|  Mladina 6  |  Politika

Neprečiščena lista SDS za odstrel

Originalen spisek "politično kadriranih", ki so ga v SDS objavili pred nekaj meseci

•Dimitrij Amon, član Sveta Vlade RS za mladino, imenovan 24. 6. 2009, velenjski mestni svetnik izvoljen na listi SD, član Mladega foruma pri SD

•Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za invalide na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, imenovana 30. 12. 2010, 28. 10. 2010 (v.d.), članica Sveta javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, imenovana 24. 9.2009, kandidatka LDS na listi za občinski svet Občine Domžale, evidentirana kandidatka LDS za evropske volitve, od leta 2011 članica Izvršnega odbora LDS

•Drago Bahun, član nadzornega sveta Pošte Slovenije, d.o.o., imenovan 5. 3. 2009, državni svetnik iz vrst LDS

•Nataša Belopavlovič, članica Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, imenovana 3. 11. 2009, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za delo, pred osamosvojitvijo zaposlena na Sekretariatu za zakonodajo Izvršnega sveta SRS, predstavnica Združenja delodajalcev Slovenije, Pahorjeva kandidatka za ministrico za delo, družino in socialne zadeve

•dr. Jaroslav Berce, član nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d. d., predlog skupščini 19. 3. 2009, član SD in evidentiran kandidat za podpredsednika SD

•Miloš Bizjak, član sveta Javnega zavoda Kobilarna Lipica, imenovan 11. 6. 2009, član in kandidat SD za župana Ajdovščine na volitvah leta 2006

•Miroslav Blažič, član Svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, imenovan 24. 9. 2009, član mestnega sveta iz vrst ZLSD v Mestni občini Maribor, mandat 2002 - 2006

•Žarko Bogunovič, član upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino, imenovan 25. 11. 2010, generalni sekretar na Ministrstvu za kulturo, imenovan 22. 4. 2010, 22. 10. 2009, (v.d.) v letih 1993–1997 namestnik generalnega sekretarja Vlade RS,nekdanji šef kabineta ministra za notranje zadeve Mirka Bandlja v letih 1997-1999, vpleten v afero »Vič – Holmec«, s katero se je poskusilo diskreditirati slovenske policiste in vojake, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem

•dr. Marta Bon, članica Strkovnega sveta RS za šport, imenovana 28. 6. 2011, ljubljanska mestna svetnica izvoljena na listi Zorana Jankovića

•mag. Tomo Borovničar, direktor Uprave RS za pomorstvo, imenovan 30. 7. 2009, 19. 3.2009 (v.d.), član območne organizacije SD Piran

•dr. Rado Bohinc, neuspešni kandidat za ustavnega sodnika s podporo predsednika republike in vladnih strank, glasovanje v državnem zboru, 30. 3. 2011, član uprvanega odbora Evro-sredozemske univerze, imenovan 17. 11. 2011, član vodstva projugoslovasnke stranke SDU, kandidat za predsednika SD, član izvršnega sveta jugoslovanske vlade, minister v vladah, ki jih je vodil LDS, predsednik Sveta ZLSD

•mag. Alenka Bratušek, generalna direktorica Direktorata za proračun na Ministrstvu za finance, imenovana 17. 3. 2011, članica upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, imenovan 11. 6. 2009, kandidatka Zares za poslanko v DZ RS na volitvah 2009, kandidatka LDS na lokalnih volitvah 2006, mestna svetnica Zares v Kranju

•Rudi Brce, član nadzornega sveta družbe GEN energija, d.o.o., imenovan 17. 12. 2009, nekdanji prvi mož Casinoja Portorož in član LDS. Po pisanju časnikov naj bi bil blizu stranke Zares.

•Pavel Brglez, član Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, imenovan 3. 11. 2009, podpredsednik Izvršnega sveta mesta Ljubljana, kandidata DeSUS na lokalnih volitvah 1998, generalni sekretar DeSUS-a, oče Alje Brglez, nekdanje direktorice vladnega urada za informiranje v času Drnovškove vlade

•Primož Brvar, član Sveta Vlade RS za mladino, imenovan 24. 6. 2009, celjski mestni svetnik izvoljen na listi SD

•Branko Celar, član sveta Javne agencije RS za varnost prometa, imenovan 29. 7. 2010, kandidat stranke LDS na volitvah v DZ RS 2008

•mag. Metka Cerar, članica sveta Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije, imenovana 25. 11. 2010, članica Kadrovsko-akreditacijskega sveta na področju gospodarstva, financ in prometa, imenovana 25. 11. 2010, generalna sekretarka Urada predsednika Republike Slovenije v času dr. Janeza Drnovška

•dr. Miro Cerar, član Sodnega sveta, imenovan 16. 6. 2009, sin podpredsednice LDS Zdenke Cerar, nekdanje ministrice za pravosodje in Mira Cerarja vidnega člana Foruma 21, ki ga vodi nekdanji predsednik Milan Kučan, stalni zunanji pogodbeni svetovalec Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, d.o.o

•mag. Milan M. Cvikl, kandidat za člana Evropskega sodišča, predlog 17. 11.2009, nekdanji poslanec LDS oz. SD v mandatu 2004 – 2008, kandidat SD na volitvah v DZ RS 2008, generalni sekretar vlade Boruta Pahorja

•Mirjana Čemažar, članica sveta Bolnišnice Golnik, imenovana 17. 6. 2009, podpredsednica območne organizacije SD Kranj in predsednica občinskega odbora SD Šenčur

•mag. Mateja Čepin, direktorica Urada za kohezijsko politiko, imenovana julija 2009, kandidatka Zares na lokalnih volitvah 2010, nekdanja članica in občinska svetnica LDS v Škofji Loki

•Marjan Česen, član Sveta Bolnišnice Golnik, imenovan 17. 6. 2009, član Sveta javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje, imenovan 24. 9. 2009, član strateškega programskega sveta DeSUS, kandidat DeSUS na državnozborskih volitvah 2000

•dr. Aleš Črnič, član sveta Javnega zavoda Slovenski etnografski muzej, imenovan 11. 6. 2009, podpisnik peticije v podporo izbrisanim

•Francka Ćetković, članica skupščine Kapitalske družbe d.d., predlog imenovanja 10. 12. 2008, konec osemdesetih let sekretarka v zvezni jugoslovanski vladi, obsojena na zaporno kazen in leta 2002 pomiloščena s strani nekdanjega predsednika Milana Kučana

•Nikola Damjanić, član Nadzornega sveta STA, predlog Državnemu zboru RS 22. 9. 2011, kandidat ZSMS-LDS na volitvah 1990, podpisnik peticije v podporo Slavku Ziherlu in Vladu Miheljaku ter peticije v podporo t.i. izbrisanim,na predlog stranke LDS imenovan za člana programskega sveta RTV

•Jasminka Dedić, članica v Nadzornem odboru za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, imenovana 15. 4. 2010, podpisnica peticije v podporo Slavku Ziherlu in Vladu Miheljaku in peticije v podporo t.i. izbrisanim, podporna članica Društva izbrisanih

