Vanja Pirc

2. 11. 2007  |  Mladina 43

Bo grad vendarle zaživel?

Razpis za dolgoročni najem gradu Gradac tudi po letu dni še ni pripravljen

Grad Gradac

Grad Gradac
© Borut Peterlin

Na teh straneh smo pred dobrim letom že pisali o gradu Gradac, ki od 13. stoletja zaznamuje istoimensko belokranjsko vasico in ki je leta 1999 postal spomenik državnega pomena, s čimer je prešel v državno last, kljub temu pa je danes v precej žalostnem stanju. Občina Metlika je leta 2001 z državnimi sredstvi sicer poskrbela za novo streho gradu, a obnovitvena dela so se s tem končala, v sosednja poslopja in grajski park pa medtem ni vlagal nihče. Mnogi domačini in naključni obiskovalci si že leta prizadevajo, da bi grad vendarle oživili in da bi v njem odprli muzej ali hotel. Na kulturnem ministrstvu so nam lani povedali, da so pripravili razvojni in poslovni načrt kompletne revitalizacije gradu Gradac, po katerem naj bi območje gradu in sam grad dejansko namenili zgolj turistični, gostinski in kulturni dejavnosti. Takrat so napovedali tudi, da naj bi že do konca leta 2006 pripravili javni razpis za dolgoročni zakup gradu, s čimer bi stroške obnove prenesli na pleča zunanjega investitorja.

Leto je naokrog. A državi vse do danes še vedno ni uspelo pripraviti javnega razpisa za dolgoročni zakup gradu. Še več, kot so nam povedali na kulturnem ministrstvu, naj bi bil razpis objavljen šele v prvem četrtletju leta 2008. Na kulturnem ministrstvu sicer še vedno načrtujejo, da bo na gradu zaživela kulturna in turistično-gostinska dejavnost in da bo najemnik pokril stroške obnove gradu: „Dolžina najema bo odvisna od višine sredstev, ki jih bo ponudil najemnik in bodo uporabljana za prenovo gradu. Na osnovi višine najemnine, ki jo določi pooblaščeni cenilec vrednosti nepremičnin, bo najemnik moral dogovorjeno najemnino vložiti v obnovo gradu.“

Na gradu Gradac se vseeno nekaj premika. Kompletna investicijsko-tehnična dokumentacija je trenutno v pripravi in naj bi bila končana še letos, na samem gradu pa trenutno izvajajo raziskave za potrebe konservatorskega programa ter nujna zavarovalna dela. Kot so tokrat obljubili na ministrstvu, naj bi se na podlagi celovite investicijsko-tehnične dokumentacije celovita prenova gradu, pri kateri naj bi si pomagali tudi s sredstvi iz strukturnih skladov EU, začela v drugi polovici leta 2008, končana pa naj bi bila leta 2010.