Frančiškanska družinska znanost

Promocija znanosti s pomočjo družine, starševstva in zakonskega življenja

Borut Peterlin

Borut Peterlin
© Jure Zupan

Od prejšnjega tedna so znani rezultati letošnjega javnega razpisa za sofinanciranje programa promocije znanosti v letu 2007, za katerega je ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo letos namenilo 290.000 evrov, torej približno 80.000 evrov več kot lani. Zanimivo lahko letos med projekti, katerih cilj naj bi bilo približevanje znanosti družbi, najdemo kar nekaj za zunanjega opazovalca nenavadnih tem. V primerjavi s temama, kot sta na primer Uporaba solarne energije v lesarstvu ter Tehnologija DNA in proteinskih biočipov v Sloveniji, so znanstveni programi, ki se ukvarjajo z družino in zakonom, morda nekoliko eksotični. Tako bo letos na primer Frančiškanski družinski inštitut za programa Predstavitev in promocija znanstvenih odkritij na področju družine, zakona in starševstva ter Znanost v družini in zakonu za mlade od države prejel kar 20.694 evrov oziroma skoraj pet milijonov tolarjev. Z družinsko problematiko in znanostjo se bo ukvarjal tudi Zakonski družinski inštitut Novo mesto, ki bo za programa Odnosi v družini ter Individualna priprava na zakon skupaj prejel 1724 evrov. Skupno bo letos ministrstvo torej namenilo slabih 8 % razpisanih sredstev za programe, ki bodo znanost promovirali skozi družinske vrednote. Zanimivo pa bo videti, kako bo na primer program Individualna priprava na zakon "vzpodbujal kreativnost in radovednost otrok in mladine ... z razvojem novih demonstracijskih eksperimentov na način, da jih lahko mladi sami izvajajo", kakršen je eden od ciljev tematskega sklopa, ki se posveča mladim.

Na sploh bodo letos prek javnega razpisa dobro poskrbeli za duhovno plat znanosti, saj sta med prejemniki sredstev tudi Mohorjeva družba z 9263 evri dodeljenih sredstev in Zavod Antona Martina Slomška, ki bo za Živi e-kampus prejel 8241 evrov. Zato ni presenetljivo, da ministrstvo ne bo sofinanciralo Delavsko pankerske univerze Mirovnega inštituta, ki je svoja predavanja doslej gostila pod okriljem Metelkove.