Referendum se bo zgodil in pokazal bo, da je združeno ljudstvo še kako močno

Dovolj je tega, da smo mi in narava prezrti

Današnja novinarska konferenca Mladih za podnebno pravičnost

Današnja novinarska konferenca Mladih za podnebno pravičnost
© Nejc Trampuž

Tukaj sem, ker si želim, da od Slovenije in sveta nekaj ostane še za mojo generacijo. Želim si, da politika ne bi za voljo kapitala popolnoma zanemarila naših želja in potreb in preprosto uničila prihodnost zame in za generacijo mojih otrok, vnukov, pravnukov. Želim si, da se mi pri mojih letih ne bi bilo treba boriti za najbolj osnovne človekove pravice kot je dostop do vode. Želim si, da se pandemije korona virusa ne bi uporabljalo za tiho zlorabo političnih postopkov in institucij. Želim si, da se mi ne bi vsak dan zdelo, da me prav nihče ne posluša, da naši klici na pomoč izzvenijo nekje na poti do državnega zbora.

Dovolj je tega, da smo mi in narava prezrti, ignorirani. Referendum se bo zgodil in pokazal bo, da je združeno ljudstvo še kako močno. Trenutno imamo zbranih okrog 30.000 podpisov, potrebujemo jih še okoli 10 000. Podpisovanje se konča 24. maja. Podpišite pobudo za referendum 884, da lahko dobimo priložnost, da izvedemo referendum o spremembah Zakona o vodah in ohranimo vodo za vse nas in naše zanamce.

Želim si, da se mi pri mojih letih ne bi bilo treba boriti za najbolj osnovne človekove pravice kot je dostop do vode. Želim si, da se pandemije korona virusa ne bi uporabljalo za tiho zlorabo političnih postopkov in institucij. Želim si, da se mi ne bi vsak dan zdelo, da me prav nihče ne posluša, da naši klici na pomoč izzvenijo nekje na poti do državnega zbora.

Nam, Mladim za podnebno pravičnost, organizacijam in prostovoljcem v kampanji za referendum in vsem 30 000 podpisnikom v podporo referendumu je jasno: NE želimo si pozidanih potokov. Zavračamo hotelske in trgovske objekte čisto pri rečnih bregovih. Nasprotujemo parkiriščem, garažam in bencinskim črpalkam tik ob obali. Nočemo reklamnih panojev, cistern s plinom ali nafto in bungalovov ob ali celo na vodi.

Komercializacija jezerskih bregov ni v našem interesu. Preprosto, mnenja smo, da je nenadzorovana pozidava, kot jo dovoljuje 37. člen zakon o vodah, škodljiva in nevarna. Zato se borimo, zato smo tu. Potrebujemo še vsaj 15 000 ljudi, da podpišejo pobudo za referendum. Nato pa moramo prepričati 20% volilnih udeležencev, da se udeležijo referenduma in tam obkrožijo proti. Trdi meseci dela so pred nami. Ampak ni me strah. Če kaj, v tem primeru vem, da se borim za pravo stvar. Da sem na pravi strani. Bitka med vodo in kapitalom. Bitka med interesi ljudstva in finančnimi interesi peščice posameznikov. In čeprav smo kot družba že tolikokrat stopili na stran kapitala, je voda trenutek, ko moramo potegniti črto. Kot največje naravno bogastvo voda potrebuje zaščito ljudstva. Politiki, pohlep in denar so ji že zdavnaj obrnili hrbet. Zato je zdaj zadnji čas, da mi spremenimo narativo. Trenutno se vse vrti okoli (faking) denarja. Naredili bomo vse, da se vse vrti okrog (faking) vode in okolja. Referendum za pitno vodo je pomemben korak k boljši prihodnosti za vse, ne le za peščico, ki si to lahko privošči. Je bitka, ki je ne smemo izgubiti.

Čeprav smo kot družba že tolikokrat stopili na stran kapitala, je voda trenutek, ko moramo potegniti črto. Kot največje naravno bogastvo voda potrebuje zaščito ljudstva. Politiki, pohlep in denar so ji že zdavnaj obrnili hrbet.

Zakaj je ta 37.člen sploh tako sporen, kako ogroža naše vode?

Do sedaj je zakon dovoljeval le izjeme za gradnjo na priobalnem območju. Te izjeme je lahko določala le vlada in je od leta 2008 dovolila samo 18 teh izjem.

Mladi za podnebno pravičnost

Mladi za podnebno pravičnost
© Nejc Trampuž

S spremenjenim zakonom izjem ne bo več določala vlada, pač pa bo gradnjo na priobalnih območjih dovoljevala direkcija za vode. Direkcija je kadrovsko in finančno podhranjena, tako kot pristojna inšpekcija, ki bi lahko dobro nadzorovali posege v prioblani pas. Zato ta zakon iz le 18 izjem v več kot 10 letih vodi v več tisoč izjem, več DESET tisoč enostavnih objektov na do sedaj še ne degradiranih območjih v naravi.

Težava je tudi v tem, da en sam enostavni objekt nima tako škodljivih vplivov na protipoplavno varnost in čistost reke, jezera, morja. Ko pa je teh objektov več, ko bodo obale, brežine čisto pozidane, bodo ti vplivi hujši, skupen vpliv bo poslabšal protipoplavno varnost, onesnažil vode.

Varovanje obrežnega pasu je ključnega pomena za ohranjanje čistih vod. Obrežni pas deluje kot filter, dobro ohranjen obrežni pas pomeni čisto rečno vodo, ki je neposredno povezana s podzemno vodo, ki jo uporabljamo za pitje.

Z referendumom lahko ohranimo naše vode čiste, neoporečne.

Svoj podpis lahko oddate digitalno (če imate to urejeno), povezavo do digitalnega obrazca najdete na naši spletni strani zapitnovodo.si.

Če digitalnega podpisa nimate, lahko oddate fizični podpis na katerikoli upravni enoti. Obrazec lahko natisnete sami (najdete ga na zapitnovodo.si), lahko ga dobite pri prostovoljcih pred upravnimi enotami ali pa vam ga natisnejo na upravni enoti. Za obisk upravne enote se ni potrebno naročati, podpisati lahko pridete tudi izven uradnih ur. Obrazec morate podpisati v prisotnosti uraden osebe! Pazite, da vse napišete čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami in da ne uporabljate krajšav. Ko še uradna oseba podpiše obrazec, ga lahko oddate prostovljki_cu pred upravno enoto ali ga nesete v zbirni nabiralnik v vaši okolici ali pa nam ga pošljete po pošti na inštitut 8. marec (naslov na zapitnovodo.si). Obrazec ni veljaven, dokler ne pride do nas!

Akcija Mladih za podnebno pravičnost

Akcija Mladih za podnebno pravičnost
© Nejc Trampuž

Podpis peticije ali prvega obrazca, ko smo zbirali 2.500 podpisov (na enem listu je bilo več podpisov, ni bilo potrebno iti na upravno enoto) ni dovolj, ni podpis pobude za referendum! Za razpis referenduma potrebujemo 40.000 na upravnih enotah overjenih podpisov!

Več informacij lahko dobite na zapitnovodo.si.

Maša Cvetežar, Mladi za podnebno pravičnost

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.