• Staš Zgonik

  16. 3. 2018  |  Družba

  Laži in zavajanja v slovenski proticepilski bibliji

  Leta 2014 je Slovenija dobila prvo »znanstveno« delo, ki je utemeljevalo zgrešenost in nevarnost cepljenja. Pred tem so se nasprotniki cepljenja praviloma zanašali na tujo literaturo, Mateja Černič pa je poskrbela, da smo tudi Slovenci dobili svojo »proticepilsko biblijo«. Njena doktorska disertacija z naslovom Ideološki konstrukti o cepljenju vse trditve o koristnosti cepiv označi za ideološke konstrukte, cepiva pa za škodljiva, nevarna in neučinkovita.

 • Projekt Imuno

  16. 3. 2018  |  Družba

  1. Kreativna statistika

  Trditve v knjigi Mateje Černič. "Tako v laični kot v strokovni javnosti je močno zasidrano prepričanje o tem, da smo s cepivi (natančneje, s precepljenostjo večinskega dela populacije) izkoreninili ali vsaj pomembno zmanjšali pojavnost nalezljivih bolezni. Ali, če čisto nič drugega, omilili resnost bolezni. Cepljenje naj bi bilo primarni ali celo edini dejavnik zmanjšane umrljivosti in določenih bolezni … Pojavnost sama po sebi nam o bolezni kot taki ne pove prav ničesar (stopnja umrljivosti nam pove vsaj to, kako smrtonosna je, kar je precej bistven podatek) … " Iz zgornjih podatkov je jasno razvidno, da cepljenje ni igralo prav nikakršne, niti minimalne vloge pri zmanjšanju umrljivosti zaradi ošpic. Prav pri vseh kategorijah je umrljivost upadla za več kot 99% oz. za 125-161-krat že pred uvedbo rutinskega cepljenja. Trditi ali namigovati, da je cepljenje igralo kakršnokoli vlogo pri zmanjševanju umrljivosti zaradi ošpic, je navadna laž.« (str. 75-104)

 • Projekt Imuno

  16. 3. 2018  |  Družba

  2. "Toksične" primesi cepiv

  Trditve v knjigi Mateje Černič. "Ob relativizaciji in negaciji škodljivosti aluminija v cepivih (NIJZ in podobne organizacije) ‘‘pozabijo’’ omeniti manjšo podrobnost-da se stopnja absorbcije oralno zaužitega aluminija bistveno razlikuje od stopnje absorbcije injiciranega aluminija...Pri primerjanju škodljivosti različnih virov aluminija (hrana, zdravila, cepiva) je bistvenega pomena dejstvo, da se pri zaužitju aluminija le 0,25% le-tega absorbira v krvožilni sistem, medtem ko se aluminij iz cepiv absorbira skoraj 100%. Prav tako je treba upoštevati, da aluminijevi ioni nimajo enake toksikokinetike kot aluminij, vezan na antigen. Medtem ko ledvice lahko izločijo aluminijeve ione, pa je velikost večine kompleksov antigen-aluminij prevelika, da bi jih ledvice uspešno izločile, tudi če niso okvarjene. Še več, učinkovito izločanje bi razvrednotilo glavni razlog uporabe adjuvansov ... Logično je, da večina ljudi ni tako podrobno seznanjena s to problematiko ter posledično predstavlja lahko žrtev za zavajanje in manipulacijo ... Po regulativah FDA v veljavi od leta 2004, pripravki za parenteralno hranjenje ne smejo vsebovati več kot 25 ug Al na liter...3-mesečni dojenčki v Sloveniji ob prvem obveznem cepljeneju prejmejo 500 ug aluminija, kar je 12,7-21,7-krat višje od s strani FDA določene varne meje dnevnega vnosa ... Ali imajo torej v luči vsega zgoraj navedenega aluminijevi adjuvansi res "dober varnostni profil", kot zatrjuje NIJZ?’" (str. 137-146)

 • Projekt Imuno

  16. 3. 2018  |  Družba

  3. "Bajni" profiti

  Trditve v knjigi Mateje Černič. "Za boljše razumevanje problematike cepljenja, zlasti z vidika malodane fanatične in brezprizivne promocije cepiv kot življenje rešujočih, varnih in učinkovitih kljub obilici podatkov in študij, ki kazijo to splošno sprejeto podobo cepiv, se je potrebno vsaj mimogrede dotakniti tudi farmacevtske industrije ... farmacevtski kompleks s pomočjo instrumentalizirane in svojim interesom podrejene znanosti in izobrazbe premišljeno izgrajuje površnemu opazovalcu neprepoznaven sistem ustvarjanja percepcije o učinkovitosti, varnosti in izplačljivosti svojih proizvodov ... ob 13,8 milijardah dolarjev letnega prometa pač ne moremo trditi, da "cepiva ne prinašajo omembe vrednih zaslužkov" ali da "se cepiv sploh ne splača proizvajati". Trgovanje z zdravili je torej izjemno dobičkonosen posel ... Zlepljenost med zdravniki in farmacevtsko industrijo je postala standard ... Vsi ti podatki rišejo precej jasno sliko "neodvisnosti in znanstvenosti" medicinskega raziskovanja." (str. 326-332)

