Gregor Cerar

22. 10. 2002  |  Mladina 42

Sanje v glavah mestnih oblastnikov

Za zdaj le temeljni kamen za Mesarski most

Graditi ali ne

Graditi ali ne
© Denis Sarkić

Sedanji in tudi prihodnji ljubljanski oblasti z Viko Potočnik na čelu megalomanski objekti niso tuji. Okoli volitev so se pojavile govorice, da naj bi v Ljubljani dokončno zgradili še en milijardni, v tolarjih seveda, projekt - Mesarski most. Večina je mislila, da je s koncem županske kariere Jožeta Strgarja tudi konec sanj o nikoli uresničeni Plečnikovi zamisli o povezavi tržnic z nasprotnim bregom Ljubljanice. Gradnja mostu je ocenjena na okroglo milijardo. Na mestu Ljubljana so nam sicer potrdili, da je zamisel še kako živa. Kar se denarne plati tiče, naj bi bila izvedba v rokah Ljubljanskih tržnic, ki so kot investitor vodile vse aktivnosti. Na Tržnicah so redkobesedni in se o tem z nami niso želeli pogovarjati. Morebiti tudi zaradi bližnjih lokalnih volitev in da ne bi izjavili kakšne v lastno škodo. Prek njihove tajnice smo dobili zgolj odgovor, da zadeva ta trenutek ni aktualna.

Najbrž tudi zaradi lanskega negativnega stališča strokovnega kolegija Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki je med drugim ugotovil, da so številna druga Plečnikova dela potrebna temeljite prenove, za katere pa ni zadostnih sredstev. Plečnikova zasnova mostu ni zadosten dokument za gradnjo, zato jo je treba dopolniti s številnimi novodobnimi standardi in zahtevami za graditev objektov (npr. tlaki, dostopne ploščadi, tovorno dvigalo, ureditev nabrežij, prometna in komunalna ureditev, dvižna ploščad, razsvetljava, tehnologija gradnje ...). V dvomih o upravičenosti mosta so bili tudi zaradi morebitne bodoče realizacije Plečnikovih vizij, ki jih bo skoraj nemogoče izpeljati kot si jih je arhitekt zamislil. Hkrati pa bi se pojavilo tudi vprašanje etike in avtorskega prava. Zaradi tega so predlagali ustanovitev posebne komisije, razpravo o postavitvi mostu pa vrnili na začetek. Tako vse skupaj ostaja le pri temeljnem kamnu, ki ga je postavil župan Strgar.