NA KMETIJI JE LEPO ...

BETI TRTOREBRO

Šarčev hlev: Festival narodnih noš v Kamniku

Šarčev hlev: Festival narodnih noš v Kamniku

Tam se srečata Šarec in Tonin

Tam se srečata Šarec in Tonin

Mesto je razvratno in potratno, vas je zadrta in podložna manipulacijam, kraj prvinske svobode pa je hlev. Osnovna celica slovenske družbe. Tam je doma zdrava kmečka pamet in tam smo svoji na svojem. Tam se ve, kaj pritiče gospodarju in kaj hlapcu. Tam se srečata podjetnost in domoljubje, lopata in vile. Če je v hlevu red in mir, so kašče polne in deca sita.*

JURIJEV BUNKER

* O vlogi ženske pa v naslednjem stoletju