MLADINA Trgovina
  • Čas za revolt

    Je obdobja revolucij v Evropi konec? Je pojem razredni boj iz druge polovice 18. stoletja in prve polovice 19. stoletja, ko sta francoska revolucija leta 1789 in sočasna industrijska revolucija v Angliji preobrazili svet, zgolj zgodovinski, neprimeren za današnje čase? Je »ancien régime« tisto, kar zahtevajo zvesti politični služabniki kapitala, pri nas razni »šusteršiči« in podobni neoliberalci (v glavnem z državnih univerz), ki se nikoli ne bodo dvignili iz srednjega razreda, razen tako, da ga uničijo? Več

  • Postavimo vsaj revolucionarna vprašanja

    Nisem ekonomist in zato ne nameravam govoriti z ekonomskega stališča. To me po vsej verjetnosti, predvsem pa po prepričanju tistih, ki verjamejo v monopol ekonomskega diskurza, ko gre za povzemanje realnosti v pojme, najbrž že vnaprej diskvalificira; češ da ne morem povedati nič tehtnega o sedanji ekonomski krizi, vladnih ukrepih in njihovi potuhi finančnemu sektorju, stavki javnega sektorja in s tem povezanim negodovanjem realnega. Navkljub temu pa bi rad poskusil, in sicer začenši z enostavnim filozofskim premislekom, ki temelji na čisto nedolžni besedni igri. Več