Marko Valadžija

18. 6. 2013, 11:00  |  Politika

Objavljamo posnetek zaslišanja Janeza Janše pred KPK

Janez Janša po sojenju v zadevi Patria.

Janez Janša po sojenju v zadevi Patria.
© Borut Krajnc

Zaradi zahteve po dostopu do informacij javnega značaja je posnetek zaslišanja bivšega predsednika vlade Janeza Janše pred komisijo za preprečevanje korupcije, o njegovem premoženjskem stanju, od danes naprej javen. V nadaljevanju objavljamo posnetek, citati nekaterih njegovih izjav pa sledijo v nadaljevanju.

Posnetek zaslišanja Janeza Janše pred KPK

Kakšni so vaši povprečni mesečni stroški, ki jih imate z življenjem, vzdrževanjem nepremičnin, plačevanjem (prej stanovanja, sedaj hiše), otrok, oprema, računalnik, knjige in kako vse to krijete?

 »Sedaj tako na oko, okoli 2000 evrov.«

 Kakšen imate način poravnavanja teh obveznosti, računi ki prihajajo, kdo jih poravnava, vi, vaša žena, si delita, imata trajnike?

 »Mislim, računi prihajajo mešano, nekaj name, nekaj na ženo in plačujemo sproti vsak mesec, tako, v glavnem žena skrbi za to.«

 Ste  v tem obdobju od leta 2005 pa do danes (5. 9. 2012) razpolagali s kakšnimi večjimi vsotami gotovine?

»Mogoče sem imel v tem času največ na računu okoli 15.000 evrov.«

Imeli ste tudi kar nekaj stroškov s sodnimi taksami – iz sodišča smo pridobili podatke, koliko sodnih stroškov je bilo – leta 2008 je bilo 1600 evrov, leta 2009 je bilo 12.500 evrov, leta 2011 pa 5.900 evrov  in tako naprej. Na kakšen način ste te stroške poravnali in ali ste jih sami poravnali?

»Ja seveda, sam ali odvetniška pisarna, kjer sem jaz to potem poravnal.«

Gremo sedaj na nepremičnino v Trubarjev kvart, ki ste jo kupili od Imosa, Drži? Eden od ključnih dohodkov, od ključnih virov, je bila prodaja zemljišča na Trenti. Po podatkih, ki smo jih pridobili, ste zelo veliko zaslužili s  prodajo zemljišča na Trenti. Kupili ste ga za 350.000 slovenskih tolarjev ste to kupili leta 1992.

 ».... ne spomnim se vsote, vendar je bilo pač zemljišče ocenjeno na takšno vrednost. V Trenti leta 1992 parcele niso imele nobene  cene. Kupil sem to takrat zato, ker bi mi bilo žal, če bi to kupil kdo drug.«

 Prodali ste ga potem Evrogradnjam za znesek 35.000.000 slovenskih tolarjev?

»Ja, ampak za ta isti znesek, če bi ga imel, sem jaz to parcelo oz. zemljišče takoj pripravljen kupiti.«

Ta parcela, en del je zazidljive, po podatkih iz katastra, ne?

»Ne, tri parcele so zazidljive, tri objekti so na tej parceli in po lokacijski dokumentaciji, ki jo je izdala občina je tam možnost 9 ali 10 apartmajev in to je bil tudi namen. Gre pa za 200 metrov obale Soče v Zgornji Trenti, včasih je bila to najlepša kmetija v Zgornji Trenti.«

Kako ste jo pa prodajali takrat, ste dali oglas, ste preko znancev, kolegov ali sami stopili v stik, lahko pojasnite?

»Ne vem, mislim, da mi je to urejala nepremičninska agencija oz. da so mi svetovali no. Je pa bilo veliko zanimanje, jaz sem prodal to direktno, samo za to parcelo so se name obračali različni nepremičninski agentje, ker je bila parcela atraktivna in so jih ljudje spraševali, so me potem oni iskali. Mislim, da sem preko tega potem prišel do interesenta za parcelo.«

Se mogoče spomnite nepremičninske agencije?