 • Projekt Imuno

  16. 3. 2018  |  Družba

  4. Indijska paraliza

  Trditve v knjigi Mateje Černič. "Pri vsakem cepljenju z živimi virusi lahko pride do tega, da cepljeni trosi viruse v okolico in virus otroške paralize ni nobena izjema … Cherkasova in sodelavci ... poročajo o primeru 7-mesečne necepljene deklice, pri kateri so se pojavili simptomi flakcidne paralize. Analiza blata je pokazala, da je bila dojenčica okužena s cepilnim virusom, natančneje z mutiranim virusom, ki se je razvil iz cepilnega virusa v cepivu Sabin … polia ni mogoče izkoreniniti ... "virusa otroške paralize ne moremo razglasiti za izkoreninjenega, saj je zaporedje njegovega genoma znano, moderna biotehnologija pa omogoča, da se ga kadarkoli ponovno ustvari in vitro"… Januarja 2012 je Indija obeležila prvo obletnico zadnjega primera okužbe z divjim virusom otroške paralize. Toda namesto divjih virusov je preko grotesknih cepilnih kampanij dobila drugo bolezen-akutno flakcidno paralizo (AFP). Bolezen, ki je klinično popolnoma enaka kot otroška paraliza, le da je dvakrat bolj smrtonosna … Program "izkoreninjenja otroške paralize" v Indiji poteka od leta 1994, predvsem kot posledica močnih mednarodnih pritiskov, čeprav otroška paraliza v Indiji ni predstavljala večjega problema. Agresivne cepilne kampanj so indijsko vlado stale več kot 2,5 milijardi ameriških dolarjev ter ji prinesle na deset-tisoče otrok, zbolelih ali celo umrlih za AFP." (str. 321-323)

 •  Projekt Imuno

  16. 3. 2018  |  Družba

  5. Kolektivna imunost

  Trditve v knjigi Mateje Černič. "Koliko je v Sloveniji ljudi, ki zaradi zdravstvenih razlogov (ki so v skladu s slovensko zakonodajo sploh edini možni razlog za opustitev cepljenja) ne smejo biti podvrženi cepljenju? Uradno jih je 27 … Komisija za cepljenje se je namreč pri obravnavi vlog za opustitev cepljenja v zgolj 27 primerih odločila, da se cepljenje zaradi zdravstvenih razlogov trajno opusti … je resnično etično, legitimno, opravičljivo in upravičeno, da so cepljenju podvrženi vsi ostali prebivalci Slovenije, zato da bi teoretično zaščitili 27 posameznikov, ki "ne morejo biti cepljeni"? Odgovor tukaj je zelo jasen NE! ... Z izjemo teh 27 posameznikov se namreč lahko vsi ostali cepijo po mili volji in so temu primerno zaščiteni, ne glede na cepili status ljudi okoli njih. Cepiva vendar ščitijo pred boleznimi in cepljeni ne morejo zboleti, mar ne? ... Legitimizirati in celo legalizirati množično ali celo obvezno cepljenje z oslovskim kašljem na podlagi koncepta "vdrževanja čredne imunosti" je absurdno in kaže na to, da sta zakonodajalec in medicinska stroka (očitno namerno) zanemarila dejstvo, da najmanj v primeru oslovskega kašlja ni dosežena nikakršna "zaščitna stopnja imunosti". Pa kljub temu nismo priča smrtonosnim epidemijam oslovskega kašlja, ki bi kosile vse pred seboj … Podoben, še hujši absurd je prisilno cepljenje s tetanusom. Tetanus namreč ni nalezljiva bolezen, ki bi se prenašala med ljudmi. Čredne imunosti v primeru tetanusa tako ni mogoče vzpostaviti niti teoretično … Tudi v primeru davice čredna imunost ne obstaja. Obsežna serološka študija, v kateri je bilo analiziranih več tisoč vzorcev krvi iz sedmih evropskih držav je pokazala, da je kljub visoki precepljenosti z davico (praviloma nad 90%) velika večina odraslih oseb neimuna oz. seronegativna (nimajo ravni protiteles, ki velja za zaščitno) …. Vsi zgoraj navedeni podatki kažejo, da cepljenje ne vzpostavlja čredne imunosti in da torej legitimizacija in legalizacija prisilnega cepljenja najmanj v primeru predstavljenih treh bolezni temelji na mitu, ali natančneje, na namerni laži." (str. 308-326)

