Plakatiranje prekasirano

Išče se mesto za mali plakat v Ljubljani

Brez plakatnega prostora

Brez plakatnega prostora

Lanski dobitnik Ježkove nagrade Andrej Rozman Roza je prejšnji teden sprožil zanimivo akcijo Plakatiranje - prekasirano, s katero je opozoril na prostorski problem organizatorjev malih kulturnih dogodkov v Ljubljani.

Da je bila akcija namenjena predvsem propagandi njegovega teatra, je Roza potrdil, a je zaradi pomanjkanja časa akcijo izvedel pozneje, kot je bilo predvideno, zato deloma v šali meni, da v tem pogledu "to ni bila prav uspešna reklamna akcija, saj se zadnja serija predstav ravno končuje". Posledično je akcija sedaj usmerjena predvsem proti ljubljanski kulturni politiki, ki malim organizatorjem kulturnih dogodkov ne omogoča cenejšega plakatiranja. Tudi najcenejša plakatiranja s strani pristojnih podjetij namreč stanejo precej prek 100 tisoč tolarjev. To pa so že stroški, ki si jih nekateri kulturniki ne morejo privoščiti. Vse to, skupaj s plakatom, ki je nastal ob tej priložnosti, je Roza dostavil tudi županji Danici Simšič.

Dodaten problem je tudi nedorečenost glede plakatnih mest, nekako po ustnem izročilu velja, da je neinstitucionalno plakatiranje prepovedano tam, kjer je to striktno zapisano, ter seveda na vseh oglaševalskih mestih, ki jih imajo v lasti oglaševalska podjetja. Kazni za kršitelje pa so po mestnem odloku o oglaševanju naslednje: najmanj 100 tisoč za pravno osebo, najmanj 20 tisoč za odgovorno osebo pravne osebe, najmanj 60 tisoč za fizične osebe. O aktivnostih ljubljanskih inšpektorjev na tem področju nas je obvestil vodja stikov z javnostjo MOL Gregor Kos: "Primere nedovoljenega oglaševanja ugotavljajo večinoma na podlagi prijav ter ob rednem pregledu območja MOL, v času pomladanske akcije 'Za lepšo Ljubljano' pa Inšpektorat izvaja poostren inšpekcijski nadzor." Na MOL razmišljajo o posebnih površinah za plakatiranje malih kulturnikov, vendar pa poudarjajo, da si želijo civilne pobude, s katero bi se potem lahko dogovarjali o možnih rešitvah.