•Andrej Del Fabro, generalni sekretar na Ministrstvu za zdravje, imenovan 30. 9. 2010, 29. 7. 2010 (v.d.), nekdanji podsekretar v poslanski skupini SD, občinski svetnik SD v Rogaški Slatini v mandatu 2006 - 2010

•David Delakorda, član Sveta Vlade RS za mladino, imenovan 24. 6. 2009, član predsedstva SD izvoljen leta 2009, član Mladega foruma pri SD

•dr. Evgen Dervarič, član Nadzornega sveta Nafte Lendava, imenovan 25. 2. 2010, član sveta Javne agencije RS za energijo, imenovan 29. 10. 2009, kandidat LDS na volitvah v državni zbor 2008, od leta 2002 dalje občinski svetnik v Mestni občini Velenje

•Jurij Detiček, član nadzornega sveta NLB, predlog 27. 5. 2010, član Foruma 21, nekdanji član nadzornega svet DZS, ki ga obvladuje Bojan Petan (LDS), prijatelj Ivana Rudolfa, upokojenega generalnega sekretarja NLB, ki je bil dolga leta zves spremljevalec Milana Kučana na planinskih poteh

•dr. Bojan Djurić, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo, imenovan 30. 7. 2009, podpisnik peticije v podporo Slavku Ziherlu in Vladu Miheljaku

•Roman Dobnikar, član nadzornega sveta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., predlog imenovanja 20. 1. 2011, član uprave Petrola, imenovan 21. 7. 2009, član nadzornega sveta KAD, imenovan 19. 12. 2008, vidni član SD, občinski svetnik SD v Komendi izvoljen na lokalnih volitvah 2006, kandidat SD za državni svet

•Helena Drnovšek Zorko, slovenska guvernerka v ASEF za obdobje 2009-2011, imenovana 16. 4. 2009, podpisnica peticije v podporo izbrisanim (6. mesto)

•Geza Farkaš, član sveta Javne agencije RS za varnost prometa, imenovan 29. 7. 2010, nekdanji predsednik Mestnega odbora LDS Murska Sobota

•dr. Zvonko Fišer, kandidat za generalnega državnega tožilca, predlagan s strani Vlade RS 17. 3. 2011, dokazljivo in dokazano sodeloval v sodnih zadevah, na podlagi katerih je prihajalo do kršenja človekovih pravic

•Andrej Gerenčer, član sveta zavoda SB Murska Sobota, imenovan 12. 3. 2009, član in nekdanji poslanec LDS

•Jože Glazer, član Kadrovsko-akreditacijskega svet, imenovan 24. 12. 2008, neuspešni kandidat za župana Mestne občine Ptuj iz vrst Socialnih demokratov, tajnik Fakultete za družbene vede

•dr. Andrej Godec, predsednik Nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, imenovan 5. 2. 2009, direktor Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, imenovan 12. 3. 2009, vodja svetniške skupine SD Slovenska Bistrica, kandidat SD na volitvah 2008

•Lidija Goljat Prelogar, članica sveta Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, imenovana 4. 2. 2010, leta 2006 izvoljena za svetnico SD v občini Škofja Loka

•Jana Govc Eržen, članica Sveta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica, imenovana 24. 9. 2009, članica Sveta Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, imenovana 24. 9. 2009 predsednica mestnega odbora LDS Celje, kandidatka na državnozborskih volitvah 2008, mestna svetnica LDS v Mestni občini Celje, soproga državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje dr. Ivana Eržena

•mag. Marko Grandovec, član Strokovnega sveta RS za šport, imenovan 28. 6. 2011, član območne organizacije SD Trebnje, kandidat za župana 2011

•Roman Ferenčak, član Nadzornega sveta Nafte Lendava, imenovan 25. 2. 2010, kandidat za člana nadzornega sveta Elektra Maribor, predlog 20. 7.2009, kandidat LDS za občinski svet občine Črenšovci leta 2006

•Klemen Ferjančič, član Nadzornega sveta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., predlog imenovanja 20. 1. 2011, direktor škofjeloškega podjetja SGP Tehnik, ki ga povezujejo zlasti z Janezom Zemljaričem in Dragom Isajlovićem (Dnevnik.si)

•mag. Mojca Ferjančič Podbregar, generalna sekretarka na Ministrstvu za obrambo, imenovana 26. 8. 2010, 25. 2. 2010 (v.d.), soproga Iztoka Podbregarja, nekdanjega direktorja SOVE, za katerega bi pokojni predsednik republike dal roko v ogenj, kandidat LDS na lokalnih volitvah 2010

•Tatjana Fink, članica sveta javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje, imenovana 22. 7. 2010, članica Foruma 21

•mag. Maruša Gortnar, kandidatka za namestnico člana Upravnega odbora Evropskega inštituta za enakost spolov, predlagana 11. 3. 2010, podpisnica peticije Sovražni govor se širi iz Državnega zbora RS

•mag. Miranda Groff Ferjančič, članica sveta Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije, imenovana 25. 11. 2010, generalna direktorica Direktorata za javno premoženje na Ministrstvu za finance, imenovana 27. 5. 2010, 28. 1. 2010 (v.d.), kandidatka LDS na državnozborskih volitvah 2000

•dr. Klemen Grošelj, predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije, imenovan 5. 11. 2010, prijatelj ministrice za gospodarstvo Darje Radič (Zares)

•Peter Grubelnik, kandidat za člana nadzornega sveta Elektra Maribor, predlog 20. 7.2009, član stranke Zares

•Aleš Gulič, direktor Urada za verske skupnosti, imenovan 3. 9. 2009, nekdanji poslanec LDS, predsednik Sveta LDS

•mag. Matej Haberl, član nadzornega sveta Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., imenovan 19. 3. 2009, kandidat LDS na lokalnih volitvah 2006

•dr. Marko Jaklič, predsednika Sveta za znanost in tehnologije Republike Slovenije, imenovan 11. 2. 2010, podpornik stranke Zares

•Borut Jamnik, predsednika uprave Kapitalske družbe, imenovan 19. 12. 2008, nečak Brede Pečan, poslanke SD

•Gorazd Jamnik, vodja finančne službe Luke Koper, imenovan oktober 2010, nečak poslanke SD Brede Pečan in brat predsednika uprave Kapitalske družbe Boruta Jamnika

•Tomaž Martin Jamnik, namestnik predsednika uprave Luke Koper, imenovan 16. 10. 2009, brat poslanke SD Brede Pečan in stric predsednika uprave Kapitalske družbe Boruta Jamnika

•Evgen Janet, član sveta Psihiatrične bolnišnice Ormož, imenovan 10. 6. 2010, član Sveta Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota, imenovan 24. 9. 2009, kandidat LDS na državnozborskih volitvah 2008

•Ljubo Jasnič, član nadzornega svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, imenovan 2. 4. 2009, kandidat DeSUS na parlamentarnih volitvah 2008, generalni sekretar stranke DeSUS

