Igor Jurekovič

 |  Mladina 33  |  Družba

Štipendiranje fiktivnega vpisa

Jambrekova Nova univerza na nov način privablja samo navidezno vpisane

Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze gre za nohte. Do 25. julija letos je po podatkih, objavljenih po izteku prvega vpisnega roka, sprejela zgolj štiri kandidate. No, le dva dni pozneje je na spletni strani objavila »razpis za dodelitev štipendij v študijskem letu 2018/2019«. Predmet razpisa je štipendiranje študentov, ki bodo v prihajajočem študijskem letu prvič vpisani v redni univerzitetni program Javna uprava. Fakulteta ob vpisu ponuja sredstva za deset štipendij, višina posamezne pa znaša tisoč evrov letno.

Odločitev Fakultete za državne in evropske študije (FDŠ) ni naključna, potrebuje več vpisanih. Zasebni visokošolski zavodi imajo z ministrstvom za šolstvo sklenjeno koncesijsko pogodbo o financiranju študijske dejavnosti. Ta v 15. členu navaja, da se zasebnemu zavodu koncesija lahko odvzame, »če je vpis v prvi letnik manjši od 20 študentov«. V zvezi s tem je zanimivo, da v 2. členu pravilnika o štipendiranju FDŠ piše, da bo fakulteta sredstva za štipendije zagotovila pod pogojem, »da bo po poteku drugega vpisnega roka na program Javna uprava vpisanih najmanj 20 študentov«. V 11. členu pravilnika je naveden še edini razlog, da se prekine štipendijsko razmerje s študentom: »če po svoji volji opusti izobraževanje pred 30. 9. 2019«.

Kot je ugotovila Študentska organizacija Slovenije, je za FDŠ dovolj, »da se študenti zgolj vpišejo na študijski program, saj jim ni treba opraviti študijskih obveznosti«. Štipendiranje golega vpisa pa smrdi po spodbujanju in plačevanju fiktivnega vpisa. Na to opozarjajo tudi v ŠOS, kjer takšno štipendiranje »razumejo kot plačilo za fiktiven vpis na koncesionirane programe zasebnih fakultet, ki kljub (pre)nizkemu vpisu že leta prejemajo javna sredstva v milijonskih zneskih«.

V koncesionirani program Javna uprava se je leta 2017 vpisalo 16 študentov, leto kasneje pa 12. Za financiranje študijske dejavnosti je FDŠ leta 2018 prejela 830 tisoč evrov.

Za Dnevnik je obtožbe v imenu vodstva FDŠ zanikal strokovni svetovalec Sašo Avramovič, ki trdi, »da je za preprečitev fiktivnega vpisa že v razpisu navedeno, da mora študent vrniti štipendijo, če do zaključka študijskega leta po svoji volji ali krivdi izobraževanje opusti«.

Domnevno štipendiranje t. i. fiktivnega vpisa ministrstva za šolstvo ne moti. »Na ministrstvu nismo bili seznanjeni z razpisanimi štipendijami,« so sporočili in dodali, da je tako, ker »gre v osnovi za dejavnost, o kateri odloča institucija sama«. Ne glede na avtonomnost fakultete pa ta štipendij ne sme financirati iz sredstev, ki jih dobi od ministrstva za šolstvo za financiranje koncesijske dejavnosti, »temveč zgolj iz tržnih sredstev,« so še zapisali.

Prepovedi navkljub je težava v definiciji javne službe in javnih sredstev. Na to opozarja ŠOS. Dokazovanje nenamenske rabe sredstev je težavno, saj razmerje med javnimi in tržnimi sredstvi ni določeno. »Definicije javne službe ni niti v Zakonu o visokem šolstvu,« je zapisala študentska organizacija.

FDŠ je podoben razpis pred iztekom drugega vpisnega roka objavila že lani. Nemara ne gre za to, da zasebna fakulteta javnih sredstev ne sme uporabljati za štipendiranje svojih študentov. Navsezadnje to lahko naredi z interno prerazporeditvijo sredstev. Gre za širšo sliko, v kateri zasebna fakulteta ponuja štipendije za goli vpis, ki ga potrebuje, da bo lahko še naprej prejemala javna sredstva.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.