IK, STA

22. 3. 2021  |  Družba

»Nikakor ne moremo biti zadovoljni zgolj z vpisom pravice do pitne vode v ustavo«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob svetovnem dnevu voda svari pred rokohitrskimi rešitvami, ki bi lahko ogrozile pravico do pitne vode, ki smo jo v Sloveniji leta 2016 zapisali v ustavo

Peter Svetina, varuh človekovih pravic RS

Peter Svetina, varuh človekovih pravic RS
© Mlad.si

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v sporočilu za javnost ob današnjem svetovnem dnevu voda opozoril na pravico do čiste pitne vode. V Sloveniji smo pravico do pitne vode leta 2016 zapisali v ustavo, je spomnil in posvaril pred rokohitrskimi rešitvami, ki bi lahko to pravico ogrozile.

Voda je pomembna za preživetje, zato je bistvenega pomena, kako je opredeljen in zagotovljen dostop do nje, je zapisal varuh. "Ker je jasno, da je količina pitne vode povsod po svetu omejena, je voda pomembna ekonomska dobrina, čedalje bolj pa se krepijo misli in ideje, da voda ne bil bila več javna, pač pa tržna dobrina," je opozoril.

Resolucija Generalne skupščine Združenih narodov o človekovi pravici do vode in sanitarij iz leta 2010 je pomenila ključen korak pri opredelitvi dostopa do pitne vode kot človekove pravice. Vendar pa zgolj sprejetje resolucije še ne zagotavlja dostopa do vode vsem. Za to je nujen sprejem ustrezne zakonodaje v posameznih državah ter nato tudi njeno dejansko izvajanje, je spomnil Svetina.

V Sloveniji smo pravico do pitne vode izrecno zapisali v ustavo leta 2016. "Z dopolnitvijo ustave smo pričakovali, do bo to predstavljalo le temelj doslednejšega izvajanja človekove pravice do čiste pitne vode ter da bo zapis v ustavo pristojne spodbudil k nujno potrebnim spremembam na zakonodajnem področju. Žal pa deklaratoren vpis v ustavo kot najvišji pravni akt ni dosegel zaželenih učinkov pri širjenju zavesti o pomenu pitne vode ter o nujno potrebnih spremembah zakonov in podzakonskih aktov," opaža varuh.

"Z dopolnitvijo ustave smo pričakovali, do bo to predstavljalo le temelj doslednejšega izvajanja človekove pravice do čiste pitne vode ter da bo zapis v ustavo pristojne spodbudil k nujno potrebnim spremembam na zakonodajnem področju. Žal pa deklaratoren vpis v ustavo kot najvišji pravni akt ni dosegel zaželenih učinkov pri širjenju zavesti o pomenu pitne vode ter o nujno potrebnih spremembah zakonov in podzakonskih aktov."

Peter Svetina,
varuh človekovih pravic RS

"Nikakor ne moremo biti zadovoljni samo z vpisom pravice do pitne vode v ustavo, pač pa je s ciljem zaščite te pravice nujno takojšnje sprejetje vseh potrebnih predpisov, za kar se je sicer rok iztekel že maja 2018 in na kar smo pri varuhu pristojne že večkrat opozorili," opozorila ponavlja Svetina.

Slovenija v Evropi velja za vodno bogatejšo državo, to pa terja še posebej preudarno upravljanje z vodami. K ohranjanju čiste in neoporečne pitne vode smo zavezani vsi, bistvena odgovornost za zavarovanje vodnih virov pa je na oblikovalcih politik in odločevalcih, je prepričan varuh. Ob tem je opozoril na spreminjanje zakona o vodah in drugih okoljskih predpisov, ki "mora biti premišljeno, naravnano trajnostno, ob upoštevanju stroke in v dialogu z vsemi deležniki".

"Morebitne rokohitrske rešitve nas lahko kaj hitro zapeljejo v nasprotno smer, oskrba s pitno vodo bi lahko bila ogrožena, oddaljili se bomo od priznane človekove pravice do čiste pitne vode," je posvaril Svetina.

Svoj zapis je sklenil s pozivom, naj bo mednarodni dan voda opomin vsem pristojnim, da je voda najbolj dragocena dobrina, zato moramo v zvezi z njo sprejemati najodgovornejše rešitve, ki bodo zavarovale vodne vire ter prispevale h kakovosti pitne vode.

Svetina je bil pred nekaj tedni kritičen do postopkov, ki jih ministrstvo za okolje in prostor vodi v zvezi s pripravo osnutka novega zakona o varstvu okolja, saj je ocenil, da delovanje ministrstva ni skladno s sodobnimi demokratičnimi standardi. Ob tem je opozoril, da je v zadnjem času zaznan modus operandi ministrstva priprave pomanjkljivo obrazloženih ali celo neobrazloženih predlogov predpisov, kar vzbuja resno skrb nad zaznano širšo degradacijo temeljnih postulatov varstva okolja, tako z vidika nacionalnih predpisov kot mednarodnih standardov.

V zadnjih dneh duhove buri zlasti spreminjanje zakona o vodah, saj bi z novelo omogočili določene posege na vodovarstvenih in obalnih območjih, ki so bili doslej prepovedani.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.