•dr. Monika Jenko, v.d. direktorice Inštituta za kovinske materiale in tehnologijo, imenovana 20. 5. 2010, podpisnica izjave "Javna podpora raziskovalk in raziskovalcev ministru Golobiču"

•dr. Roman Jerala, član Odbora Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje, imenovan 22. 4. 2010, podpisnik izjave "Javna podpora raziskovalk in raziskovalcev ministru Golobiču"

•Tatjana Jevševar, članica Sveta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, imenovana 24. 9. 2009, občinska svetnica in članica predsedstva Socialnih demokratov v Občini Trbovlje

•Hinko Jurgec, član Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, imenovan 16. 6. 2011, na lokalnih volitvah 2010 kandidat SEG - Stranke ekoloških gibanj Slovenije, predvolilne partnerke vladajoče SD

•Igor Kadunc, direktor Filmskega sklada Republike Slovenije, imenovan 25. 3. 2010, bivši pomočnik za finance generalnega direktorja RTV Slovenija in leta 2006 kandidat za generalnega direktorja RTVS, kandidat za volitve delegatov v zbor združenega dela skupščine občine Ljubljana Center na volitvah 12. 4. 1990

•dr. Tomaž Kalin, član Kadrovsko–akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov na področju visokega šolstva, znanosti in tehnologije, član nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d. d., predlog skupščini 19. 3. 2009, imenovan 26. 2. 2009, podpornik kandidature dr. Danila Turka, kandidat Gibanja za pravičnost in razvoj, član stranke Zares

•mag. Helena Kamnar, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije, imenovana 15. 4. 2001, žena Nevena Boraka (Veno Karbone), nekdanjega svetovalca za ekonomska vprašanja v uradu Milana Kučana in neuspešnega vodje Agencije za trg vrednostnih papirjev

•Marijan Klemenc, član Sveta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, imenovan 24. 9. 2009, državni svetnik in član Socialnih demokratov, član predsedstva Območne organizacije SD Slovenje Gradec

•Mojca Kert Kos, članica nadzornega sveta Borzen, d.o.o., imenovana 16. 4. 2009, članica nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne, imenovana 20. 7. 2009, direktorica podjetja Petrol energetika d.o.o., očitna nezdružljivost funkcij, žena znanega koroškega odvetnika Mirana Kosa, brata Draga Kosa, ki je nekdanji vodja protikorupcijske komisije, članica stranke Zares

•dr. Vesna Smaka Kincl, članica Kadrovsko–akreditacijskega sveta na področju kmetijstva, gozdarstva, prehrane ter okolja in prostora, imenovana 6. 1. 2011, podpredsednica stranke OO Zares Maribor, kandidatka Zares na lokalnih volitvah 2010 v Mariboru

•mag. Barbara Kobal, članica Kadrovsko–akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov na področju dela, družine in socialnih zadev, imenovana 5. 3. 2009, Zares, predsednica programskega odbora za socialno politiko

•mag. Srečko Kokalj, kandidat za člana nadzornega sveta Elektra Maribor, predlog 20. 7. 2009, kandidat LDS na lokalnih volitvah 2006, član Sveta Mestnega odbora LDS Maribor

•dr. Edvard Kolar, član Strokovnega sveta RS za šport, imenovan 28. 6. 2011, član območne organizacije SD Vrhnika

•dr. Jana Kolar, generalna direktorica Direktorata za znanost in tehnologijo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, imenovana 10. 3. 2011, 4. 11. 2010 (v.d.), generalna direktorica Direktorata za znanost na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 6. 7. 2009, 15. 3. 2009 (v.d.), članica upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, imenovana 11. 6. 2009, leta 2000 LDS-ova kandidatka za ministrico za kulturo

• dr. Marko Komac, direktor Geološkega zavoda Slovenije, soglasje k imenovanju 7. 4. 2011, podpisnik izjave "Javna podpora raziskovalk in raziskovalcev ministru Golobiču"

•Dagmar Komar, predsednica uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, predlog 23. 9. 2010, članica ZKS, kandidatka SD na lokalnih volitvah 2010

•mag. Janez Kopač, v.d. generalnega direktorja Direktorata za energijo na Ministrstvu za gospodarstvo, imenovan 10. 12. 2009, član upravnega odbora Zavoda RS za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, imenovan 3. 9. 2009, član nadzornega sveta Geoplin d.o.o. Ljubljana, predlog vlade 30. 4. 2009, Zaresov kandidat za poslanca na volitvah 2008, nekdanji poslanec LDS, od 2000 do 2004 je bil LDS-ov minister za okolje, prostor in energijo

•Bruno Korelič, predstavnik ustanovitelja v UO Univerze na Primorskem, imenovan 26. 3. 2009, mestni svetnik SD v Mestni občini Koper, član Foruma 21

•Bojan Korošec, direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota izdano soglasje k imenovanju 23. 4. 2009, mestni svetnik LDS Murska Sobota

•Vekoslav Korošec, član nadzornega sveta Borzen, d.o.o., imenovan 16. 4. 2009, dolgoletni direktor Elektra Slovenija v času vladavine LDS

•dr. Etelka Korpič Horvat, članica Sodnega sveta, imenovana 16. 6. 2009, nekdanja članica predsedstva Združene liste socialnih demokratov

•mag. Andrej Kosmačin, predsednik uprave Elektro Maribor, imenovan 14. 4. 2010, simpatizer stranke Zares

•Darijan Košir, direktor Urada Vlade RS za komuniciranje, imenovan 2. 9. 2010, 20. 5. 2010 (v.d.), nekdanji odgovorni urednik Dela, dosje SDV 0053289-00000, sošolec Boruta Pahorja

•Josip Košuta, član sveta Viba Film, imenovan 7. 1. 2009, izvršni sekretar za kulturo na CK ZKS (1982–1986), svetovalec za kulturo v Predsedstvu SRS (1986–1989)

•dr. Marijan Kotar, član Kadrovsko–akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, imenovan 26. 3. 2009, podpornik peticije Ekološkega foruma LDS ob sprejemanju novele zakona o divjadi in lovstvu

•dr. Bogomir Kovač, član Kadrovsko-akreditacijskega svet, imenovan 24. 12. 2008, član Fiskalnega sveta, imenovan 3. 11. 2009, član Liberalne akademije in Foruma za levico, neuspešni kandidat LDS za predsednika republike

•mag. Zdevka Kovačič, članica Sveta za socilano podjetništvo, imenovana 22. 9. 2011, kandidatka Zares na volitvah 2008, ministrica brez resorja v vladi mag. Antona Ropa

•Darja Kovačič, članica Kadrovsko–akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov na področju šolstva in športa, imenovana 12. 3. 2009, kandidatka LDS na volitvah 2008

•Alenka Kovšca, direktorica javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti, soglasje vlade 2. 6. 2011, državna sekretarka na Ministrstvu za šolstvo in šport (2008 - 2011) in Ministrstvu za delo, družino insocialne zadeve (2000 - 2004), od 1992 članica predsedstva Socialnih demokratov, v zadnjem mandatu podpredsednica konference SD, en mandat je bila predsednica Ženskega foruma Socialnih demokratov

