Nepotizem v Lendavi?

V skladu s 26., 27. in 28. členom Zakona o medijih (ZMed) vam pošiljamo zahtevo za objavo popravka, ki se nanaša na članek Nepotizem v Lendavi? (Klemen Košak), ki je bil objavljen dne 22. aprila 2016.

Glede očitkov o spoštovanju norm in demokratičnih standardov pri vodenju Občine, podajata enotna stališča Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter župan Občine Lendave.

V Občini Lendava se kadrovska politika, ki je v pristojnosti Občine, udejanja preko Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo je imenoval Občinski svet Občine Lendava. Komisija dela redno, odgovorno in zavzeto, župan Občine pa pri njenem delu praviloma ne sodeluje. Enako zavzeto in odgovorno dela tudi občinski svet, ki odločitve praviloma sprejema z veliko večino glasov. Zastopanost v občinskem svetu pa je odraz volje volivcev.

Sorodniki župana, razen hčere, niso zaposleni v javni upravi, javnih zavodih ali javnih podjetjih, kjer bi občina ali župan odločali o tem, koga bodo zaposlili. To pomeni, da gre za domneve, ki ne temeljijo na konkretnih dejstvih, kar bi opravičevalo poseg v njihovo zasebnost.

Postopek imenovanja ravnateljice javnega zavoda Vrtec Lendava je vodil Svet zavoda od javnega razpisa do imenovanja. Prijavljena je bila samo ena kandidatka, hči župana, ki je izpolnjevala pogoje in je njena izbira logična posledica tega dejstva. Tudi sicer ima Občina v svetu zavoda Vrtec Lendava le dva od enajstih predstavnikov in njuna vloga ni odločujoča. Zakonitost odločitve so preverili pristojni organi in niso ugotovili nepravilnosti.

Soproga župana se je za podjetniško pot odločila nekaj let pred imenovanjem župana in nikoli ni poslovala z Občino Lendava, kar bi bilo sporno in nesprejemljivo. Javni zavodi se na podlagi postopkov javnega naročanja odločajo s kom bodo poslovali. Zadevo so preverile tudi pristojne inštitucije, ki niso ugotovile nepravilnosti oziroma nezakonitih ravnanj.

Sin župana je zaposlen pri podjetju Čistilna naprava Lendava, d.o.o., ki pa ni javno podjetje. Občina ima v njem le manjšinski (četrtinski) delež, ki ji ne omogoča pomembnejšega odločanja, še manj pa vpliva na njeno vodenje, kadrovanje in poslovne odločitve.

Na podlagi javnega poziva je bilo upravljanje razglednega stolpa Vinarium Lendava s 1. 9. 2015 preneseno na Turistično zvezo Lendava vabi. Slednja povezuje lokalne turistične dejavnike in subjekt javnega prava. Po podatkih, ki so dostopni tudi javnosti, razgledni stolp ni imel in nima direktorja. V Turistični zvezi Lendava vabi je zaposlen županov zet, ki zaseda delovno mesto informatika; odločitve o zaposlitvah sprejema Turistična zveza Lendava vabi.

Župan svoje delo opravlja korektno, svoj mandat želi zaključiti, kar pomeni, da so trditve o načrtovanem odhodu na Madžarsko neresnične.

Z objavo namere Občine Lendava, da pristopi k projektu kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025, so se pojavili poskusi diskreditacije Občine v javnosti in v tem kontekstu vidimo tudi očitke glede spoštovanja pravnih in demokratičnih norm v Občini Lendava. Občina in župan sprejemata javno izražanje mnenj, saj predstavljajo pomembno obliko demokracije, hkrati pa pričakujejo, da je le-to objektivno in korektno.

Lepo pozdravljeni!

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.