 • Projekt Imuno

  16. 3. 2018  |  Družba

  6. Vztrajni avtizem

  Trditve v knjigi Mateje Černič. ''Avtizem je nevrološko-razvojna motnja, ki jo spremljajo prizadetost prebavil in avtoimunske motnje … Avtizem je pridobljeno (nikakor ne prirojeno) obolenje, katerega osnovna značilnost so nevrološke poškodbe (ki jih pogosto spremljajo tudi poškodbe imunskega sistema, zasičenost s težkimi kovinami in ostalimi strupi, poškodbe črevesja itd). V zgolj 22 letih se je število otrok z motnjami avtističnega spektra v ZDA povečalo za 14,7-krat (iz manj kot 1/1.000 otrok na 1/68 otrok). To neizpodbitno kaže na okoljske dejavnike, ne na genetske. Obstaja izredno močna biološka verjetnost (to je fiziološki mehanizem, ki lahko razloži vzročno-posledično povezavo) da je prav cepljenje (čigar intenziteta se je v tem obdobju potrojila) eden glavnih povzročiteljev nevroloških poškodb pri otrocih … Poleg tega, če bi floskula o nediagnosticiranju držala – kje neki se potem skriva množica »nediagnosticiranih« 30-, 40-, 50-letnih avtistov?'' (str. 337-338)

 • Projekt Imuno

  16. 3. 2018  |  Družba

  7. "Blagodejne" okužbe

  Trditve v knjigi Mateje Černič. "V obdobju zgodnjega razvoja lahko obremenitve imunskega sistema, vključno s cepljenjem, pripeljejo do trajnih škodljivih sprememb v delovanju možganov in imunskega sistema ... Medtem, ko cepljenje ruši ravnovesje v imunskem sistemu, pa ga naravne infekcije dejansko pomagajo vzpostaviti ..,V alternativni medicini sicer že dolgo velja, da npr. ošpice v otroštvu stimulirajo imunski sistem, mu pomagajo pri pravilnem razvoju ter zmanjšujejo verjetnost rakavega obolenja v odraslosti. Temu stališču pa je dejansko že dolgo blizu tudi del alopatske medicine…novi ''hit'' med potencialnimi zdravili proti raku je prav virus ošpic." (Strani 147, 149, 79-80)

 • Projekt Imuno

  16. 3. 2018  |  Družba

  8. Cepiva vs. materina protitelesa

  Trditve v knjigi Mateje Černič. "Materina protitelesa ščitijo dojenčka, zato cepljenje z določenimi mikroorganizmi kmalu po rojstvu ne vodi k vzpostavitvi dolgotrajne imunosti. Dokazano je, da so imunski odzivi, izzvani v zgodnjem življenjskem obdobju, šibkejši in trajajo manj časa kot odzivi, izzvani pri dozorelem posamezniku. Posledično je učinkovitost cepljenja v zgodnjem otroštvu, zlasti v prvih 6 mesecih, zelo omejena. Ta problem se rešuje z uporabo močnih adjuvansov in zelo kratkimi časovnimi razmiki med ponavljajočimi se dozami istega cepiva ... Značilna materina protitelesa se vmešavajo v aktivno imunizacijo cepiv. To vmešavanje v delovanje cepiv npr. pri cepljenju z ošpicami, hib-om, tetanusom in oslovskim kašljem. Z drugimi besedami, dokler dojenčka ščitijo materina protitelesa in njegov imunski sistem ni dovolj dozorel, da bi se odzval na cepilne antigene, cepiva ne opravijo niti tega za kar so registrirana - vzpostavitev specifične ravni protiteles ... Ironično je, da je nivo zaščite, ki jo na dojenčke prenesejo cepljene mate nižji in krajšega veka kot nivo zaščite, ki jo na dojenčka prenesejo necepljene matere. Koncentracija protiteles, ki so posledica naravne okužbe so višje kot koncentracija protiteles izzvanih s cepljenjem." (str. 151 - 154)

 • Projekt Imuno

  16. 3. 2018  |  Družba

  9. Stranski učinki - prvič

  "Aydin in sodelavci (2010) poročajo o primeru 6-mesečnega fantka ... Shaffer in sodelavci (2015) poročajo o predhodno zdravi petnajstletnici ... Ozawa in sodelavci (2000) poročajo ... Lazarou in sodelavci (1008) so izvedli metaanalizo stranskih učinkov zdravil … če zgornje podatke združimo s št. prebivalcev ter s podatki o umrljivosti zaradi posameznih nalezljivih bolezni , dobimo dokaj zanimivo sliko (glej Tabela 10 in Graf 13). Podatki govorijo sami zase. Stranski učinki zdravil so v letu 1994 terjali 32-krat več življenj kot otroška paraliza v obdobju pred cepljenjem, 169-krat več življenj kot ošpice v obdobju pred cepljenjem in kar 4.000-krat več življenj kot rdečke v obdobju pred cepljenjem." (strani 155-163, 117-118)

 • Projekt Imuno

  16. 3. 2018  |  Družba

  10. Stranski učinki - drugič

  Trditve v knjigi Mateje Černič. "Poškodbe možganov in živčevja: Akutni disemenirani encefalitis (ADEM) je akutna demielinizacijska bolezen centralnega živčnega sistema … Približno ¾ primerov ADEM povzroči cepljenje ali infekcija (Huynh et al. 2008) … Kot ''zanimivost'': post cepilni ADEM je postal prepoznan po uvedbi množičnega cepljenja z Jennerjevim cepivom črnih koz … Cepljenje lahko poleg drugih možnih stranskih učinkov povzroči tudi smrt … precejšen delež nenadnih smrti v zibki (SIDS) zakrivi prav cepljenje.'' (strani 159-162, 180-184)