•mag. Darinka Kozinc, članica Sveta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, imenovana 24. 9. 2009, mestna svetnica in podžupanja Mestne občine Nova Gorica iz vrst Socialnih demokratov, neuspešna kandidata SD za županjo občine Nova Gorica

•Mateja Kožuh Novak, članica Kadrovsko–akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov na področju dela, družine in socialnih zadev, imenovana 5. 3. 2009, nekdanja poslanka SD

•dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave, imenovan 21. 1. 2010, nekdanji generalni direktor Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor, imenovan 29. 1. 2009, član Ekološkega foruma LDS

•mag. Sonja Kralj Bervar, generalna direktorica Direktorata za kulturni razvoj in mednarodne zadeve na Ministrstvu za kulturo, imenovana 11. 3. 2010, 15. 10. 2009 (v.d.), kandidatka LDS na volitvah v evropski parlament 2009

•dr. Peter Kraljič, član Nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, imenovan 5. 2. 2009, član programskega sveta Foruma 21

•mag. Alojzij Krapež, predstavnik Republike Slovenije v Svetu Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO), imenovan 28. 10. 2010, nekdanji minister za obrambo, kandidat SD na volitvah 2008

•Jurij Krvina, član sveta Bolnišnice Golnik, imenovan 17. 6. 2009, kandidat SD na državnozborskih volitvah 2008

•dr. Roman Kuhar, kandidat za člana Upravnega odbora Evropskega inštituta za enakost spolov, predlagan 11. 3. 2010, podpisnik peticije v podporo Ziherlu in Miheljaku ter peticije sovražni govor se širi iz Državnega zbora RS

•Irena Kuntarič Hribar, članica Strokovnerga sveta RS za izobraževanje odraslih, imenovana 16. 6. 2011, članica Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, imenovana 16. 6. 2011, članica SD in četrtna svetnica Dravlje Ljubljana

•mag. Damjan Lah, generalni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, imenovan 26. 3. 2009 , na mesto vršilca dolžnosti 4. 12. 2008, LDS-ov kandidat za poslanca na volitvah 2008, direktor urada predsednika vlade Toneta Ropa

•dr. Tamara Lah Turnšek, direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo, imenovana 19. 11. 2009, predstavnica Socialnih demokratov v volilni kampanji 2008, popisnica peticije v podporo izbrisanim, kandidatka Boruta Pahorja za ministrico za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2011)

•Feri Lainšček, član nadzornega sveta JSKD, imenovan 9. 12. 2010, kandidat stranke Zares na državnozborskih volitvah 2010

•prof. dr. Ivan Leban, član Kadrovsko – akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov in skladov na področju okolja in prostora, imenovan 19. 3. 2009, razrešen 24. 12. 2009, član Desusa, kandidat DeSUS za poslanca na volitvah 2008

•Bojana Leskovar, članica sveta Javnega zavoda Arboretum Volčji Potok, imenovana 11. 6. 2009, podpisnica peticije v podporo izbrisanim

•Tanja Lesničar Pučko, članica Kadrovsko–akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov na področju kulture in pravosodja, imenovana 5. 3. 2009, podpisnica peticije 571 (299. mesto)

•Danijel Levičar, član nadzornega sveta družbe GEN energija, d.o.o., imenovan 17. 12. 2009, član stranke Zares

•Saša Likavec Svetelšek, članica Sveta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Sežana, imenovana 24. 9. 2009, kandidatka SD na listi za občinski svet Občine Hrpelje – Kozina na lokalnih volitvah 2006

•Peter Lindič, član nadzornega sveta Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., imenovan 19. 3. 2009, član stranke Zares

•mag. Vinko Logaj , član Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, imenovan 16. 6. 2011, kandidat Zares na državnozborskih volitvah 2008

•dr. Lučka Lorber, članica Sveta Javnega zavoda Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture, imenovana 3. 3. 2011, državna sekretarka na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport v času ministrovanja Slavka Gabra (LDS)

•Janez Lotrič, član sveta SNG Opera in balet Ljubljana, imenovan 4. 6. 2009, udeleženec ustanovnega sestanka Foruma 21, nekdanji predsednik uprave gospodarske družbe Petrol d.d.

•dr. Oto Luthar, član Sveta Javnega zavoda Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture, imenovan 3. 3. 2011, sodelavec Liberalne akademije, podpisnik podpore Milanu Kučanu ob kandidaturi za predsednika republike

•Marjetica Mahne, članica Nadzornega sveta Filmskega sklada, imenovana 22. 1. 2009, članica sveta zavoda UKC Maribor, imenovana 12. 3. 2009, predsednica Sveta stranke Zares

•dr. Maja Makovec Brenčič, predsednica Sveta za visoko šolstvo pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu, imenovana 14. 4. 2010, občinska svetnica LDS v občini Brezovica, mandat 1994 - 1998, kandidatka LDS za državno svetnico leto 1997

•dr. Vladimir Malenkovič, kandidat za člana nadzornega sveta Elektra Celje, predlog 20. 7. 2009, član Izvršilnega odbora Mestnega odbora LDS Velenje in kandidat LDS na lokalnih volitvah 2006

•dr. Jure Marn, član projektnega sveta za prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti, imenovan 10. 3. 2011, kandidat SD na lokalnih volitvah 2010 v mestni občini Maribor

•Savo Marinšek, član Sveta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Sežana, imenovan 24. 9. 2009, kandidat SD na listi za občinski svet Občine Sežana na lokalnih volitvah 2006

•dr. Ljubica Marjanovič Umek, predsednica Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva, imenovana 23. 6. 2011, zunanja strokovna sodelavka stranke Zares,STA, 21. 12. 2007

•mag. Alja Markovič Čas,predsednica sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS, predlog 26. 8. 2010, hči odvetnika Ivana Markoviča, namestnica direktorja in vodja pravne službe Agencije za trg vrednostnih papirjev v času Nevena Boraka

•Dorijan Maršič, direktor Mednarodne ustanove - fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF), imenovan 24. 11. 2009, nastop funkcije 1. 1. 2010, neuspešni kandidat LDS na državnozborskih volitvah 2008, generalni sekretar LDS

•Branko Masleša, predsednik Vrhovnega sodišča RS, imenovan v DZ RS 23. 11. 2010 na mandat 6 let, član OK ZKS Koper

•dr. Dragan Matić, direktor Arhiva Republike Slovenije, Ministrstvo za kulturo, imenovan 26. 3. 2010, 24. 9. 2009 (v.d.), leta 2004 izbranec Mirka Bandlja za zamenjavo Vladimirja Žumra

•Nina Mauhler, mag., generalna direktorica Direktorata za železnice in žičnice na Ministrstvu za promet, imenovana 21. 4. 2011, 23. 12. 2010 (v.d.), svetnica občine Mežica izvoljena na listi Aleša Pustoslemška, bratranca ministra za promet Patricka Vlačiča, leta 2006 neuspešna kandidatka na listi LDS

