Odgovor na članek Koga moti Prulček

Mestna občina Ljubljana je vsebini lokala Prulček smo zelo naklonjena in menimo, da v sklopu koncertnih ciklov pripravlja kakovosten program. Vendar pa jim po Odloku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, lahko odobrimo le predpisan obratovalni čas, ki velja za spalna naselja.

Bar Prulček na Prijateljevi ulici 2 se nahaja na območjih stanovanj, ki ležijo v območjih III. stopnje varstva pred hrupom in zanj veljajo enaka pravila kot za druge obrate. Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur.l. RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07 – v nadaljevanju: Pravilnik) za gostinski obrat vrste bar v 3. členu določa, da gostinec določi redni dnevni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata in sicer med 6. in 24. uro. Obratovanje izven rednega obratovalnega časa je obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.

Izjema pa je glede gostinskih obratov, ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in je določena v 4. členu Pravilnika. Tako ne glede na določbe prvega odstavka 3. člena smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih, obratovati le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.). Obratovanje izven tega časa se šteje za podaljšani obratovalni čas. Gostinec pa lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje za gostinstvo pristojnega organa občine.

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 77/12 in 60/13) v 5. členu določa:

V naselju Ljubljana izven ožjega mestnega središča lahko gostinski obrati na območjih podrobne namenske rabe stanovanj, centralnih, proizvodnih dejavnosti in prometnih površin ter posebnih območij obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:

1. na območjih stanovanj, ki ležijo v območjih III. stopnje varstva pred hrupom, od 22. do 23. ure, gostinski vrtovi do 22. ure;

10. člen Odloka pa določa, da ne glede na merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov iz 2. do 7. člena tega odloka se lahko za restavracijo, gostilno, kavarno ali izletniško kmetijo na posebno vlogo gostinca izda do 15 soglasij v koledarskem letu za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa do 5. ure zjutraj ob prireditvah zaprtega tipa (rojstni dan, poroka, dekliščina, fantovščina ipd.). Za okrepčevalnico ali bar se lahko izda do 10 soglasij v koledarskem letu za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa do 5. ure zjutraj.

Soglasje iz prejšnjega odstavka se lahko izda za gostinske obrate, ki imajo prijavljen obratovalni čas in pri katerih ni bilo uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa. Ker so predpisi glede tega jasni, ni mogoče odločiti drugače, kot je določeno. Podaljšani obratovalni čas do 23. ure za obrat, kar pomeni, da se na gostinskem vrtu po 22. uri ne sme vršiti gostinska dejavnost. Tako mu ni mogoče dati soglasja za poskusno obratovanje v podaljšanem obratovalnem času po 23. ure, ker za tovrstno podaljšanje ni pravne podlage, razen, če bi se spremenil Občinski prostorski načrt MOL. O tem je bilo vodstvo lokala obveščeno že lani.

Kljub temu, da vodstvo Prulčka trdi, da ima podporo okoliških stanovalcev, smo v MOL v preteklosti beležili številne prijave stanovalce, navedeni obrat pa je bil tudi že večkrat obravnavan zaradi kršitve tako obratovalnega časa, kot tudi javnega reda in miru.

 Mestna občina Ljubljana

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.