Bernard Nežmah

3. 12. 2003  |  Mladina 47  |  Kultura  |  Knjiga

Marko Snoj: Slovenski etimološki slovar

Modrijan, Ljubljana 2003, 11.000 SIT

Druga, nekolikanj dopolnjena različica izdaje iz leta 1997 (MK).

Avtor pravi, da je dodal 832 gesel in vnesel nekaj popravkov, pri čemer pa je

na novo nastala tudi kakšna črkovna napaka, kot na str. 35, kjer je turški beg *

taborl namesto taboril. Dramatična razlika med izdajama 2003 (1022 s.) in 1997 (900 s.) je drugod - v novosti, da je pri vsakem geslu pripisano tudi stoletje, ko je prvič zabeleženo v pisanih virih. Etimološki slovar je tako uporaben tudi kot historični slovar slovenskega jezika, ki bo očitno izšel ad calendas graecas.

Ta historičnost prinaša poseben užitek branja, ko spoznavamo nepoznano zgodovino jezika. Lev ali opica? Dali bi ju v isti čas, toda lev je zabeležen že v 16., medtem ko je opica iz 18. st. Vino (15)ima primat pred vodo (16), oče (10) in sin (10) pred materjo (15) in mamo (18) ter očimom (18), lobanja (18) pred ljubimcem (19), ne (10) in pa (10) pred in (14), špijon (18) pred vohunom (19), cesta (16) pred sožitjem (20), nož in goljuf sta sodobnika (16), delati (10) in grešiti (10) je pol tisočletja pred kupiti (15) in ubiti (16), jebati (18) je starodavnejše od onikati (19), duša (10) in čast (10) tisočletje pred skeletom, tihožitjem in finalom (20), kultura šele iz (19), država iz (18), izpodrecati (19) se sliši staro, a je praktično novorek, imeniten je iz (17), idila šele iz (19), ovca (16) in volk (16) sta par od pamtiveka etc.

Tako kot se je Slovar tujk CZ (2002) v želji po vseobsežnosti že iracionalno

približal etimološkim slovarjem, ko je kot tujki zaradi izvora poimenoval tudi žemljo in školjko, tako Slovenski etimološki slovar preskakuje v slovar tujk, ko pojasnjuje aids, hokej, punk et simile.

Vsekakor pomemben projekt, ki je izziv dolgotrajnim projektom SAZU, kot so slovar sinonimov in historični slovar. Dokazuje namreč, da se čas slovaropisja meri tudi v letih, ne samo v desetletjih.