Bernard Nežmah

23. 5. 2005  |  Mladina 21  |  Kultura  |  Knjiga

Allain de Botton: SKRB ZA STATUS

Vale-Novak, Ljubljana 2005, 6.900 SIT

Pisec intelektualističnih uspešnic "Utehe filozofije", "Umetnost potovanja" in "Kako ti Proust lahko spremeni življenje" je postavil za temo bolečino statusa v družbi.

Delo ni razprava, ampak esejistični premisleki z vpogledi v zgodovino, v literaturo, v filozofijo, vse skozi oči aktualnosti. Užitek, ki ti ga daje slava in cenjen status, je zahrbten. Namreč brez njega zna človek pasti v nezadovoljstvo, če ne kar v obup.

Avtor pač izhaja iz vsakodnevnih bolečin, ki te stiskajo ob uspehih teh, ki so ti blizu, ko te najeda, kaj vse si imel na pladnju, a tebi ni uspelo. In iz fenomena potrošniške družbe, ki z nekoč nezamisljivim bogastvom ponudbe producira boleči paradoks. Ko spodbuja neomejena pričakovanja, povečuje prepad med tem, kar si lahko privoščimo, kar smo, in med tistim, kar bi si želeli imeti in biti.

Ta problem je njega dni odlično reševala vera v boga, ko je revni vernik polno in zadovoljno bival, zakaj vedel je, da je biti reven božja milost: blagor ubogim, zakaj njih je nebeško kraljestvo.

Pisec ne vrača bralca na pot k izgubljenemu bogu, temveč z njim potuje po literarnih in zgodovinskih likih, ki so znali živeti brez zasvojenosti od hvale in spoštovanja okolice. V antiki npr. pri Antistenu, ki je na vest, da so ga številni Atenčani začeli hvaliti, odvrnil: Kaj pa sem storil narobe?

Samo delo je napisano po standardnem principu, v katerem de Botton pokaže, kako poznavanje zgodovine umetnosti, literature in filozofije, lahko pripomore k formaciji osebnosti, kako je z njim moč ublažiti sodobne frustracije.

Dobro, vendar ne izjemno.