»Ne, lahko pa pogledam, ni pa agencija urejala posla, saj je šlo za direktno prodajo.«

Tukaj bi radi razčistili eno nejasnost, razpolagam namreč s podatkom, da so vam Evrogradnje nakazale kupnino, ki ste jim jo potem vrnili?

»Drži.«

Potem pa so jo vam še enkrat nakazali. Ali lahko pojasnite zakaj je do tega prišlo?

»Nakazali so prej, preden je bila pogodba overjena in so potem klicali, da je prišlo do pomote in če lahko vrnem denar in sem denar vrnil, potem so pa plačali, ko je bila pogodba veljavna. Šlo je za njihovo napako.«

Iz prometa na vašem tekočem računu, če se vrnemo na nepremičnino v Trubarjevem Kvartu, je razviden odhodek v višini nekaj preko 140.000 evrov za to nepremičnino. Lahko pojasnite kdaj in kako ste plačali potem preostanek te kupnine? Že prej mislim, da ste rekli, da ste po obrokih plačali to kupnino.

 »Ne, celotna kupnina je bila plačana, možno pa je, da je šlo v prodaji stanovanja ostali del direktno na njihov račun.«

 Lahko to pojasnite – mislim direktno – tukaj imamo podatek, da recimo 3. 8. 2005…

 »To dvomim, mislim, da je to šlo vse iz mojega računa.«

Po pregledu vašega računa tega podatka namreč ni, samo za 131.000 evrov in še nekaj… se pravi, dva obroka, 3. 8. in 15. 10. eden v višini 13.500 evrov, drugi pa v višini 91.000 evrov ni razviden odhodek iz tekočega računa.

»Ne, sigurno, ker ko sem jaz te nepremičnine prodal sem potem tudi plačal to stanovanje. Transakcija ni mogla iti drugače kot iz računa. Razen če je bila pogodba, da je šla direktno, ampak ne verjamem. Ker tistih 13.000 evrov je za parkirno mesto, kolikor jaz vem.«

Glede nepremičnine pri Velenju, iz pogodbe izhaja, da je bila v naprej vplačana ara, ki je bila plačana »na roko« v višini 5.000 evrov. Lahko poveste, izvor te gotovine, zaradi tega, ker dviga iz vašega računa v tem delu namreč ni.

»Zdaj, to je bila zahteva prodajalke, oni so želeli aro tako  in mislim da ali smo dvignili iz računa, ali sem jaz, ali žena, ali je pa kdo posodil, ne spomnim se točno. Ampak vem, da smo meli s tem komplikacije, ker je prodajalka hotela aro v gotovini.«

 To nas v bistvu ne zanima, zanima nas pač ta del, da iz vašega računa je razvidno, da ste plačali določene zneske neposredno iz računa, predvsem tisto, kar ste dobili iz prodaje stanovanja v Trubarjevem kvartu, razlika je bila potem 48.000 evrov, ki je bila še za plačat, nekaj je bilo preko are, torej 5.000 evrov, potem ste plačali še 23.000 evrov, potem je pa še razlika do 48.000 evrov, katerega odhodka iz vašega računa ni, če lahko pojasnite.

 »Teh 48.000 evrov  smo povečali kredit…«

 Pri?

»Pri tej isti banki. Jaz sem imel prej kredit za 140.000 evrov in potem smo pač povečali pogodbo in prenesli hipoteko na hišo. To je šlo vse preko banke.«

Ampak še vedno, se opravičujem, ker vztrajam na tam, ampak tudi, če ste povečali kredit bi moral biti odliv iz tekočega računa na račun prodajalca. Iz vašega tekočega računa tega odliva nismo zaznali.

»Ja mogoče je šlo direktno iz banke. Tukaj je celo to transakcijo urejala mreža nepremičnin in oni imajo vso dokumentacijo.«

Isto vprašanje glede odliva še glede nabave vašega vozila. Na vašem tekočem računu je plačilo, Intercllasu ne Summit Avtu, 17.500 evrov. Avtomobil je po vaših besedah bil nekaj čez 40.000 evrov. Kako ste poravnali ostali znesek kupnine, ker, kot rečeno, iz računa je šel ta denar ni bilo pa niti ne kakšnega drugega dviga.

