Monika Weiss

25. 1. 2021  |  Politika

»Na okoljskem ministrstvu je napačen minister«

Opozorila na nesprejemljivost sprememb, ki jih v zakonu o varstvu okolja predlaga ministrstvo za okolje pod vodstvom Andreja Vizjaka

Minister za okolje Andrej Vizjak

Minister za okolje Andrej Vizjak
© Borut Krajnc

V zasavskem društvu za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko krogu vnovič opozarjajo na nesprejemljivost sprememb, ki jih v Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2) predlaga ministrstvo za okolje pod vodstvom Andreja Vizjaka.

Odnos ministrstva do javnosti, civilne družbe, okolja in narave se kaže že v predvidenem postopku: predlog ZVO-2 kot ključnega, krovnega zakona na področju varstva okolja je ministrstvo v javno obravnavo dalo ravno na 31. decembra lani, ko je začel teči tudi predviden 30-dnevni rok za podajo pripomb. Pri tem gre opozoriti, da predlog ZVO-2 zajema 309 členov oziroma kar 178 strani, od katerih pa je »argumentacija« predlaganih spremememb ministrstva navedena na zgolj pol A4 strani. V Eko krogu so zaradi obsega sprememb in pomembnosti vsebine predlagali, da se za 30 dni podaljša javna obravnava preldoga ZVO-2, a je ministrstvo rok podaljšalo le do 11. februarja, je razvidno iz portala e-uprava.

Vizjak iz postopkov izloča civilno družbo

Ena ključnih namer ministrstva pod Vizjakom je – in vsebuje jo tudi predlog ZVO-2, da se iz vseh postopkov vpliva onesnaževalcev na okolje in zdravje ljudi izključi civilno družbo, svari Uroš Macer iz Eko kroga; gre za postopke presoj vplivov na okolje - PVO, okoljskih soglasij in okoljskih dovoljenj - OVD. In dodaja: »Prav nevladne organizacije so poleg znanosti tiste, ki že leta opozarjajo na resne okoljske izzive in grožnje prihodnosti planeta in človeštva. Brez njihovih opozoril in aktivacije javnosti, politika in gospodarstvo o tem danes ne bi razmišljala, še manj ukrepala.« Namerava izključitev pomeni tudi grobo kršenje Aarhuške konvencije, katere podpisnica je Slovenija in ki zagotavlja udeležbo javnosti na začetku odločanja, ko so še vse možnosti odprte in je sodelovanje zato učinkovito, opozarja.

Macerl zanika tudi argumente ministera Vizjaka, češ da nevladne organizacije blokirajo postopke: »Od leta 1997 do 2019 je bilo izdanih 1033 okoljskih soglasij ter dovoljenj in zavrnjenih zgolj trideset.«

ZVO-2 pa ne rešuje dejanskih težav

Kljub obsežnosti predloga ZVO-2 pa ta ne naslavlja nekaterih veljavnih anomalij, na katere že dolgo opozarjajo nevladne organizacije, kot je neustrezno urejen način izbire izvajalcev presoj vplivov na okolje in obratovalnega monitoringa. »V obeh primerih podjetje samo izbere izvajalca in ga tudi plača. V takem razmerju moči obstaja velika verjetnost vpliva onesnaževalca na rezultate presoj in meritev izpustov,« pravi Macerl in dodaja, da je že leta 2016 podala več priporočil za ureditev tega področja Varuhinja človekovih pravic. Hkrati je vrsto konkretnih priporočil za spremembe podala junija lani izdelana primerjalna analiza normativnega urejanja obratovalnega monitoringa, ki jo je izdelal PIC ravno za ministrstvo. »Kljub temu pa ni videti, da bi ZVO-2 predvideval sistemske spremembe tega področja,« svari Macerl in dodaja, da minister Vizjak kot prvopoklicani do danes ni predlagal niti enega ukrepa za izogibanje izigravanja postopkov ali večje učinkovitosti okoljske inšpekcije.

»Zato smo še vedno prepričani, da je na okoljskem ministrstvu napačen minister. Če mu uspe zvezati roke okoljskim organizacijam, bodo bagri imeli odprto pot po slovenski krajini, okolju in ljudeh, v Slovenji se bo koncentrirala industrija, ki je drugje nezaželena. Ministrstvo za okolje bo tako s svojimi lastnimi predlogi spodkopalo, ne samo zdravja ljudi, ampak tudi smisel obstoja samega ministrstva.«

Uroš Macerl,
Eko krog

Prav tako ne predvideva sprememb prakse, na katero vrsto let opozarjajo NVO-ji: namreč, da se formalno vplivno območje onesnaževalca zameji natanko do tovarniške ograje, s čemer iz postopkov izločijo lokalne prebivalce. »Če upoštevamo še, da se lokalne oblasti po navadi znajdejo v primežu interesov političnih strank in kapitala, je jasno, da minister Vizjak dokončno veže roke ne le nevladnim organizacijam, pač pa predvsem tistim, ki so vsak dan prisiljeni živeti s posledicami na takšen način sprejetih odločitev,« pravi Macerl.

»Zato smo še vedno prepričani, da je na okoljskem ministrstvu napačen minister. Če mu uspe zvezati roke okoljskim organizacijam, bodo bagri imeli odprto pot po slovenski krajini, okolju in ljudeh, v Slovenji se bo koncentrirala industrija, ki je drugje nezaželena. Ministrstvo za okolje bo tako s svojimi lastnimi predlogi spodkopalo, ne samo zdravja ljudi, ampak tudi smisel obstoja samega ministrstva,« dodaja.

KPK: Postopek zoper Vizjaka v teku

Minister Vizjak je sicer zaradi potez, s katerimi je kot minister »pospeševal« in pospešuje projekt izgradnje HE Mokrice – za ta projekt je bil osebno odgovoren v službi v energetiki pred nastopom ministrovanja – v presoji pri protikorupcijski komisiji (KPK). Postopek je v fazi predhodnega preizkusa, v okviru katerega se pridobiva pojasnila in dokumentacijo. Komisija v okviru postopka preverja morebitne sume kršitev določb nasprotja interesov po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, potrjujejo na KPK.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.