ZAMOLČANI JANŠEV ŽIVLJENJEPIS

Poroča BERTO RITOTREB

Zakaj se Janez Janša sramuje svoje slavne preteklosti? Od življenjepisa, ki ga je pisal leta 1985 v prijavi za mesto odgovornega urednika časopisa Pavliha, do življenjepisa, ki je objavljen na spletni strani njegove stranke SDS, je izginilo veliko pomembnih podatkov.

Življenjepis, kot ga je pisal Janez Janša leta 1985 ob svoji prijavi za mesto odgovornega urednika lista Pavliha

Življenjepis, kot ga je pisal Janez Janša leta 1985 ob svoji prijavi za mesto odgovornega urednika lista Pavliha

Uradni življenjepis
Del življenjepisa kot je objavljen na spletni strani SDS

Janez Janša se je rodil 17. 9. 1958 v Ljubljani kot drugi od treh otrok. Osnovno šolo je obiskoval v Žalni in na Grosupljem, klasično gimnazijo pa v Stični. Nadaljnje izobraževanje je sledilo na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, kjer je študiral obramboslovje in leta 1982 diplomiral. Po študiju je postal pripravnik v tedanjem Republiškem sekretariatu za obrambo in tam opravil strokovni izpit. Konec leta 1982 je bil imenovan za predsednika komisije za SLO in DS v okviru tedanje mladinske organizacije (ZSMS). S kritično oceno razmer v takratni JLA, ki so bile označene za kontrarevolucionarne, se je pričela disidentska pot Janeza Janše. Sledil je strog nadzor Službe državne varnosti nad njim in njegovimi prijatelji, politične sankcije ter omejevanje in preprečevanje njegovega javnega dela. Politično omejevanje Janeza Janše je segalo v vse aspekte njegovega življenja, med drugim je izgubil vsako možnost zaposlitve v kaki državni instituciji ali podjetju in bil med letoma 1985 in 1986 zavrnjen na več kot 250 javnih razpisih za zaposlitev, čeprav je izpolnjeval vse pogoje.

»Opravljal sem vrsto funkcij v ZSMS, ZK, SZDL«

»Opravljal sem vrsto funkcij v ZSMS, ZK, SZDL«