• Monopol nad neumnostjo

    Predstavljajte si koordinatni sistem, dve pravokotni premici se sekata in njuni vrednosti naraščata, ena od spodaj navzgor in druga od leve proti desni. Na vodoravni si lahko označite »Odločitve, ki so v mojo korist«; navpično označite »Odločitve, ki so v korist drugih«. Kaj vidite? Štiri kvadrante. Ni tako težko, kajne? Desno zgoraj je najbolj zaželeni kvadrant, kjer deluje inteligentni posameznik in se odloča tako, da to koristi njemu in še vsem drugim, torej win-win za vse. Zraven, levo zgoraj, je kvadrant, kjer se nekdo odloči za kaj, kar mu sicer lahko škodi, vendar se v resnici zavestno žrtvuje, da pomaga drugim, ki to pomoč potrebujejo, recimo gasilci, reševalci, ljudje, ki pomagajo tujim otrokom. Spodaj desno imate kvadrant banditov, kjer nekdo sprejema odločitve, ki koristijo le njemu, čeprav s tem dela škodo vsem drugim. Spodaj levo pa je kvadrant, kjer se posamezniki odločajo tako, da s tem škodijo sebi in še vsem drugim. Tem slednjim pritiče naziv neumni. Seveda se tega nisem spomnil jaz. Več

  • Politični slog ali človekov značaj?

    Slovenija se spreminja, o tem že dolgo ni nobenega dvoma več. Iz države, ki je ob vstopu v Evropsko unijo med novimi članicami veljala za belega laboda, kjer so bili pravna država, človekove pravice, medijska svoboda, spoštovanje različnosti in visoka kakovost javnega zdravstva in šolstva zapisani z velikimi črkami, se je začela spreminjati v grdega račka, kjer prevladujejo najnižja mogoča raven politične razprave, vzpon populistične retorike, čezmerna raba prisilnih instrumentov države in skrajna sovražnost do vseh drugače mislečih. Seveda se Slovenija spreminja tudi vsebinsko, iz razmeroma dobro delujoče socialne države postaja servis velikega kapitala in njegovih lastnikov, čemur bi se upravičeno dalo nameniti kar nekaj kritike, vendar se takšni premiki bolj ko ne dogajajo v vseh državah, kjer oblast prevzame konservativna desnica, torej na globalni ravni niso nič posebnega. Kar je pri nas posebno in dosti nevarnejše za življenje naših otrok, vnukov in njihovih potomcev, je to, kako želi naša vlada doseči te spremembe. Več