29. 4. 2016  |  Mladina 17  |  Foto

Mladina po svetu

  • Samosir, jezero Toba, Indonezija / Foto Bojana Pahor
  • Dušanbe, Tadžikistan / Foto Marko