Staš Zgonik

25. 11. 2011

Mladina 47

Ekonomija

Avtoholiki

Prebivalci Evropske unije v povprečju več kot 80 odstotkov prevozov znotraj svoje države opravijo z avtomobilom. Na drugem mestu so povečini avtobusi, na tretjem pa železniški promet. Železnice prekašajo avtobuse v petih državah, in sicer v Avstriji, Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji in na Švedskem. Sicer delež prevozov, opravljenih z vlakom, v starih članicah EU v zadnjih 15 letih večinoma ostaja na isti ravni ali pa se povečuje zelo počasi, med novimi članicami pa je kar nekaj primerov drastičnega padca uporabe železnic (npr. Bolgarija, Romunija), kar gre pripisati zastareli infrastrukturi in pa večjemu številu avtomobilov, ki sledi gospodarski rasti. V Sloveniji 86,6 odstotka poti še vedno opravimo z avtomobilom. Pred 15 leti je ta delež znašal 77,6 odstotka. Delež avtobusnih prevozov se je v tem času znižal z 20 na 10 odstotkov. Železniški prevoz ostaja na isti ravni, in sicer malo pod tremi odstotki.

Države EU po deležu osebnega transporta znotraj države, ki so ga državljani leta 2009 opravili z javnim prevozom (v %)

TOP5
Madžarska37,5
Češka23,8
Slovaška22,4
Avstrija21,9
Bolgarija21,4

FLOP5
Litva8
Velika Britanija11,8
Poljska13,1
Slovenija13,4
Latvija13,8

Mladina je na svoji spletni strani uvedla nov način urejanja komentarjev za bralce, ki se želijo odzvati na pisanje v reviji. Obstoječe nemoderirane komentarje smo zamenjali s pismi bralcev, ki jih tiskana izdaja Mladine pozna že dolgo.

Odločitev za zamenjavo smo sprejeli, ker komentarji pod članki že dolgo niso več edina možnost za odzive bralcev na naše vsebine. S širitvijo družabnih omrežij in osebnih strani uporabnikov interneta je možnosti, da se kdo odzove na naše pisanje, zelo veliko. Tudi izkušnje nam kažejo, da na družabnih omrežjih in prek klasičnih pisem bralcev dobivamo pretežno bolj argumentirane in tehtne odzive na naša pisanja. Mladina si od svojih začetkov prizadeva dati glas vsem posameznikom in družbenim skupinam. Klasični spletni komentarji pa so v zadnjih letih (s spoštovanja vrednimi, a vse bolj redkimi izjemami) postali odlagališče zapisov, ki v javnem diskurzu nimajo kaj iskati.

Kako bo deloval nov sistem?
– Pisma bralcev bodo objavljena pod članki, na katere se nanašajo.
– Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si.
– Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.
– Prebrali bomo vsa pisma.
– Pod članki bomo na podlagi uredniške presoje objavili tista pisma, ki bodo konstruktivno prispevala k obravnavani temi.

Z drugimi besedami: tudi v Mladini je odklenkalo piscem, ki so s svojim pisanjem spodbujali sovraštvo, žalili in na splošno kvarili bralno izkušnjo naših bralcev. Mladina je vedno bila in bo v službi njenih bralcev in ti se še vedno lahko odzivajo na naše članke. Pisma bralcev svojega imena niso dobila po nesreči. Pišite nam na pisma@mladina.si.

Sistem komentiranja neposredno pod članki smo zamenjali s pismi bralcev in popravki. Praviloma bomo mnenje, stališče, odziv, pojasnilo, polemiko, kritiko, odgovor, popravek itd. bralcev objavili, če nam bo znana njihova identiteta; če bomo presodili, da popravek odpravlja naše napake, dopolnjuje pomanjkljivosti ali odpravlja enostranskosti v naših prispevkih; če bomo presodili, da objava pisma prispeva k razumevanju družbenih problemov, k družbenemu dialogu in širi polje svobode govora; če objava pisma ne bo posegala v ustavno zavarovane pravice tretjih z navedbami, ki jih ne moremo preveriti; in ko bomo pismo jezikovno pregledali.