Sumljivi obedi

Zavod Študentska menza je zasebni zavod, ki je bil leta 2013 ustanovljen s strani ŠOU v Ljubljani z namenom zagotavljanja zdrave, kakovostne in cenovno dostopne študentske prehrane. Posebno skrb zavod namenja socialno ogroženim študentom, katerih število iz leta v leto narašča, s tem pa narašča tudi število študentov, ki nimajo dovolj denarja, da bi si lahko zagotovili vsaj en topel obrok dnevno. Študentska menza je s svojim delovanjem pričela v letu 2014 in je med študenti zelo dobro sprejeta. V menzi Indeks je bilo v letu 2014 pripravljenih kar 88.000 študentskih obrokov. Porabniki sredstev ŠOU v Ljubljani, ki jih ta namenja v proračunu za leto 2015 v višini 105.000 EUR za prehrano študentov v Študentski menzi, so tako izključno študentje. Prostori na Kersnikovi 6 v Ljubljani, ki lastniško pripadajo ŠOU v Ljubljani, so se zaradi tega projekta namenili v uporabo Študentski menzi. Nihče ni nikogar preganjal iz prostorov, gre za strateško odločitev ŠOU v Ljubljani. Namen Študentske menze, ki ima seveda omejene kapacitete in sredstva, ni rušiti tržnih cen, ampak zagotoviti študentom, ki si v času študija žal ne morejo privoščiti obedovanja v vsaki restavraciji, zdrav in topel obrok.

Gostinske storitve na Kersnikovi 6 v Ljubljani izvaja podjetje Provansa d.o.o. Za delo na tej lokaciji je svet zavoda Študentska menza izbral podjetje Efektiva d.o.o. Ker je Efektiva d.o.o. takrat delovala na več lokacijah hkrati, je moral njen ustanovitelj Mitja Jazbec skladno z razpisnimi pogoji Študentske menze organizacijsko in poslovno ločiti poslovalnico na Kersnikovi 6 ali pa ustanoviti novo podjetje, ki bo delalo izključno na tej lokaciji. Ker je bila za gostinca tehnično in organizacijsko racionalnejša slednja izbira, se je ustanovilo podjetje Provansa d.o.o., ki sedaj deluje izključno na lokaciji Kersnikova 6 v Ljubljani. Študentska menza je iskala gostinca preko javnega razpisa, ki je še vedno objavljen na spletni strani zavoda. Dodatne informacije ter pojasnila so bila s strani direktorja Študentske menze in ŠOU v Ljubljani dana tudi avtorju članka „Sumljivi obedi“, ki pa jih v svojem članku žal ni upošteval. Rešitev, da eno podjetje za zavod izvaja storitve na eni lokaciji, je smiselna in racionalna, saj omogoča večji nadzor in preglednost pri organizaciji in delu za vse. Zlasti pa se je Študentska menza z razpisom želela izogniti kakršnimkoli očitkom, da je kdorkoli bodisi v svetu zavoda bodisi direktor zavoda, ki sicer ni izbiral gostinca, kakorkoli povezan z gostincem. V konkretnem primeru niti direktor niti člani sveta zavoda Študentska menza niso povezani z Mitjo Jazbecem in njegovimi podjetji Efektiva d.o.o. oziroma Provansa d.o.o. Podjetji Efektiva in Diversao sta bila člana Vseslovenskega združenja ponudnikov subvencioniranja študentske in dijaške prehrane, vendar nista nikoli poslovno sodelovala. Prav tako to združenje zagotovo ne deluje več. Morebitne težave podjetja Efektiva niso imele in trenutno tudi nimajo vpliva na delovanje Študentske menze. Prav tako se Mitja Jazbec in Anton Golob nista pred izborom gostinca na razpisu poznala, kar je zatrjevano v članku „Sumljivi obedi“.

Študentska menza izvaja poslanstvo študentskih organizacij, ki je opredeljeno v Zakonu o skupnosti študentov in v Študentski ustavi. Študentske organizacije namreč po ZskuS lahko organizirajo in izvajajo programe, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj študentov in takšen je tudi konkretni primer.

Lep pozdrav,

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.