Odziv Jureta Hederiha na članek Irene Vadnjal na spletni strani NSi

Objavljamo odziv bralca Jureta Hederiha na članek Irene Vadnjal, ki ga je NSi s spletne strani kasneje umaknila.

Dne 17. 2. 2015 je Irena Vadnjal, kandidatka NSi na državnozborskih volitvah 2014, objavila kratko besedilo o predlogu novele zakona Združene levice, oziroma tako je vsaj sama mislila. Esej v resnici izrablja predlog novele kot izgovor za vsesplošen izraz sovraštva do LGBTQ+ skupnosti in vseh simpatizerjev le-te. Kot državljan RS menim, da je izjemno zaskrbljujoče, da se lahko takšno mnenje pojavi v slovenski javnosti. Še bolj zaskrbljujoče je, da esej gospe Vadnjal obravnava argumente in stališča, ki jih podpira in deli veliko število Slovencev. Kritika tega eseja torej ni le kritika zaskrbljujočih specifik, ki jih avtorica navaja, ampak je tudi kritika širšega stališča, ki se pretvarja, da je uporaba slabih argumentov in zavajanja legitimno politično orodje.

To ni izoliran problem in nima zveze s predlogom novele zakona. Besedilo ge. Vadnjal je simptom slovenske homofobije, ki izrablja vse možne izgovore za izraz sovraštva.

Poskusi NSi, da se distancira od besedila, so patetični. Ga. Vadnjal ni besedila objavila na svojem blogu kot laik. Objavila ga je na spletni strani stranke NSi in v vlogi političarke. NSi je imela vse možnosti, da to prepreči, a se za to ni odločila.

Esej ge. Vadnjal ima več problemov in prav je, da jih nazovemo specifično.

Problem ena, ali sklici na Biblijo

Izjemno moteče je, da se v besedilu Biblija večkrat pojavi kot podlaga za upravičevanje politične strategije. Ga. Vadnjal meni, da so izseki kot »Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: »Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita;«…« ali »Če kdo leži z moškim, kakor se leži z žensko, sta oba storila gnusobo; naj bosta usmrčena; njuna kri pade nanju.« legitimna orodja v politični diskusiji. Sama dodaja, da je bila zveza moškega in ženske »božji načrt« in da je »zakonska zveza je najstarejša Božja ustanova.« Ga. Vadnjal na žalost nikoli ne razloži, zakaj bi moralo biti komurkoli mar za to, kakšen je božji plan in kaj pravi Biblija v kontekstu politične diskusije. Vsak naj bere katerikoli verski tekst, ki ga želi in naj si ga interpretira po svoje.

A besedilo ge. Vadnjal v esenci ni ideološko, ampak politično, saj napada specifičen predlog novele zakona in komentira politični proces. Kadar pa gre za vprašanje zakonodaje in ne osebne filozofije, bi naj (vsaj po Ustavi) Slovenija bila sekularna. Namen tega člena Ustave je prav to, da lahko o idejah diskutiramo na podlagi družbenega dobra, ki ga take ideje prinašajo in ne na podlagi 2000 let starih tekstov.

Pa četudi bi ga. Vadnjal imela prav in so verski teksti lahko legitimen vir za kreiranje zakonodaje, še vedno ni jasno, zakaj imajo v tem pogledu krščanski teksti posebno mesto. Prav tako ni jasno, zakaj privilegira zgolj nekatere izseke verskih tekstov. Sama navaja, da Biblija zahteva smrt za greh homoseksualnosti. Prepričan sem, da nihče v Sloveniji (niti ona) ne misli, da je to primeren zakonodajen predlog. Če bi bil veren, bi molil k bogu, da ljudje Biblijo v zakonodajnem procesu ignorirajo. Ga. Vadnjal ne odgovarja na vprašanje, zakaj bi

morali imeti zgolj nekateri izseki zgolj enega verskega teksta posebno mesto v srcu volivcev sekularne države in to v kontekstu političnega dialoga, ne osebnega ideološkega prepričanja.

Kar se tiče argumentov, da je »tako vedno bilo« in da je »zakonska zveza najstarejša božja ustanova« pa bi pripomnil le tole: poganstvo je starejše od krščanstva. Če ga. Vadnjal ne veruje v Horusa, potem tudi ne more trditi, da so starejše stvari vedno boljše. Zgodovina teče in se v veliko primerih izboljšuje - sklic na tradicijo je pa poznana argumentacijska napaka.

Problem dve, ali zablode o družini

Ga. Vadnjal zatrjuje, da bi legalizacija istospolne poroke uničila koncept zakonske zveze in družine. To bi naj vodilo do slabše vzgoje otrok. Kot podporo navaja podatke, da so ljudje, ki vztrajajo v poroki, bolj srečni kot tisti, ki se ločijo (študija ni nikoli citirana ali poimenovana, kar pomeni, da je metodologijo in dejanske zaključke nemogoče preveriti). Ni mi jasno, zakaj kljub navedbi, da so poročeni pari bolj srečni, lobira proti poroki istospolnih partnerjev. To je neizpodbiten dokaz, da želi, po svoji lastni logiki, povzročiti tem parom nesrečo.

