Podjetje

Mladina časopisno podjetje d. d., Ljubljana
Dunajska cesta 51
SI-1000 Ljubljana
p. p. 2700

Tel: (01) 230 65 00
Fax
: (01) 230 65 10

: 5366399
: 83610405
IBAN:
SI56 0510 0801 4667 750 - 
Abanka d.d. 
Slovenska cesta 58 
1517 Ljubljana

Uprava

Predsednica uprave

Denis Tavčar
denis.tavcar@mladina.si

Naročnine in reklamacije

Darko Senjur
darko.senjur@mladina.si

Tel: (01) 230 65 30
Fax: (01) 230 65 10
narocnine@mladina.si

Dežurna služba za reklamacije
dostave v soboto in nedeljo
od 6.00 do 12.00

Tel: (01) 473 76 50

Računovodstvo

Vodja računovodstva, financ in splošnih zadev
Simona Traunšek

Tel: (01) 230 65 53
Fax: (01) 230 65 10
simona.traunsek@mladina.si

Splošni kontakt

racunovodstvo@mladina.si

Prodaja in distribucija

Luka Predovnik
luka.predovnik@mladina.si

Tel.: (01) 230 65 50
Fax: (01) 230 65 10
prodaja@mladina.si

Vodja marketinga

Ines Markovčič
Tel.: (01) 230 65 33
ines.markovcic@mladina.si

oglasi@mladina.si
Tel.: (01) 230 65 20
Fax: (01) 230 65 10

Uredništvo
Tel: (01) 230 65 00
desk@mladina.si