MLADINA Trgovina

(Združena) Levica

V Mladini, dne 9. 2., si je Pavel Remec privoščil toliko neresnic, da moram bralcem Mladine, ki bi mu utegnili verjeti, sporočiti resnico o tem, kako je bilo s spremembo DSD v ZL-DSD. O vzrokih za spremembo ne bom pisal, saj ne želim škodovati ugledu Levice. Navesti pa moram »gola« dejstva, ki omenjenega pisca postavljajo na laž, morda tudi na kritično pomanjkanje spomina in razumevanja politike ter lastnih navedb (tvezi o »razdiralni politiki«, čeprav še vedno delujemo združevalno, in se hvali s frakcionaštvom, ki je tudi kot lastnost ene bivše članice ZL, povzročila, da: Koalicija Združena levica ni več taka, kot je uspela na volitvah 2014). Torej: V skladu z 2. členom Statuta smo o spremembi imena stranke prvič razpravljali in odločali že na 7. seji Izvršnega odbora (IO) takratne DSD, dne 22. 2. 2016. Ostali prisotni: Pavel Remec (predsednik Sveta). 3. točka: Nujne aktivnosti za zaščito položaja DSD v KZL in zaščita imena ZL. Soglasno je bil sprejet naslednji SKLEP 3: “IO DSD je sprejel sklep o spremembi imena in kratice stranke, vendar bomo o realizaciji tega sklepa končni sklep sprejeli na naslednji seji.” 8. seja IO 14. marca 2016, iz zapisnika: Ostali prisotni: Pavel Remec (predsednik Sveta DSD), Gašper Radenkovič (predsednik Nadzornega odbora DSD). Točka 2. Potrditev spremembe 2. člena Statuta. Po daljši razpravi je bil sprejet naslednji SKLEP 2: »Izvršni odbor je potrdil predlagane spremembe 2. člena statuta. Gre za spremembo imena, kratice in znaka stranke.« Itd!

Zapisnik 9. redne seje IO, »Ostali prisotni: Pavel Remec (predsednik Sveta DSD), Gašper Radenkovič (predsednik Nadzornega odbora DSD)« , točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne, 4. izredne in 3. dopisne seje IO ZL-DSD. Sprejet SKLEP 1: Zapisniki vseh treh sej so bili soglasno potrjeni.

Zgoraj zapisano dokazuje, da Franc Žnidaršič ni »v tajnosti preimenoval stranke DSD v ZL-DSD«, prav tako pa tudi ni na seji Sveta v Trbovljah 9. aprila 2016 nikogar »postavil pred izvršeno dejstvo«. Sprememba je nastala v skladu z 2. členom Statuta stranke, s soglasno podporo prisotnih članov IO in ob prisotnosti Pavla Remca na vseh treh omenjenih sejah, zato je njegovo pisanje v celoti neresnica. Prav tako omenjeni nikoli ni nasprotoval spremembi, zdaj pa se očitno spreneveda, verjetno zato, da bi se prikupil novi stranki, podpiše pa se kot »ustanovni član« Levice. V resnici se je pridružil tistim, ki so njega in več »njegovih« leta 2014 vrgli s kandidatne liste za lokalne volitve.

Z osebkom, ki si je v »svojem« pisanju privoščil še cel kup izmišljotin, nisem polemiziral ne poleti (»kar je pričakoval«), niti ne kanim to pot. Iz DSD je namreč »pobegnil« pred izključitvijo, ker mu je članstvo Sveta, zaradi številnih kršitev Statuta in Statutarnih pravil, razveljavilo sklep o izvolitvi za predsednika DSD MOL. S »svojim« pisanjem skuša škodovati ZL-DSD in si s tem najbrž »kupuje« prizanesljivost vodstva Levice. Slednji želim vse dobro, a se mi smili, če namerava »uresničevati svoj program« s takimi ali na tak način. Najbrž ne razumejo, da takšno »pisanje« škoduje tudi njim in levici kot taki!

Zaradi prostora v cenjeni Mladini se v prihodnje odpovedujem kakršnemu koli pojasnjevanju navedb osebka, ki ga, zaradi natolcevanja in trošenja neresnic, lahko le pomilujem … Ne bom pa se odpovedal obrambi svojega dobrega imena kje drugje. 

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.