sta, dv

9. 10. 2014  |  Politika

KPK: Bratušek je delovala v nasprotju s pričakovano integriteto

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je v primeru postopka predlaganja in imenovanja kandidatov za člana Evropske komisije ugotovil, da je nekdanja premierka Alenka Bratušek ravnala v nasprotju interesov. Sporno je bilo to, da je odločala o svoji kandidaturi. Virant naj bi jo bil na to, da bi se morala iz glasovanja izločiti, opozoril. Več>>

Na KPK so zapisali, da je Alenka Bratušek kot uradna oseba, predsednica vlade, na julijski seji vlade odločala o predlogu kandidatov za člana Evropske komisije, med katerimi je bila tudi sama, poroča STA.

»Pred sprejemom odločitve se je bila predsednica vlade dolžna bodisi (samo)izločiti iz odločanja v zvezi z zadevo ali pa v smislu 38. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije o okoliščinah pisno obvestiti KPK in do njene odločitve prenehati s sodelovanjem v zadevi, v kateri obstaja nasprotje interesov,« so pojasnili na komisiji. »Ni sporno dejstvo, da je predsednica vlade predlagala sama sebe za kandidatko, sporno je to, da je o tem tudi odločala,« poudarjajo na komisiji.

Kot uradna oseba bi morala biti pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in storiti vse, da se mu izogne. »Predsednica vlade mora kot predstavnica izvršilne oblasti, najvišjega organa državne uprave, delovati ne samo zakonito in v javnem interesu, ampak tudi na način, da s svojim delovanjem ne poglablja javnega nezaupanja v institucijo, ki jo predstavlja. V nasprotnem primeru zmanjšuje integriteto in verodostojnost tako organa kot funkcije, ki jo opravlja.«

Iz dokumenta KPK izhaja, da je bila premierka pred, med in po seji vlade prepričana, da v primeru njenega sodelovanja pri odločanju ne gre za nasprotje interesov, niti za okoliščine, ki bi lahko vzbujale videz nasprotja interesov. A KPK meni, da okoliščine in dejstva tega ne potrjujejo: »Iz magnetograma seje vlade, na kateri je ta odločala o omenjenem vprašanju, izhaja, da je takratni notranji minister Gregor Virant premierko takoj po seznanitvi s predlogom kandidatov za evropskega komisarja opozoril na določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije o dolžnem izogibanju nasprotju interesov, ki uradnim osebam nalaga točno določeno ravnanje v tovrstnih primerih.« Kljub opozorilu se predsednica vlade v nadaljevanju seje iz odločanja o kandidatih ni niti izločila niti ni kot predsedujoča prekinila točke seje, da bi o obstoju morebitnega nasprotja interesov obvestila KPK, kot ji to nalaga zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Predlog liste kandidatov za komisarje je (formalno gledano) pripravil kabinet predsednice vlade po njenem navodilu, kar je Bratuškova tudi sama potrdila na zaslišanju pred senatom komisije. Generalni sekretariat vlade je sicer komisiji pojasnil, da so kandidate predlagale stranke, a je prvak DeSUS Karl Erjavec na zaslišanju pred senatom komisije zanikal, da bi ga predlagala stranka in pojasnil, da se je za kandidaturo za to mesto odločil sam, je še ugotovil senat KPK.

Iz Društva Integriteta – Transparency international Slovenia so ugotovitve KPK izkoristili za poziv, naj se predlaganje kandidatov za evropske komisarje uredi na sistemski ravni. Generalni sekretar Integritete Vid Doria je zapisal, da »v oči bode pomanjkanje postopkovnih pravil, nedorečeni in netransparentni postopki, ki bi morali biti urejeni že pred mnogimi leti.« Pozval je vlado, naj nemudoma sprejme ustrezne ukrepe in uredi področje tako, da bo zadoščeno standardom transparentnosti in integritete.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.