Dušan Merc

14. 12. 2018  |  Mladina 50  |  Pisma bralcev

Je Merc določil pravo mero?

Dovolite kratek odziv na članek Petra Petrovčiča: »Je Merc določil pravo mero?«, št.: 49, 7.11.2018 Naj najprej odgovorim na naslov: Je, da, točno in natančno je Merc določil pravo mero, edino pravo mero!« Oglašam pa se zgolj zaradi trditev, ki jih je v članku zapisal novinar Peter Petrovčič, da je bila OŠ Prule vodena bolj po domače, kar naj bi kazali izsledki šolskega inšpektorja. Za mnoge moje odločitve naj bi ne bilo moč najti nobenih pisnih sledi.

Očitno so navedbe novinarja povzete samo po pričevanju inšpektorja Kostanjevca ali pa vzete iz njegovega poročila o pregledu. Zato je novinarjevo sklepanje, da naj bi se na šoli dogajale stvari po domače zmotna, njegovo moraliziranje pa izvedeno iz napačnih osnov, prazna. Članek pa napisan na zelo prozorni tendencioznosti.

To, da se mi očita nestrokovno vodenje šole, nespoštovanja pravil, ki jih določa šolska zakonodaja itd., je pač videnje šolskega inšpektorja in novinarja (ki sta oba očitno zelo usposobljena za takšne sodbe). Na vsak zapisnik inšpektorja po obisku na šoli sem napisal ugovor, ki priča o tem, da je bil inšpektor popolnoma strokovno nekompetenten in da je v zapisnikih potvarjal resnično stanje na šoli.

Pisnega ugovora na delo inšpektorja Kostanjevca očitno na Inšpektoratu nihče ni resno jemal, saj odgovora ali soočenja z inšpektorjem nisem doživel (izvedenskega mnenja o vsem skupaj pa tudi ni od nikoder).

Iz ugovorov na poročilo navajam samo nekaj trditev (ne silite pa me, da celoto objavim kje drugje, obsegajo več kot 10 strani!), ki sem ga poslal na inšpektorat:

1. Izredni inšpekcijski pregled je potekal od konca avgusta 2013 do konca aprila 2014, kar je nedopustno dolgo časovno obdobje – 8 (osem) mesecev.

2. Inšpektorjeve ugotovitve in sklepi so povsem napačni, kar je razvidno iz dokumentacije, ki je bila predložena. Tako dokumentacija o rednih sestankih učiteljskih zborov, konferenc in ostalih sejah sveta zavoda in sveta staršev izhaja jasna skrb vseh zaposlenih za varno in vzpodbudno okolje za učence in učenke. Prav tako je iz zapisnikov jasno, koliko skrbi je bilo posvečeno vsakemu od učencev in učenk, ki so bili udeleženi v dogodkih.

3. Očitki učiteljicam in svetovalni delavki so krivični: storjeno je bilo vse, kar je bilo možno. Inšpektor je v svoji razlagi dokumentov namerno prezrl celo vrsto dejstev, ki potrjujejo pravilno delovanje šole in učiteljic, delo v razredu in delo s starši, delo učiteljskega zbora oddelkov itd. Vso dokumentacijo, ki jo je imel na voljo v svojih ukrepih, odredbah in opozorilih, vsa dejstva mirno spregleda in se zapiše, kakor da šola ni imela sestankov, ni obveščala staršev, ni ščitila interesov učencev in učenk itd.

4. Dejstvo, ki je iz ugotovitev vidno in zapisnika in odredb, priporočil in izreka, pa je, da je inšpektor Kostanjevec uporabil neke splošne vzorce o tem, kaj je vse narobe in da je namerno spregledal, kaj vse v zapisnikih piše, kaj je šola storila. Njegove trditve o tem, kaj mora šola narediti in česa naj bi ne naredila, iz zapisnikov konferenc, sestankov s starši in uradnih zaznamkov o dogodkih, ne izhajajo iz dejstev.

Ali drugače povedano: inšpektor Janez Kostanjevec je v svojem poročilu lagal, lagal je tudi v prijavi na tožilstvo.

Pa še to: novinarjeva trditev, ki je zapisana poudarjeno: »Tudi tokrat nesrečno zgodbo o nasilju ned otroki politična desnica izrablja za nabiranje političnih točk«, se lahko nadaljuje : »Tudi zlonamerno, lažno, tendenciozno in nekompetentno pisanje novinarja Petra Petrovčiča je dodaten in močan argument desnice za zlorabo tega primera.« 

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.