 »Ne, to pa mora biti napaka, ne spomnim se natančno, ampak je morala biti celotna vsota vplačana.«

Se pravi, po vašem spominu ste celotno vsoto plačali preko svojega tekočega računa oz. z dvigom gotovine iz svojega tekočega računa.

»Ja plačal sem v celoti iz računa, mogoče nekaj iz prihrankov, ampak sigurno več iz računa kot iz prihrankov. Ne spomnim se pa natančno cene, ampak sigurno je bilo več kot 17.000 evrov.«

 Prej ste omenili, da ko ste kupovali ta avto, ste starega prodali sami. Kakšna pa je bila kupnina za ta stari avto?

 »Ne spomnim se natančno.«

Ampak tisto kupnino ste potem…

»Ne spomnim se natančno! Tudi je v bistvu moj sin kupil ta avto in mi tudi potem tako malo plačal takoj, malo kasneje. Je pa šlo za isti tip vozila, samo starejši letnik.«

Eno vprašanje, ki v bistvu splošne narave in bi vas prosili za pojasnilo. Glede vseh dodatnih stroškov, ki ste jih imeli z avtom, jih imate z avtom, z vzdrževanjem življenjskih stroškov, sami ste rekli okrog 2.000 evrov, nobenega izmed teh izdatkov ni zaznati na vašem tekočem računu. Kako to pojasnjujete? Ne v obliki dvigov gotovine, ne v obliki nakazil. Po letu 2005 oz. 2006 so prenehala tudi vsa nakazila oz. plačila za recimo elektriko, za klasične stroške od katerih ljudje živijo.

»Ja zato ker to plačuje žena.«

 Ampak recimo za stanovanje v Trubarjevem kvartu ni nobenega odliva v smislu plačevanja kakršnihkoli stroškov. To je vse plačevala žena?

 »Za stanovanje v Trubarjevem kvartu odkar sva skupaj je ona skrbela za to. Vmes pa je bilo to stanovanje tudi oddano in je najemnik plačeval in je bilo to tudi prijavljeno. Sej to za te stroške, odkar sva skupaj je v glavnem skrbela žena. Jaz sem pa potem plačeval kakšne večje izdatke, sem pa nekajkrat tudi njej nakazal na njen račun sredstva za to, da je bila likvidna za plačevanje teh stroškov.«

No to je bilo moje naslednje vprašanje, glede teh nakazil, domnevali smo, da je to zaradi tega, zato ker njena kreditna obremenitev najbrž tudi ne bi zadoščala zato, da vse ostale stroške plačuje.

»Ja zato sem jaz to prenakazoval.«

Isto vprašanje glede prej omenjenih potovanj (nanašanje na vprašanje iz začetka zaslišanja op. a.), za to ni nobenega izdatka preko vašega tekočega računa, niti recimo za American Express kartico, ki ste omenili, da ste jo imeli, ni odlivov iz tekočega računa Lahko to pojasnite?

»Saj z American Express v tem času sploh nisem posloval, sem pa posloval z kartico MasterCard. Tukaj so zagotovo računi iz teh potovanj.«

 Zaznali jih nismo.

»Mislim, stroške sem poravnal. Dočim agencijske aranžmaje je v glavnem urejala žena.«

Te stvari, ko ste prej omenjali, 1.500 evrov, 2.000 evrov, 2.500 evrov…, te stvari naj bi šle preko ženinega računa? Ker preko vašega niso šle.

»Ne. Mislim, da je eno potovanje bilo plačano pri tuji agenciji… Tisto je bil en skupen aranžma te `golf družbe` in tam smo zbirali skupaj, ne vem več točno, kako je vse to šlo. Ampak sem to poravnal. Te družinske aranžmaje pa je žena preko agencij plačala in ima tudi vsa dokazila.«

Enako vprašanje glede sodnih taks, ki so bile plačane, po podatkih iz sodišča znašajo blizu 20.000 evrov, vendar ni odlivov iz vašega tekočega računa, prav tako ne dviga gotovine.

»Ne, to ne more biti tako.«

Jaz dopuščam možnost, da je prišlo do kakšne napake pri posredovanju podatkov iz banke, samo morate razumeti.