•dr. Jure Meglič, član Kadrovsko-akreditacijskega sveta na področju gospodarstva, financ in prometa, imenovan 25. 11. 2010, direktor Urada za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, član SD, neuspešni kandidat SD za župana Tržiča 2010

•Borut Meh, član Strateškega sveta za energetiko, imenovan 26. 8. 2010, član Nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, imenovan 5. 2. 2009, član ZKS, ustanovni član Foruma 21

•dr. Jože Mencinger, član Fiskalnega sveta, imenovan 3. 11. 2009, leta 2007 prvopodpisani podpornik predsedniškega kandidata Mitje Gasparija, državni svetnik v mandatu 2002 - 2007

•dr. Uroš Merc, kandidat za člana nadzornega sveta Elektra Celje, predlog 20. 7. 2009, član Izvršilnega odbora Mestnega odbora LDS Velenje in kandidat LDS na lokalnih volitvah 2006

•Aleksander Merlo, član sveta Inštituta za varovanje zdravja RS, imenovan 17. 6. 2009, član sveta ZZV Koper, imenovan 24. 6. 2009, član OK ZKS Postojna, poslanec v mandatu 2000 - 2004 in neuspešni kandidat LDS na državnozborskih volitvah 2004, kandidat LDS na lokalnih volitvah 2006, predsednik Odbora za zdravstvo pri LDS

•Aleksander Mervar, član upravnega odbora Slovenske odškodninske družbe d.d., imenovan 10. 12. 2008, namestnik generalnega direktorja Eles, ustanovni član Zares v Zagorju ob Savi

•mag. Mateja Mešl, direktorica TIA, imenovana 10. 11. 2011, državna sekretraka na Ministrstvu za gospodarstvu v letih 2000 - 2004

•Mirko Miklavčič, član sveta zavoda Splošne bolnišnice Izola, imenovan 15. 1. 2009, kandidat DeSUS na volitvah v DZ RS 2004

•dr. Vesna Mikolič, članica sveta Javne agencije za knjigo, imenovana 29. 10. 2009, podpisnica peticije v podporo izbrisanim

•Goran Miloševič, član sveta zavoda SB Murska Sobota, imenovan 12. 3. 2009, mestni svetnik občine Murska Sobota iz vrst Socialnih demokratov, tajnik odbora SD

•Andrej Miška, član Nadzornega sveta HIT d.d., imenovan 24. 3. 2009, mestni svetnik SD v Novi Gorici

•Mitja Močivnik,člani sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS, predlog 26. 8. 2010, kandidat SD na lokalnih volitvah 2006 in 2010, povezan s podjetjem KB 1919, ki je kupilo Mladino in se zanima za nakup časnika Delo

•Rudolf Moge, član Sveta Slovenskega narodnega gledališča Maribor, imenovan 24. 12. 2008, dolgoletni poslanec LDS, neuspešno kandidiral tudi leta 2008

•Miha Mohorko, član Sveta Vlade RS za mladino, imenovan 24. 6. 2009, kandidat LDS na lokalnih volitvah 2006

•Vinko Može, član sveta Javne agencije RS za varnost prometa, imenovan 29. 7. 2010, kandidat stranke SD na volitvah v DZ RS 2008

•Branka Neffat, članica Sveta javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična klinika Ljubljana, imenovana 24. 9. 2009, namestnica predsednika nadzornega sveta SŽ, t.i. »tajkunska« svetovalka

•Ciril Oberstar, član sveta Javnega zavoda Slovenska Kinoteka, imenovan 5. 5. 2011, podpisnik izjave "Javna podpora raziskovalk in raziskovalcev ministru Golobiču"

•Branko Omerzu, direktor Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS, imenovan 12. 11. 2009, nekdanji generalni sekretar in predsednik ljubljanskega mestnega odbora DeSUS, kandidat DeSUS na lokalnih volitvah 2006, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v vladi Janeza Drnovška

•mag. Teo Oršanič Hrvoja, direktor Javnega zavoda Kozjanski park, imenovan 30. 12. 2010, član upravnega odbora ARAO, imenovan 29. 7. 2010, neuspešni kandidat SD (2010) in SEG (2006) za župana občine Brežice

•mag. Jože Osterman, član nadzornega sveta JSKD, imenovan 9. 12. 2010, nekdanji predsednik ljubljanske SZDL, član vodstva odbora SD v Ljubljani , kandidat na lokalnih volitvah 2006

•dr. Neda Pagon, članica Kadrovsko–akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov na področju visokega šolstva, znanosti in tehnologije, imenovana 26. 2. 2009, kandidatka DeSUS na volitvah 2008, podpisnica izjave "Javna podpora raziskovalk in raziskovalcev ministru Golobiču", mati Alje Brglez, nekdanje direktorice vladnega Urada za informiranje v času Drnovškove vlade.

•mag. Maja Pakong, direktorica javnega zavoda Slovenska turistična organizacija, 23. 12. 2010, 31. 8. 2010 (v.d.), sestra partnerke Jožefa Školča, vidnega člana LDS in državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade

•Karmen Pahor, članica sveta zavoda Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna, imenovana 4. 6. 2009, kandidatka SD na državnozborskih volitvah 2008 in evropskih volitvah 2009, svetnica Občinskega sveta Postojna izvoljena na listi SD - lokalne volitve leta 2006

•Stanislav Pavlič, vršilec dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, imenovan 6. 8. 2010, generalni sekretar na Ministrstvu za promet, imenovan 30. 7. 2009, 16. 4. 2009 (v.d.), predsednik SD Loška dolina, kandidat SD na občinskih volitvah 2006, kandidat za člana predsedstva SD marec 2009

•dr. Mitja Pavliha, generalni direktor Direktorata za prostor na Ministrstvu za okolje in prostor, imenovan 8. 10. 2009, prijatelj državnega sekretarja za promet Igorja Jakomina, od katerega je odkupil svetovalno podjetje Astanea

•Ksenija Preželj, članica projektnega sveta za prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti, imenovana 10. 3. 2011, kandidatka SD na lokalnih volitvah 2010 v občini Cerknica

•prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, predsednik Slovenske nacionalne komisiije za UNESCO, imenovan 29. 7. 2010, nekdanji član CK ZKS, kandidat stranke LDS in podpornik stranke Zares, nekdanji državni sekretar za višje in visoko šolstvo v vladi Janeza Drnovška, podpisnik peticije v podporo t.i. izbrisanim in peticije v podporo Ziherlu in Miheljku, med prvopodpisniki v podporo arbitražnemu sporazumu

•Damijan Perne, direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje, soglasje vlade k imenovanju 10. 12. 2009, poslanec stranke Zares

•Aljuš Pertinač, član v Nadzornem odboru za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, imenovana 15. 4. 2010, nekdanji predsednika Mladega foruma pri Socialnih demokratih, kandidiral za predsednika Socialnih demokratov

•Darjan Petrič, član nadzornega sveta Elektra Gorenjska, imenovan 20. 7. 2009, član kranjskih Socialnih demokratov, kandidat SD za župana Mestne občine Kranj

