. Odgovorni so ga hoteli celo izgnati iz Slovenije, ker naj bi nezakonito vstopil v Slovenijo. Ker to ni res, so ga hrvaške oblasti že dvakrat zavrnile, saj po njihovo ni nezakonito prestopil meje. Čeprav v Ljubljani poteka postopek za pridobitev veljavnega dovoljenja za bivanje, pa je v odločbi zapisano, da se mora M. M. prisilno odstraniti. Pod odločbo sta podpisana Aleksander Brečko, policijski inšpektor II, in Darja Peharc, policijska svetnica.

Zanimivo, da podpisnika nista upoštevala Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki zavezuje tudi Slovenijo, s katero pogodbenice jamčijo, da otroci ne bodo proti volji staršev ločeni od njih, razen če se v sodnem postopku ugotovi, da je takšna ločitev nujna za otrokovo korist. Mimogrede povejmo, da sta hčerka in žena M. M. slovenski državljanki. Peharčeva in Brečko pa kljub vsemu najdeta ustrezno rešitev in v odločbo napišeta: "Ker je tujec državljan Bosne in Hercegovine in ima v omenjeni državi tudi prijavljeno stalno bivališče, je nedvoumno, da se ima v izvorni državi tudi kam vrniti. Glede na dejstvo, da za njegovo partnerico in otroka ne obstajajo nobeni zadržki, da se M. M., do izdaje potrebnega dovoljenja za njegovo bivanje v Republiki Sloveniji, pridružita na naslovu njegovega stalnega bivališča, smo mnenja, da je s tem izpolnjen pogoj za združitev družine." Kot so nam povedali pravni strokovnjaki, pa je takšna razlaga ne samo nesramna in cinična, ampak tudi napačna. Namen Konvencije ZN o otrokovih pravicah je ravno v tem, da družina ostane združena tam, kjer biva otrok, to pa je v konkretnem primeru Ljubljana. Ministrstvo za notranje zadeve pa nam ni odgovorilo na naša vprašanja, menda zaradi varstva osebnih podatkov.