Podjetje

Mladina časopisno podjetje d. d., Ljubljana
Dunajska cesta 51
SI-1000 Ljubljana

Tel: (01) 230 65 00

: 5366399
: 83610405
IBAN: 
SI56 0400 1004 9240 584 
BIC (SWIFT): KBMASI2X

Nova KBM d.d. 
Ulica Vita Kraigherja 4
2000 Maribor

ODGOVORNA OSEBA IZDAJATELJA

Izvršna direktorica

Denis Tavčar
denis.tavcar@mladina.si

NAROČNINE IN REKLAMACIJE 

Luka Predovnik
luka.predovnik@mladina.si

Tel: (01) 230 65 30
narocnine@mladina.si

Dežurna služba za reklamacije
dostave v soboto in nedeljo
od 6.00 do 12.00

Tel: (01) 473 76 50

RAČUNOVODSTVO

Vodja računovodstva, financ in splošnih zadev

Simona Glavič
Tel: (01) 230 65 53
simona.glavic@mladina.si

Splošni kontakt

racunovodstvo@mladina.si

PRODAJA IN DISTRIBUCIJA

Luka Predovnik
luka.predovnik@mladina.si

Tel.: (01) 230 65 50
prodaja@mladina.si

TRŽENJE 

Vodja marketinga

Ines Markovčič
Tel.: (01) 230 65 33
ines.markovcic@mladina.si

Kontakt za oglase

oglasi@mladina.si
Tel.: (01) 230 65 18

UREDNIŠTVO

Uredništvo
Tel: (01) 230 65 00
desk@mladina.si