Zaščiten kot medved

Minister ne more več odločati, koliko medvedov lahko pobijejo lovci

Letos naj bi odstrelili 75 medvedov

Letos naj bi odstrelili 75 medvedov
© Branko Čeak

Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice je uspel veliki met. Ustavno sodišče je namreč na njihovo pobudo odločilo, da je zakon o ohranjanju narave v neskladju z ustavo. Odločitev ima pomembno posledico, saj je razveljavila uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda iz narave.

Ustavne sodnike je prepričalo predvsem dejstvo, da javnosti pri pripravi teh predpisov ni bila zagotovljena udeležba. Gre za to, da na pripravo pravil, na osnovi katerih minister za okolje vsako leto določi število medvedov in drugih divjih živali, ki jih imajo lovci pravico in dolžnost pobiti, stroka in zainteresirana javnost doslej nista imeli vpliva. Odločitve je sprejemala samo politika in lovski lobi znotraj nje.

Proces odvzemanja oziroma odstrela medvedov pa kljub temu ne bo zastal. Ustavno sodišče je namreč učinek razveljavitve omenjenih predpisov odložilo za čas, ki je zakonodajalcu, vladi in okoljskemu ministru potreben za sprejem in izdelavo novih. Razveljavljeni predpisi torej še veljajo in minister Janez Podobnik lahko še vedno določi število za letošnji odstrel. Strokovne službe Zavoda za gozdove so mu tako letos predlagale za odstrel 75 medvedov, kar je 25 manj, kot so jih iz narave "odvzeli" lani. Vendarle bosta morali zakonodajna in izvršilna oblast predpise hitro uskladiti z zahtevami ustavnega sodišča, sicer bo imel Podobnik ali njegov naslednik v prihodnje zvezane roke. Sodniki so namreč poslancem določili trimesečni rok; če poslanci in minister v tem času omenjenih predpisov ne bodo popravili, bo medved prihodnje leto res zaščiten kot medved.