Javno pismo

10. 12. 2021  |  Mladina 49  |  Pisma bralcev

Izjava za javnost Oddelka za pedagogiko FF UM

Spoštovani, Državnemu zboru je bil v obravnavo vložen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Po našem mnenju predlog Zakona vsebuje vsaj dve strokovno in sistemsko sporni spremembi, ki bi ob morebitni uveljavitvi imeli negativne posledice.

Nasprotujemo predlogu spremembe sestave svetov vrtcev in šol tako, da bi predstavniki zaposlenih izgubili dva člana (s 5 na 3), medtem ko bi se za dva člana (s 3 na 5) povečalo število predstavnikov ustanovitelja. Predstavniki zaposlenih so v sestavi svetov garant zagovarjanja strokovnih odločitev. Krčenje števila predstavnikov zaposlenih in povečevanje števila predstavnikov ustanovitelja ni mogoče razumeti drugače, kot prizadevanje za večji vpliv lokalne (in državne) politike na delovanje vrtcev in šol. Ta sprememba bi še posebej močno vplivala na imenovanje ravnateljic in ravnateljev, ki bi jih v odnosu do politične oblasti postavila v položaj odvisnosti. Ne izključujemo razprave o spremembah na področju sestave in pristojnosti svetov vrtcev in šol, vendar naj bo ta razmislek usmerjen v krepitev pedagoške kvalitete vzgojno izobraževalnih ustanov. Menimo, da je sprejemanje tako pomembne zakonske spremembe brez široke javne razprave, neodgovorno ravnanje.

Nasprotujemo tudi predlogu spremembe, ki bi pomočnicam vzgojiteljic v vrtcih omogočilo napredovanje v strokovne nazive mentor in svetovalec. Strinjamo se, da je delo pomočnic vzgojiteljic finančno podhranjeno, toda predlagana sprememba ustvarja vtis, da stopnja izobrazbe ne predstavlja tudi razlike v strokovnosti in zahtevnosti dela. Dejansko ta sprememba ne prinaša sistemske rešitve, ki bi popravila položaj srednje izobraženega kadra v vzgoji in izobraževanju. Razen tega deluje destimulativno na izobrazbene aspiracije tega profila zaposlenih v vrtcih.

Menimo tudi, da spremembe, ki se nanašajo na zbiranje in obdelavo občutljivih osebnih podatkov udeležencev vzgoje in izobraževanja, niso dovolj dobro premišljene iz vidika varstva osebnih podatkov, zato je sprejemanje Zakona po hitrem postopku neprimerno.

Red. prof. dr. Edvard Protner, Predstojnik oddelka za pedagogiko FF, Univerza v Mariboru

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.