CAR AFRIKE IN AZIJE

BETI TRTOREBRO,

Borut Pahor na obisku v Etiopiji: prinesli so mu njegov portret na kozji koži

Borut Pahor na obisku v Etiopiji: prinesli so mu njegov portret na kozji koži

Borut Pahor in njegov gostitelj Mulatu Teshome

Borut Pahor in njegov gostitelj Mulatu Teshome

Borut Pahor je po dolgih letih prvi južnoslovanski vladar, ki je obiskal Etiopijo, kjer je sicer kot jugoslovanski promotor gibanja neuvrščenosti dolga leta služboval njegov svetovalec Ernest Petrič. V njegovem času je Jugoslavija izvozila v to državo za milijardo dolarjev orožja. Takratni obrambni minister je bil Branko Mamula. Mladina je napisala članek Mamula, go home. Zvezni tožilec je zahteval pregon novinarjev Mladine. Sodišče v Ljubljani je zavrnilo zahtevo po pregonu. Vojaška obveščevalna služba in tajna policija sta aretirali Janeza Janšo, Davida Tasića in Ivana Borštnerja, Franci Zavrl pa se je skril v psihiatrično bolnico. Borut Pahor pa je diplomiral pri Ernestu Petriču in postal član Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije.

JURIJEV BUNKER