Mihael Bregant

21. 1. 2002  |  Mladina 3  |  Kultura  |  Knjiga

Mousterienska koščena piščal/ Musterian bone flute

ZRC SAZU, LJ 1997 Musterienska koščena piščal/ Musterian bone flute, 221 str., 3.500 SIT, format 29x21

"Izjemno odkritje, kot je 40.000 let stara, 'domnevno' neandertalska piščal, je v tem interdisciplinarnem zborniku res poglobljeno obdelano."

Vse skupaj s sondiranjem terena se je raziskovanje Divjih bab I, 230 metrov nad Idrijco pri Cerknem se je začelo že v začetku 80. let. Jame je Turk še kot študent arheologije izmed vseh razpoložljivih vodoravnih kraških jam v katastru označil kot potencialno najdišče. V začetku 90. let in po izpiranju izkopanega materiala se je pokazalo, kako prav je imel. Teren je sicer za 8 stopinj nagnjen proti severu.

Divje jame I. bodo obveljale v naši zavesti kot paleolitsko najdišče dlak jamskega medveda, tega izumrlega mogočnega gospodarja podzemlja, in potem še izjemno zanimivega dela votle podlaktnice z dvema lepo izdolbenima luknjama in poltretjo na potem odlomljeni in izginuli kosti. Če je bila to res piščal, se je s pihanjem dejansko dalo ustvariti zračni tok, ki je pri zapiranju in odpiranju lukenj ustvarja zvok. Kar v svojem prispevku pokaže tudi muzikologinja Mira Omerzel-Terlep. Ostali avtorji so arheologi, paleontologi, kronologi in biologi Giuliano Bastiani, Metka Culiberg, Janez Dirjec, Boris Kavur, Boris Kryštufek, Teh-Lung Ku, Drago Kunej, D. Erle Nelson, Mira Omerzel-Terlep, Alojz Šercelj in Ivan Turk. - Članki so 'simultano' prevedeni v angleščino ter v dveh stolpcih na stran ob bogatem ilustrativnem in fotografskem gradivu v knjigi predstavljajo trenutno najboljšo in kupno verjetno najzanimivejšo varianto.