»Edino možno je, da je transakcija iz mojega računa na račun odvetnika in da je on potem poravnal to takso. Mislim, da sem večinoma direktno plačal, s tem, da v postopkih oz. primerih, kjer sem jaz v postopkih kot predstavnik stranke je stranka plačala takso, je šlo iz računa stranke.«

Ali vam je stranka še povrnila kakšne druga stroške? Ni vprašanje zdaj iz vidika financiranja stranke, ampak iz vidika vašega premoženjskega stanja.

»Ne vem, mogoče kakšno….«

Mogoče mobitel, ali kaj podobnega?

»Ne, tudi to ne.«

Predsednik vlade, sprašujem zato, ker kot rečeno, če gledamo vaš promet na tekočem računu iz njega tako rekoč ni zaznati življenjskih stroškov.

»No, to čisto ne more držati. Potem bi bil račun poln.«

 Če smo, od recimo zadnjega izdatka, ki je bil za plačilo letala, je vaša plača ostala v bistvu skoraj nedotaknjena potem vsak mesec.

»To ni res, tretjino plače iz tega računa jaz itak nakažem na račun zaradi plačila kredita in plačam tudi te večje stroške, ne plačujem pa teh drobnarij.«

 No, za našo vednost me zanima, ali vam te račune plačuje stranka.

»Ja,  mobitel, uporabljam mobitel stranke ali pa Državnega zbora.«

Sedaj, če gremo na drugo, dohodkovno stran, v nadzorovanem obdobju od leta 2005 do danes (5. 9. 2012 op. a.), je bilo nekaj razpolaganj z gotovino, za katero imamo podatek, recimo, 30. 3. 2005 gotovinsko polog na tekoči račun Nove ljubljanske banke v višini 33.000 evrov. Vem, da je zadeva oddaljena, se boste spomnili mogoče za kaj bi lahko šlo?

»Ne spomnim se in tudi dvomim, da bil gotovinski polog v višini 33.000 evrov.«

 To nam je banka posredovala, morate razumeti, da imamo datum in tudi znesek pologa. Potem imamo pri plačilu avtomobila, je po podatkih, s katerimi razpolagamo, bilo 13. 3. 2007, 4.000 evrov plačano z gotovino, 16. 3. pa 21.000 evrov plačanega v gotovini. To so podatki prodajalca.

»Ja, to je šlo morda za posojilo.«

 Posojilo koga?

»Brata.«

 Brat vam je to posodil?

»Ja, mogoče, ja. To bi bilo možno ja.«

 Je šlo za bratsko posojilo ali sta kaj napisala?

»Ne, nič nisva napisala, tako bratsko tole, ne vem.«

 Vam je brat še kdaj kaj posodil?

»Kakšne manjše vsote, ja. Drugače pa razen mogoče da pri avtomobilu.«

 Sprašujem namreč tudi zato, lahko razumete to kot tehnično vprašanje, gre za napako, ki jo stori veliko funkcionarjev, ampak vse te stvari ste dolžni prijavit komisiji. Kakršni koli najem posojila tudi, če gre med fizičnimi osebami, ki presega določen znesek. Ker to spreminja vaše stanje.

»Tega ni v prijavi?«

Ne, tega niste napisali v prijavi. Razen bančnih posojil, tega ni, tudi med drugim, pozabili ste tudi eno posojilo, ki je pa bančno posojilo in je bilo za doplačilo pri stanovanju v višini 21.000 evrov.

»Ja, to je bilo tisto gotovinsko posojilo. A nisem navedel tega?«

Ne. Se pravi, torej imamo tistih 33.000 evrov, potem imamo skupaj v bistvu več kot 25.000 evrov gotovinskega plačila in potem teh 5.000 evrov za aro in gotovinsko plačilo avtomobila. Za brata sem vas vprašal zato, ker imamo podatek, da je davek pri nakupu ene od nepremičnin plačal vaš brat, v višini 6.000 evrov, če se ne motim. Kako to komentirate?

»To je možno, ker mi je pomagal urejati te formalnosti. Samo jaz sem mu to verjetno vrnil. Ker nimava nerazčiščenih računov.«

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.