Ne vem, kaj ima o tem povedati Jezus, meni se zdi to moralno ogabno. Hkrati ga. Vadnjal zatrjuje, da bi vzgoja otrok bila slabša v istospolnih družinah. Študije1234 in javne izjave nacionalnih znanstvenih avtoritet (ki jih za razliko od ge. Vadnjal navajam) kažejo, da so istospolni pari pri vzgoji otrok vsaj tako dobri kot heteroseksualni pari. Pa četudi bi vse to bilo neresnično, naj opomnim, da ljudje posvajajo otroke, ki so brez družine, ne tistih, ki družino že imajo. V resnici bi torej morala dokazati, da so istospolni pari ne le slabši v vzgoji od heteroseksualnih (kar niso), ampak da so slabši kot odraščanje brez družine.

Če se spomnimo njenega argumenta, da je družina osnovna celica, od koder prihajajo vse vrednote, bi se torej morala strinjati, da je odraščati v družini bolje kot brez nje. Žal se bojim, da tega logičnega zaključka nikoli ne naredi. Hkrati je njena retorika zelo žaljiva do vseh otrok, ki odraščajo v enostarševskih družinah ali brez staršev, saj ga. Vadnjal implicitno zatrjuje, da so ti ljudje nezmožni razviti zdrave in socialno sprejemljive vrednote. S tem pogledom ga. Vadnjal namerno sramoti očete in mame samohranilke ter otroke, ki so odraščali brez staršev. Njeno stališče je prezirljivo.

Problem tri, ali ustrahovanje

Ga. Vadnjal večkrat naredi spektakularen logični preskok med istospolno poroko in scenariji, ki so moralno vprašljivi oziroma družbeno nezaželeni. Naj navedem naslednji biser deduktivne logike: »Ko podrejo ta zid/.../bodo z lahkoto podirali druge zidove./.../ priznamo, da je nepomembno, ali si rojen kot moški ali kot ženska in tako ustvarimo spolno zmedo. Spol si torej lahko sam izbiraš. Kar pomeni, da bomo dopustili, da naše otroke že od malega učijo, da si lahko sami izbirajo, ali bodo moški ali ženske, ali bodo homo- ali heteroseksualci./.../ Če danes dovolimo poroko med dvema istospolnima človekoma, jo bomo morali jutri med tremi ljudmi. Uzakonili bomo poligamijo – v tem primeru bodo kratko potegnile ženske. Nadaljujem – dovoliti bomo morali poroko med človekom in živaljo. Kajti tudi takšen način »sobivanja« je v naši družbi že prisoten.«

Prva stvar, ki je zaskrbljujoča, je, da ga. Vadnjal očitno meni, da bi bilo privzemanje karakteristik nasprotnega spola slaba stvar. Osebno bi se mi zdelo odlično, če bi lahko ljudje prestopili meje obnašanja, ki jih začrtajo družbene norme, ki od ljudi pričakujejo vzorce obnašanja zgolj na podlagi spola.

Avtorica prav tako ne pokaže, kakšna je povezava med legalizacijo istospolne poroke in vseh ostalih navedenih posledic. Veliko držav je legaliziralo istospolno poroko. Le nekaj izmed teh tudi posvojitev. Poligamija je prisotna le v nekaj državah po svetu in velika večina le-teh ostro nasprotuje istospolni poroki. Nobena država ni legalizirala poroke med človekom in škampom, oslom ali drugo živaljo. Argument ge. Vadnjal je absurden, saj ni logično sosleden.

Hkrati ignorira osnovne principe, ki jih družbe uporabljajo, ko sprejemajo zakone o zakonskih zvezah, kot so princip soglasja (ki ga žival ne more dati) ali dejstvo, da je zakonska zveza pravni institut in zato zveza z živaljo nima smisla, saj žival nima zmožnosti, da bi bila nosilec pravic in dolžnosti tega instituta. Zdi se mi absurdno, da je te principe treba ge. Vadnjal razložiti.

Ga. Vadnjal v esej tudi nameče kopico popolnoma nepovezanih problemov, ki so tam zgolj zato, da poskusijo bralca prestrašiti. Avtorica tako navaja, da si ameriška NAMBLA prizadeva, da bi znižali starost za zakonsko dovoljenje spolnih odnosov. Nikoli ne razloži, kakšno zvezo ima to z istospolnimi porokami. Kot vdan kristjan bi ga. Vadnjal morala dobro vedeti, da dejanja majhne peščice ljudi ne predstavljajo cele skupnosti, sploh če se njen argument opira na obtožbe pedofilije. Prepričan sem, da ne bi želela, da ljudje delajo zaključke o katolikih na podlagi 3000 preiskovanih katoliških duhovnikov5.

