Kazijo nam pogled

Spoštovani!

Brati pamflete g. Bernarda Nežmaha ali ne brati, to je zdaj vprašanje ...

Nisem „vodja Zavoda za gozdove“, za kar me je nežmahovsko (kar pomeni vsaj v nasprotju s Kodeksom slovenskih novinarjev) označil v svojem zadnjem „sramotilnem spisu“ z naslovom „Danes resnica, jutri razkriti falsifikat“. Moje delovno mesto je „gozdarka svetovalka I“, med moje delovne naloge pa spada tudi komuniciranje z mediji, zato sem pisanje g. Nežmaha, ki se nanaša na sečnjo na Grajskem griču, prebrala. In odgovorila na tisto z naslovom „Kazijo nam pogled“. Moj odgovor v imenu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, je bil objavljen v 9. številki Mladine.

Odgovarjati še naprej ali ne? Verjetno res velja, da se g. Nežmahu ne da razkriti pogleda, pa naj mu naštevamo strokovne argumente, čemu je Zavod za gozdove Slovenije na Grajskem griču označil drevesa za posek ali ne. Pa je že Konfucij svetoval, da če želiš spremeniti svet, najprej začni pri sebi. Torej, knjige, časopise in internet v roke, kadarkoli pa radovoljno priskočim na pomoč s kakšno informacijo o osnovah gozdnogospodarskega načrtovanja ali pa tudi česa drugega s področja gozdarstva.

Lep pozdrav,