MLADINA

Darja Kocbek

23. 9. 2013  |  Novice

Sprejemanje bruseljskih priporočil bi moralo biti bolj pregledno in demokratično

Elisa Ferreira: Sprejemanje ukrepov gospodarske politike mora biti bolj pregledno in demokratično

Elisa Ferreira: Sprejemanje ukrepov gospodarske politike mora biti bolj pregledno in demokratično
© Arhiv Evropskega parlamenta

Države Evropske unije ukrepe na področju gospodarske politike, ki zajemajo vse od pokojninskih reform do proračunskega varčevanja, usklajujejo v okviru evropskega semestra. V tem tednu mora Slovenija na Evropsko komisijo poslati poročila, kako namerava izvesti priporočila, ki jih je dobila konec maja. V skladu s pravili evropskega semestra morajo države članice spomladi Evropski komisiji poslati v oceno predloge proračunov za prihodnje leto in predlog programov reform. Evropski semester se zaključi novembra, ko oceni, kako so države članice upoštevale priporočila. Takrat tudi odloča, ali je proti kateri od članic treba začeti postopek, ker priporočil ni ustrezno upoštevala.

Portugalska poslanka Evropskega parlamenta Elisa Ferreira pravi, da bi moralo biti sprejemanje ustreznih priporočil o vodenju gospodarske politike bolj pregledno, prav tako bi morali biti v postopke bolj vključeni Evropski parlament in nacionalni parlamenti.

Vloga in predvsem suverenost nacionalnih parlamentov pri sprejemanju proračunov držav članic in pri odločanju o reformah je bil eden od glavnih pomislekov pri sprejemanju zakonodaje, ki daje Evropski komisiji in ministrom za finance večje pristojnosti v postopku sprejemanja nacionalnih proračunov in reform. Na koncu je prevladalo stališče, da nova zakonodaja ne posega v suverenost nacionalnih parlamentov, saj imajo ti še zmeraj zadnjo besedo pri odločanju.

Predstavniki nacionalnih parlamentov so 17. septembra o ukrepih na področju gospodarske politike izmenjali mnenja v odboru za gospodarstvo v Evropskem parlamentu.

»Države EU morajo spet dobiti nadzor nad uresničevanjem priporočil o ukrepih gospodarske politike, treba je tudi preveriti, ali so priporočila dovolj kakovostna,« je opozorila evropska poslanka Elisa Ferreira, ki prihaja iz Portugalske, kjer proračun in reforme vladi in nacionalnemu parlamentu diktira mednarodna trojka posojilodajalcev. Portugalska je ena od članic EU, ki so bile prisiljene zaprositi za pomoč iz evropskega reševalnega sklada. Se pa poslanka Ferreira strinja, da je priporočila Evropske komisije treba ohraniti. »Države ne morejo delati, karkoli se jim zahoče, saj imajo ukrepi v eni članici vpliv na dogajanje v drugih,« pojasnjuje poslanka, ki je avtorica poročila o evropskem semestru.

Nekateri poslanci nacionalnih parlamentov so na seji odbora za gospodarstvo v Evropskem parlamentu menili, da priporočil njihovim državam ni treba uresničiti. »Zavedati se morate, da so bila priporočila, ki jih je pripravila Evropska komisija, sprejeta v Svetu EU. Če se države z njimi ne strinjajo, potem morajo reagirati takrat, ko se ta tam sprejemajo,« pa jim je odvrnil francoski poslanec Jean-Paul. Poslanci parlamentov držav EU so se tudi zavzeli za redno in zgodnejše obveščanje parlamentov o usklajevanju gospodarskih politik držav EU v okviru evropskega semestra.

Evropski semester je vsakoletno šestmesečno obdobje, ko države članice na evropski ravni uskladijo svojo proračunsko, makroekonomsko in strukturno politiko. To pomeni, da Evropska komisija in države članice vsako leto ob istem času razpravljajo o gospodarskih in proračunskih vprašanjih. Januarja Evropska komisija objavi letni pregled gospodarske rasti, v katerem opredeli prednostne naloge EU v tekočem letu za spodbujanje gospodarske rasti in odpiranje novih delovnih mest. Marca voditelji držav in vlad EU na vrhunskem zasedanju v Bruslju na podlagi letnega pregleda rasti pripravijo smernice EU za nacionalne politike. Aprila države članice Evropski komisiji pošljejo svoje programe stabilnosti (države z evrom) in konvergence (države, ki nimajo evra), pa tudi nacionalne programe reform. Evropska komisija ocene teh programov s priporočili objavi konec maja ali v začetku junija, voditelji držav članic pa nato na junijskem zasedanju evropskega sveta ta priporočila potrdijo. Države članice imajo nato do oktobra čas, da pripravijo ustrezne ukrepe in jih pošljejo Evropski komisiji. Ta jih oceni novembra. Namen evropskega semestra je preprečiti nove Grčije.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.

The project was co-financed by the European Union in the frame of the European Parliament's grant programme in the field of communication. The European Parliament was not involved in its preparation and is, in no case, responsible for or bound by the information or opinions expressed in the context of this project. In accordance with applicable law, the authors, interviewed people, publishers or programme broadcasters are solely responsible. The European Parliament can also not be held liablefor direct or indirect damage that may result from the implementation of the project."