•Drago Petrović, član Nadzornega sveta Nafte Lendava, imenovan 25. 2. 2010, nekdanji član Izvršnega sveta Socialistične Republike Slovenije

•mag. Janez Pezelj, član Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, imenovan 24. 9. 2009, član Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, imenovan 24. 9. 2009, član LDS, mestni svetnik in kandidat za župana Mestne občine Novo mesto

•dr. Jože Pirjevec, član sveta Muzeja novejše zgodovine Slovenije, imenovan 30. 7.2009, kandidat LDS na volitvah v Državni zbor RS 2008, kandidat Liberalne akademije za člana Programskega sveta RTV SLO, podpisnik peticije v podporo Slavku Ziherlu in Vladu Miheljaku

•prim. Marija Dunja Piškur Kosmač, članica Kadrovsko–akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov na področju zdravja, imenovan 26. 2. 2009, mestna svetnica Liste Zorana Jankovića, dva mandata mestna svetnica LDS v Ljubljani

•mag. Franci Pivec, član nadzornega sveta JSKD, imenovan 9. 12. 2010, predsednik Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, imenovan 27. 5. 2010, kandidat ZKS-SDP leta 1990, bivši sekretar ZKS v Mariboru

•Igor Plestenjak, direktor Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije(Japti), imenovan, 3. 9. 2009, 5. 3. 2009 (v.d.), član nadzornega sveta Eles, imenovan 4. 12. 2008, nekdanji generalni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor v času ministrovanja dr. Pavla Gantarja (Zares)

•Boštjan Plešec, generalni direktor Direktorata za zakladništvo na Ministrstvu za finance, imenovan 6. 5. 2010, kandidata Stranke mladih Slovenije na loklanih volitvah 2006 v občini Medvode

•Alenka Podbevšek, članica nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, imenovana 14. 10. 2010, članica uprave Merkurja, kandidatka na Listi Hermine Krt na lokalnih volitvah 2010

•dr. Iztok Podbregar, član sveta Javne agencije za civilno letalstvo, imenovan 17. 2. 2011, nekdanji direktor SOVE, za katerega bi pokojni predsednik republike dal roko v ogenj, kandidat LDS na lokalnih volitvah 2010 v Postojni, občinski svetnik LDS

•Anton Podgoršek, član Sveta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice, imenovan 24. 9. 2009, član Socialnih demokratov

•Zdenko Podlesnik, kot prokurist vodi Muro, imenovan 5. 5. 2009, mestni svetnik občine Celje izvoljen na listi LDS, bivši predsednik LDS MO Celje

•Božidar Pogačar, član Sveta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice, imenovan 24. 9. 2009, jeseniški občinski svetnik Združene liste socialnih demokratov v mandatu 1998 – 2002, kandidat SD na lokalnih volitvah 2006

•Viktorija Potočnik, članica nadzornega sveta JSKD, imenovana 9. 12. 2010, nekdanji vidna članica LDS in ljubljanska županja znana po aferi SIB banka

•Marjeta Potrč, članica Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, imenovana 3. 11. 2009,leta 1990 kandidatka na listi SZDL, nekadanja predsednica skupščine. Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v času vlade Drnovšek - Rop

•prof. dr. Ivan Prebil, član sveta Javne agencije RS za varnost prometa, imenovan 29. 7. 2010, izvedenec Cviklove preiskovalne komisije v zadevi Patria, član upravnega odbora Skupine Viator&Vektor

•dr. Vilibald Premzl, član Kadrovsko–akreditacijskega sveta na področju kmetijstva, gozdarstva, prehrane ter okolja in prostora, imenovan 6. 1. 2011, član Kadrovsko – akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov in skladov na področju okolja in prostora, imenovan 19. 3. 2009, kandidat DeSUS za poslanca na volitvah 2008, mestni svetnik DeSUS-a v MO Maribor

•Štefanija Presker, članica sveta zavoda UKC Maribor, imenovana 12. 3. 2009, članica Sveta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, imenovana 24. 9. 2009, kandidatka DeSUS na državnozborskih volitvah 2008

•mag. Vitomir Pretnar, član nadzornega sveta JSKD, imenovan 9. 12. 2010, član sveta Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije, imenovan 25. 11. 2010, generalni sekretar na Ministrstvu za finance, imenovan 2. 4. 2009, 10. 12. 2009 (v.d.), predsednik OO SD Žirovnica

•Marko Primožič, član Strokovnega sveta RS za šport, imenovan 28. 6. 2011, član sveta Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, imenovan 4. 2. 2010, leta 1998 izvoljena za občinskega svetnika LDS v občini Škofja Loka

•dr. Danica Purg, članica Kadrovsko-akreditacijskega svet, imenovana 24. 12. 2008, članica programskega sveta Foruma 21, evidentirana kandidatka za evropske volitve iz vrst LDS, podpornica kandidature dr. Danila Türka

•mag. Darja Radić, članica sveta Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice, imenovana 24. 9. 2009, članica stranke Zares

•dr. Barbara Rajgelj, članica Medresorske komisije za človekove pravice, imenovana 23. 6. 2011, kandidatka LDS na lokalnih volitvah 2010, Ljubljana, lista LDS

•dr. Bojan Regvar, član Kadrovsko–akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov na področju dela, družine in socialnih zadev, imenovan 5. 3. 2009, član Sveta stranke Zares

•Marjan Rekar, kandidat za člana nadzornega sveta Elektra Ljubljana, predlog 20. 7. 2009, sodeloval pri pripravi predvolilnega programa stranke Zares

•dr. Božo Repe, član sveta Muzeja novejše zgodovine Slovenije, imenovan 30. 7. 2009, ustanovni član Foruma 21, nekdanji član ZKS, podpisnik peticije v podporo izbrisanim in peticije v podporo Slavku Ziherlu in Vladu Miheljaku

•Anica Režun, članica Kadrovsko–akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov na področju dela, družine in socialnih zadev, imenovana 5. 3. 2009, kandidatka LDS na lokalnih volitvah 2006

•Cvetka Ribarič Lasnik, članica Sveta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica, imenovana 24. 9. 2009, kandidatka stranke Zares na državnozborskih volitvah 2008 in mestna svetnica v občini Velenje

•Andrej Ribič, predsednik uprave Elektro Ljubljana, imenovan 23. 3. 2010, predsednik Nadzornega sveta Eles, imenovan 11. 12. 2008, član stranke Zares

•mag. Anton Rop, član Upravnega odbor Evropske investicijske banke v funkciji podpredsednika, poslanec Socialnih demokratova, nekdanji predsednika vlade ter poslanec in predsednik LDS

•Tomi Rumpf, direktor Javnega zavoda Kobilarna Lipica, imenovan 4. 2. 2010, občinski svetnik in kandidat LDS za župana občine Šmarje pri Jelšah, nekdanji vodja Kabineta ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

•Uroš Saksida, član nadzornega sveta Elektra Primorska, imenovan 20. 7. 2009, svetnik Socialnihdemokratov v Mestni občini Nova Gorica

