Danijel Vončina

15. 1. 2004  |  Mladina 2  |  Kultura  |  Knjiga

Milivoj Miki Roš: Popotovanje od Cifra do Čretnika

Franc-Franc, Murska Sobota 2003

Eksotika. Ali: med porabskimi Slovenci.

Porabski Slovenci predstavljajo najbolj zamolčan in zato tudi svetlobna leta odmaknjen del narodovega telesa, ki živi izven meja matične države. Samo na kratko iz zgodovine: "Še tam pred prvo svetovno vojni se je pokrajina med Muro in Rabo imenovala Slovenska krajina in tudi Slovenska okroglina. Tisti del Slovencev med obema rekama, ki je bil po vojni priključen Sloveniji, je postal Prekmurje, tisti na Madžarskem je ostal v svoji Krajini. Počasi so prišli v našo zavest najprej kot rabski in kasneje kot porabski Slovenci ..."

O pričujočem popotovanju (obvezna dodatna literatura: Levstik, Popotovanje od Litije do Čateža) od gostilne Cifer na Gornjem Seniku - skozi Monošter - pa do vasi Čretnik, kamor se pride z avtom v kakšnih dvajsetih minutah: avtor je na to ped slovenskega domovanja tako navezan (zanj Porabje ni del Madžarske, temveč ena od slovenskih pokrajin, pa četudi je ostalo zarisano na madžarskem zemljevidu), da gre vsak konec tedna tja čez. Peš. Tudi v snegu in dežju. Pot po hribu navzdol je strma, takšna, ki spodnaša korake ... In že je (smo) v biti popotovanja, v Andovcih, najmanjši vasi v Porabju, kjer ga (nas) že od daleč pozdravlja njihov starodavni leseni zvonik ...Pod njim pa na privzdignjeni marmorni plošči, vdelani na betonski podstavek, piše: V Andovcih nas je leta 2000 živelo (čemur sledi šestinpetdeset imen in priimkov) ...

Izid knjige je podprl Poncij Pilat, to je Ministrstvo RS za kulturo. Pa saj poznate tisto njegovo: "Jaz si umijem roke ..."