Avtorica nato preskakuje k dejstvom, kot so problem IVF oploditve s pomočjo donorskih mitohondrijev. Spet ne razloži, kakšno zvezo ima to z istospolnimi pari in hkrati tudi ne razloži, zakaj nasprotuje preprečitvi mitohondrijskih bolezni v dojenčkih, ki bi brez tega pristopa lahko umrli v neizmernih agonijah v zgolj nekaj letih.

V koncu eseja kot glavni problem z istospolno poroko specificira, da geji v povprečju umrejo pri dvainštiridesetih in lezbijke pri štiriinštiridesetih letih ter da so njihove zveze dolge v povprečju le leto in pol. Ko ga. Vadnjal trdi, da geji in lezbijke umrejo v njihovih štiridesetih, preprosto laže (oziroma priča po krivem). Znanstveniki so že v letu 2006 prepoznali, da se nekatere ugotovitve zlorabljajo v homofobne namene in zato opozarjajo na dejstvo, da razlike, kot jih navaja ga. Vadnjal, niso resnične. Poudarjajo, da so nekatere prognoze življenjske dobe v osemdesetih in devetdesetih bile videti posebno slabe za LGBTQ+ skupnost zaradi epidemije HIV virusa, a problem je sedaj dosti manjši, kot je bil takrat. Trideset let stara predvidevanja, ki jih sedanjost zavrača, ne bi smela biti uporabljena kot politično orodje. Kar se tiče dolžine zvez, bi sam rad preveril, kakšne so le-te v primerljivi kontrolni skupini heteroseksualnih parov. Ker ga. Vadnjal ne navaja virov za svoje podatke, je to žal nemogoče.

Predlog

Zakaj sem vse to spisal? Zdelo se mi je potrebno pokazati, da ga. Vadnjal javno zavaja volivce in slovensko javnost. Za to, da si nabere podporo, je pripravljena prirejati znanstvene ugotovitve, nizati nelogične argumente, nemoralno ustrahovati javnost in se sprehajati po tanki liniji med svobodo govora in sovražnim govorom. Kazenski zakonik v 297. členu določa: »Kdor javno spodbuja ali razpihuje narodnostno, rasno, versko ali drugo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, ali spodbuja k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali duševnih pomanjkljivosti ali spolne usmerjenosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.« in pa »Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja se kaznuje tudi urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena, razen če je šlo za prenos oddaje v živo in dejanj iz prejšnjih odstavkov ni mogel preprečit.« Sam nisem pravnik, a zdi se mi, da se ga. Vadnjal in NSi sprehajajo po tankem ledu. Stranka se ne more oddaljiti od njene objave.

Da lahko družba obstaja v harmoniji, se moramo strinjati z vsaj enim principom: da živimo skupaj. Dejanja, ki ne omejujejo svobode drugih ljudi, ne bi smela biti preprečena, sploh kadar so poglavitna sestavina sebskosti. Ga. Vadnjal se lahko še vedno poroči oziroma uživa svojo zakonsko zvezo, četudi je le-ta pravno izenačena z zakonsko zvezo dveh istospolnih oseb. Istospolni par, na žalost, trenutno nima enake možnosti do izraza ljubezni in predanosti kot ona.

Sam menim, da je čas, da sledimo večini razvitega sveta na poti do enakopravnosti in se naučimo biti veseli za veselje drugih, namesto da se hranimo na njihovi žalosti.

Zaradi tega predlagam:

1.) Umik omenjenega dokumenta s spletne strani NSi.

2.) Javno opravičilo ge. Vadnjal in NSi za razpihovanje nestrpnosti.

3.) Javni poziv NSi in ge. Vadnjal h kritični oceni argumentov, ki se uporabljajo v politični diskusiji.

1 Poročilo Canadian Psychological Association, dne 25.2. 2015 dostopno na: https://web.archive.org/web/20110515082819/http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/Marriage%20of%20Same-Sex%20Couples%20Position%20Statement%20-%20October%202006%20(1).pdf

2 Poročilo American Psychology Association, dne 25.2. 2015 dostopno na: http://www.psychology.org.au/Assets/Files/LGBT-Families-Lit-Review.pdf

3 Herek, M. (2006). Legal Recognition of Same-Sex Relationships in the United States: A Social Science Perspective. dne 25.2.2015 dostopno na: http://psychology.ucdavis.edu/faculty_sites/rainbow/html/AP_06_pre.PDF

4 Biblarz, T. J. and Stacey, J. (2010), How Does the Gender of Parents Matter?. Journal of Marriage and Family, 72: 3–22.

5 http://news.bbc.co.uk/1/hi/8654789.stm

6 Hogg S. R., Strathdee, S. A., Craib K. JP, O'shaughnessy M. V., Montaner J., Schechter M. T. (2001) Gay life expectancy revisited. Int. J. Epidemiol. 2001 30: 1499

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.