•Marjan Sedmak, član nadzornega sveta RTV Slovenije, imenovan 21. 1. 2010, kandidat DeSUS na lokalnih volitvah 1998 v mestni občini Ljubljana

•dr. Miloš Senčur, generalni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, imenovan 18. 11. 2010, član Sveta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, imenovan 23. 9. 2010, kandidat Zares na državnozborskih volitvah 2008

•Marjan Somrak, predsednik nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe (SOD), imenovan 21. 8. 2009, predsednik Pokrajinskega odbora SD za Dolenjsko in Belo krajino ter član predsedstva novomeških Socialnih demokratov, v času LDS-SD vlade je bil član nadzornega sveta Mercatorja

•dr. Stojan Sorčan, član Sveta Vlade RS za mladino, imenovan 28. 6. 2011, generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, imenovan 23. 12. 2010, 26. 8. 2010 (v.d.), član upravnega odbora Instituta za informacijske znanosti, imenovan 3. 6. 2010, član Upravnega odbora Univerze v Ljubljani, imenovan 17. 11. 2011, član upravnega sveta Mirovnega inštituta

•mag. Vojko Sotošek, direktor javnega podjetja INFRA, imenovan 29. 7. 2010, zakoniti zastopnik javnega podjetja INFRA, izvajalec investicijske dejavnosti, d.o.o., imenovan 27. 8. 2009, kandidat LDS na lokalnih volitvah 2002 in 2006 v občini Krško

•Veronika Stabej, direktorica Urada Vlade RS za komuniciranje, imenovana 23. 4. 2009, 4. 12. 2008 (v.d.), predstavnica za tisk v času dr. Janeza Drnovška

•Peter Sterle, član Sveta zavoda CTK, imenovan 17. 11. 2011, predsednik programskega odbora za informacijsko družno pri stranki Zares

•mag. Anja Strojin Štampar, članica nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana d.d., kandidatka za prokuristko Kad-a, predlog 4. 6. 2009, članica uprave Kad-a, imenovana 30. 6. 2009, od novembra 2007 do marca 2009 zaposlena v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, tesna prijateljica ministrice za notranje zadeve in predsednice LDS Katarine Kresal

•Vojko Stopar, generalni direktor Direktorata za medije na Ministrstvu za kulturo, imenovan 24. 6. 2009, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo v času vladavine LDS

•Jernej Stritih, direktor Službe Vlade RS ta podnebne spremembe, imenovan 1. 4. 2010, državni sekretar v Drnovškovi vladi (1993 - 1994)

•Stojan Ščuka, član Kadrovsko–akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, imenovan 26. 3. 2009, mestni svetnik SD v Novi Gorici

•dr. Mojca Šebart Kovač, članica Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva, imenovana 23. 6. 2011, članica Kadrovsko–akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov na področju šolstva in športa, imenovana 12. 3. 2009, članica nadzornega odbora Liberalne akademije, soproga dr. Mihe Kovača (LDS)

•Gregor Šebenik, član sveta Inštituta za varovanje zdravja RS, imenovan 17. 6. 2009, občinski svetnik SD v občini Brezovica

•dr. Miloš Šenčur, v.d. generalnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, imenovan 29. 7. 2010, član nadzornega sveta Pošte Slovenije, imenovan 7. 10. 2010, kandidat stranke Zares na državnozborskih volitvah 2010

•Andrej Škrk, član Sodnega sveta, imenovan 16. 6. 2009, do poraza LDS na volitvah 2004 je bil »ekskluzivni« notar Stanovanjskega sklada RS v času Edvarda Ovna, nekdanjega podpredsednika LDS

•Janez Šolar, član Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, imenovan 3. 11. 2009, leta 2005 izvoljen na mesto člana Izvršilnega odbora DeSUS

•mag. Marcel Štefančič, jr., član sveta Javnega zavoda Slovenska Kinoteka, imenovan 11. 6. 2009, podpisnik novinarske peticije (474. mesto)

•mag. Drago Štefe, član nadzornega sveta Elektra Celje, imenovan 20. 7. 2009, nekdanji predsednik Izvršnega sveta občine Kranj, član Izvršnega odbora DeSUS, kandidat DeSUS na lokalnih volitvah 2006 v Kranju

•dr. Peter Štih, član Odbora Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje, imenovan 22. 4. 2010, podpisnik pobude ZA arbitražni sporazum

•dr. Darko Štrajn, član Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, imenovan 27. 5. 2010, član LDS in predsednik Liberalne akademije

•Elvira Šušmelj, direktorica občinske uprave MO Nova Gorica, članica Sveta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, imenovana 24. 9. 2009, mestna svetnica Mestne občine Nova Gorica iz vrst Socialnih demokratov

•mag. Andrej Šušteršič, kandidat za člana nadzornega sveta Elektra Ljubljana, predlog 20. 7. 2009, vodja iniciativnega odbora Zares za Kranj

•Eva Štravs Podlogar, članica upravnega odbora Slovenske turistične organizacije, imenovana 4. 6. 2009, predstavnica v Svetu javnega zavoda Triglavski narodni park, imenovana 2. 7. 2009, kandidatka ZLSD oz. SD na državnozborskih volitvah 2000 in 2008, kandidatka za podpredsednico konference SD leta 2009, članica občinskega sveta občine Bled v mandatu 1998

•Jožef Šumak, član sveta Psihiatrične bolnišnice Ormož, imenovan 10. 6. 2010, član sveta zavoda SB Murska Sobota, imenovan 12. 3. 2009, dolgoletni občinski svetnik Socialnih demokratov v občini Ljutomer, kandidat za poslanca na volitvah 2000

•dr. Maks Tajnikar, član sveta zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, imenovan 15. 1. 2009, predsednik upravnega odbora družbe Adria Airways, član SD, nekdanji minister za gospodarstvo, član Foruma 21

•mag. Janez Tavčar, član Kadrovsko–akreditacijskega sveta na področju kmetijstva, gozdarstva, prehrane ter okolja in prostora, imenovan 6. 1. 2011, član Kadrovsko–akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, imenovan 26. 3. 2009, svetovalec za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Svetu predsednika SD, kandidat SD za mestni svet Mestne občine Kranj

•Davorin Terčon, član sveta zavoda Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna, imenovan 4. 6. 2009, predsednik primorskega pokrajinskega odbora Zares, nekdanji član in dolgoletni poslanec LDS

•Zoran Thaler, član sveta Viba Film, imenovan 7. 1. 2009, nekdanji LDS-ov minister za zunanje zadeve in poslanec, evropski poslanec izvoljen na listi SD

•dr. Igor Tičar, član nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne, imenovan 20. 7.2009, dolgoletni mestni svetnik občine Maribor izvoljen na listi LDS, v letu 2009 je prestopil v stranko Zares in leta 2010 kandidiral za mestnega svetnika

•Branko Tomažič, član Nadzornega sveta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., predlog imenovanja 20. 1. 2011, neuspešni kandidat stranke Zares na volitvah 2008, predsednik OO Zares Nova Gorica

