Deportacije naše vsakdanje

Spoštovani!

Vtedniku Mladina ste 1. junija 2018 objavili prispevek z naslovom »Deportacije naše vsakdanje«. V prispevku navajate neresnične in netočne informacije, povezane z delom Ministrstva za notranje zadeve, zato vam zaradi objektivne obveščenosti javnosti v nadaljevanju pošiljamo popravek in skladno s 26. členom Zakona o medijih zahtevamo njegovo objavo.

Ostro zavračamo navedbe, da državni organi z neuradnim sodelovanjem zaznavajo in preprečujejo domnevno »nečiste« poroke. Pojasnjujemo, da državnim organom v nikakršnem smislu ni znan obstoj tega pojma. Slovenski pravni red namreč omogoča sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez na podlagi veljavne zakonodaje s tega področja. Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, se na matičnem uradu pri pristojni upravni enoti osebno prijavita in predložita ustrezna dokazila. Državni organi torej ravnajo zgolj na podlagi veljavne zakonodaje ter zakonsko predpisanih in predloženih dokazil. Prav tako ne drži vaša navedba, da je tako ravnanje »del rednih aktivnosti države za preprečitev tega, da bi nezaželeni tujci oziroma prosilci za azil ostali pri nas.« Dejstvo je namreč, da so redne aktivnosti MNZ zgolj spoštovanje veljavne slovenske zakonodaje s področja mednarodne zaščite, veljavnih direktiv EU in mednarodnih konvencij. Status mednarodne zaščite in vse pravice, ki izhajajo iz tega statusa, se tako brez izjeme priznajo vsem osebam, ki so do tega upravičene. Vsakršne drugačne navedbe so zlonamerne in škodljive.

Vaša trditev, da je MNZ v sodelovanju z upravnimi organi preprečil sklenitev zakonske zveze nigerijskega državljana s slovensko državljanko in da poroke ni odobril, je absurdna. MNZ zagotovo ni organ, ki bi kakorkoli preprečeval, odobraval ali odpovedoval sklepanje zakonskih zvez, saj zato nima ne pristojnosti ne pravnih podlag. Obtožbe in navajanje vrste nepreverjenih dejstev v vašem prispevku lahko pripisujemo ali nepoznavanju pristojnosti državnih in upravnih organov ali zgolj namernemu zavajanju bralcev. Trditi, da MNZ protizakonito ravna v primerih, povezanih s tujci ali prosilci za mednarodno zaščito, so neutemeljene in hude obtožbe. Poudarjamo, da je vsako ravnanje državnih organov, tudi MNZ, postopkovno urejeno in temelji na zakonskih podlagah ali drugih veljavnih predpisih. Zato je tudi vaša navedba na koncu prispevka, da ljudje v Sloveniji na ta način preprosto izginjajo, ne samo neresnična in neprimerna, ampak predvsem (namerno) žaljiva in nedostojna. Lep pozdrav,

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.