Zlata leta, dober posel

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skladno z Zakonom o medijih objavlja popravek članka novinarja Vasje Jagra, naslovljenega ’’Zlata leta, dober posel’’, z dne 12. 3. 2021, ki temelji na napačnih in pomanjkljivih dejstvih.

Nikakor ne drži, da na ministrstvu krepimo javno mrežo domov za starejše občane le s podeljevanjem koncesij oziroma »krepitvijo položaja zasebnikov«. Vsakršni očitki, da se s podeljevanjem koncesij na tem področju spodkopava krepitev javne mreže, spregledajo dejstvo, da se koncesije za institucionalno varstvo starejših v Sloveniji podeljujejo od leta 2000 dalje. V tem obdobju je bilo podeljenih koncesij za več kot 5.000 mest. Tudi trditev novinarja, da bo »s koncesijami za nove postelje v domovih za starejše njegov resor zasebnikom plačal okoli 60 milijonov evrov«, je popolnoma neresnična. MDDSZ izbranim koncesionarjem namreč ne bo zagotovilo nikakršnih sredstev.

Ne drži, da je »početje Cigler Kralja do zadnje potankosti usklajeno z željami lobija zasebnih zdravstvenih zavarovalnic«. Na ministrstvu pospešeno krepimo vse razpoložljive možnosti za čimprejšnjo zagotovitev novih prostorskih kapacitet za starejše. Celostno ureditev področja oskrbe starejših je namreč mogoče doseči le s hkratnim zasledovanjem ciljev na treh področjih, in sicer z zagotavljanjem proračunskih sredstev, podeljevanjem koncesij in črpanjem EU sredstev. V naslednjih dveh letih za področje oskrbe starejših tako namenjamo petkrat več sredstev, kot jih je bilo temu namenjenih po letu 2008. Ob tem poudarjamo, da proračuna za leto 2021 in 2022 za gradnjo novih domov predvidevata 30 milijonov evrov proračunskih sredstev.

Ne drži tudi trditev novinarja Vasje Jagra, da ministrstvo ni naredilo ničesar, da bi kadrovsko okrepilo javne zavode. Ravno nasprotno, V PKP4 smo zagotovili 26 milijonov evrov za dodatne kadre samo v domovih za starejše. Iz tega naslova je bilo v januarju 2021 zaposlenih 649 dodatnih kadrov. V obdobju od 22. 8. 2020 do 31. 1. 2021 je bilo 113 udeležencev povprečno mesečno udeleženih v programih javnih del, 15.237 delovnih ur je bilo opravljeno iz naslova začasnega in občasnega dela, opravljenih pa je bilo tudi 252.005 delovnih ur s strani dijakov in študentov. Vsi ti stroški so kriti neposredno iz proračuna, kar pomeni, da ti stroški ne bremenijo stanovalcev socialnovarstvenih zavodov. Zavračamo vsakršne trditve novinarja, da je minister v začetku spodkopal predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Ravno nasprotno, minister in MDDSZ sta aktivno sodelovala pri pripravi predloga zakona o dolgotrajni oskrbi s ciljem čimprejšnjega sprejema zakona. Edini cilj MDDSZ je, da bo Slovenija s storitvami enakomerno pokrita in da ljudje takoj, ko nastane potreba, dostopajo do potrebne in željene oskrbe, ne pa da so leta na čakalni listi.« S spoštovanjem.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.