•Danilo Tomšič, direktor prodaje pri Mobitelu, član ZLSD, nekdanji predsednik Kalandrovega društva in mestni svetnik ZLSD v Mestni občini Ljubljana

•Danilo Toplek, predsednik nadzornega sveta NKBM, imenovan 20. 8. 2009, predsednik uprave Taluma in kandidat SD na državnozborskih volitvah 2008

•Boštjan Tratar, predlagan Državnemu zboru RS za generalnega državnega pravobranilca, predlog 3. 6. 2010, sin nekdanjega predsednika in kandidata za župana iz vrst ZKS-SDP

•Tone Turnšek, član nadzornega sveta Pivovarne Laško imenovan s podporo SOD-a, imenovan 31. 8. 2009, ustanovni član Foruma 21, leta 1998 na listi LDS izvoljen za občinskega svetnika

•mag. Katja Turnšek, članica Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zavod za zdravstveno varstvo Celje, imenovana 24. 9. 2009, kandidatka Socialnih demokratov na listi za občinski svet Občine Rogaška Slatina

•Maksimilijan Turšič, član upravnega odbora Gozdarskega instituta Slovenije, imenovan 1. 7. 2010, član Ekološkega foruma LDS in kandidat LDS na lokalnih volitvah

•Nataša Turšič, članica Sveta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, imenovana 24. 9. 2009, članica Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, imenovana 24. 9. 2009, nekdanja članica LDS in načelnica oddelka za ravnanje z nepremičninami Mestne občine Ljubljana

•Dušan Valentinčič, generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, imenovan 24. 6. 2010, 15. 4. in 8. 10. 2009 (v.d.), dolgoletni generalni direktor UIKS v času vladavine LDS

•Meta Vedenik Kolenc, članica upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino, imenovana 25. 11. 2010, kandidatka SD na lokalnih volitvah 2010 v Vrhniki

•dr. Marta Verginella, članica sveta Muzeja novejše zgodovine Slovenije, imenovana 30. 7. 2009, podpisnica peticije v podporo izbrisanim

•Bojan Veselinovič, direktor Slovenske tiskovne agencije, d.o.o., Ljubljana, imenovan 26. 3. 2009, podpisnik peticije 571 (68. mesto)

•Draško Veselinovič, predsednik uprave NLB, imenovan 19. 12. 2008, kandidat LDS za poslanca na volitvah 2008, predsednika Odbora za finance pri LDS

•mag. Andreja Viler Kovačič, v.d. generalne sekretarke Ministrstva za okolje in prostor, imenovana 22. 4. 2010, kandidatka SD na lokalnih volitvah 2006 v Ljubljani

•dr. Jože Vogrinc, član Nacionalnega sveta za kulturo, imenovan 30. 7. 2009, kandidat Liberalne akademije za člana Programskega sveta RTV SLO, podpisnik peticije v podporo Slavku Ziherlu in Vladu Miheljaku

•Tone Vogrinec, član Strokovnega sveta RS za šport, imenovan 28. 6. 2011, 25. 11. 2010, dolgoletni član LDS

•Ivan Vodopivec, član Sveta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Sežana, imenovan 24. 9. 2009, kandidat Liste Miroslava Kluna, poslanca SD, na lokalnih volitvah 2006

•dr. Božidar Voljč, član Kadrovsko–akreditacijskega sveta za izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov na področju zdravja, imenovan 26. 2. 2009, LDS-ov minister za zdravstvo in predstavnik SD za področje zdravstva

•mag. Marko Voljč, član Fiskalnega sveta, imenovan 3. 11. 2009, nekdanji predsednik uprave NLB d.d., poročna priča Milana M. Cvikla, generalnega sekretarja Vlade RS

•Vojko Volk, član uprave Ustanove – Centra za evropsko prihodnost, imenovan 3. 9.2009, član LDS, kandidat SZDL na volitvah 1990

•Tatjana Vošinek Pucer, prokuristka Intereurope pristojna za finančno področje, začetek mandata 14. 12. 2009, hčerka Dina Pucerja, nekdanjega župana Mestne občine Koper, vidnega člana SD

•mag. Simon Vrhunec, generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, imenovan 9. 7. 2009, državni sekretar med ministrovanjem dr. Dušana Kebra

•Dušan Vučko, generalni direktor Direktorata za upravne notranje zadeve, imenovan 23. 7. 2009, 7. 5. 2009 (v.d.), nekdanji poslanec LDS, predsednik občinskega odbora LDS Bohinj, dolgoletni sekretar poslanske skupine LDS

•Dušan Zagorc, član Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva, imenovan 23. 6. 2011, podžupan in predsednik OO LDS Gornja Radgona

•mag. Igor Janez Zajec, član nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d.o.o., imenovan 15. 4. 2010, nekdanji državni sekretar na Ministrstvu za promet in predsednik uprave SŽ, do upokojitve član uprave skupine Viator in Vektor, nekdanji svak Petra Rigla, član LDS, Drnovškov kandidat za ministra za promet

•izr. prof. dr. Boštjan Zalar, kandidat za namestnika izvoljenega sodnika za odločanje v posameznih zadevah na Evropskem sodišču za človekove pravice, imenovan 29. 7. 2010, brat ministra za pravosodje Aleša Zalarja (LDS)

•Anica Zavrl Bogataj, generalna direktorica Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, imenovana 16. 9. 2010, kandidatka LDS na lokalnih volitvah 2002

•Jožef Zimšek, član sveta Javne agencije RS za varnost prometa, imenovan 29. 7. 2010, kandidat stranke DeSUS na volitvah v DZ RS 2008

•dr. Otmar Zorn, člani sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS, predlog 26. 8. 2010, član Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, imenovan 3. 6. 2010, nekdanji predsednik skupščine Ljubljana-Šiška, podpornik stranke SD

•mag. Barbara Zupanc, direktorica Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, imenovana 22. 7. 2010, nastop mandata 29. 7. 2010, 12. aprila 1990 izvoljena v Zbor združenega dela Skupščine RS na predlog ZSMS-Liberalne stranke

•dr. France Žerdin, član nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne, imenovan 20.7. 2009, član SD, mestni svetnik v občini Velenje izvoljen na listi SD

•Barbara Žgajner Tavš, zagovornica načela enakosti, pooblastilo za opravljanje nalog 4. 2. 2010, nekdanja poslanka in podpredsednica stranke Lipa, med volilno kampanjo 2008 podpora Milana Kučana in Zorana Jankovića

•Milan Žnidaršič, član nadzornega sveta Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., imenovan 19. 3. 2009, občinski svetnik SD v Trbovljah

•Ksenija Žnideršič Planinc, vršilka dolžnosti direktorja Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, imenovana 16. 9. 2010, po podatkih komercialne televizije POP TV članica Zares

•dr. Jurij Žurej, v.d. direktorja Urada RS za intelektualno lastnino, imenovan 17. 9. 2009, predstavnik Slovenije v Upravnem svetu Evropske patentne organizacije, imenovan 12. 11. 2009, zunanji svetovalec za področje medijev ministrice za kulturo Majde Širca (Zares) in avtor osnutka novega zakona o RTV Slovenija.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.