SIB in prodaja orožja

Kaj je imela banka s prodajo orožja?

Mladina, 20. september 1996

Mladina, 20. september 1996

Trenutno najbolj odmevna afera v Sloveniji je prodaja Slovenske investicijske banke (SIB). Kot kaže, si je z denarjem ljubljanskih plačnikov energetskih storitev nekaj posameznikov lepo napolnilo žepe.

Eden od prodajalcev delnic je tudi Vlado Klemenčič, v času prodaje vodilni mož SIB in mož bivše prve dame Zavarovalnice Triglav, ki je bila prav tako lastnica delnic opešane banke. Vendar pa to ni prva afera banke SIB. Klemenčič je imel prste vmes tudi pri nikoli docela pojasnjeni orožarski aferi. V začetku devetdesetih so Nicholasu Omanu nabavljeno orožje plačevali na vse mogoče načine. Tudi s ponarejenimi zlatimi ploščicami. Veliko se je plačevalo na roke, kljub vsemu pa se je nekaj denarja nakazovalo tudi na razne bančne račune. Oman, eden največjih preprodajalcev orožja v Sloveniji, je imel za tovrstne posle odprt račun pri Slovenski investicijski banki.

To dokazuje dopis Vlada Klemenčiča, prvega človeka te banke, Ludviku Zvonarju, ki je na obrambnem ministrstvu skrbel za posle z orožjem. Julija 1991 je Klemenčič poslal potrdilo Zvonarju, ki je bil uradno vladni svetovalec na ministrstvu za obrambo, z naslednjo vsebino: "Sporočamo vam, da je bil denar, položen na tekoči račun št 02-80710-10293 - Oman, prenakazan po nalogu lastnika tekočega računa dne 10. 7. 1991, kar je razvidno iz priloženega zahtevka." Šlo je za 136,475.000 takratnih dinarjev oziroma okoli 10 milijonov takratnih nemških mark, ki jih je dobil Nicholas Oman pri prodaji orožja slovenski državi. Mimogrede, denar je bil prenakazan na zagrebško Promedei banko, ki se je pozneje izkazala s poskusom unovčitve ponarejenih tolarskih bonov. Morda pa so se zaprtjem orožarske trgovine pravzaprav začele težave za Slovensko investicijsko banko.