Položaj žensk se v naši družbi poslabšuje

V supervolilnem letu, ki je pred nami, pozivamo vse ženske, da se udeležijo volitev

Predsednica Sindikata Mladi plus Tea Jarc na protestu v Ljubljani, 24. julija 2020

Predsednica Sindikata Mladi plus Tea Jarc na protestu v Ljubljani, 24. julija 2020
© Borut Krajnc

Ob mednarodnem dnevu žensk na Sindikatu Mladi plus izpostavljamo položaj žensk, ki se v naši družbi poslabšuje. Smisel praznika je zgodovinsko povezan z obeležitvijo boja za ekonomske, socialne in politične pravice žensk in ravno ta področja so še dandanes ključna za zagotavljanje enakopravnosti in enakosti žensk.

Letos pa ob tej priložnosti, kot eno glavnih sporočil, poudarjamo tudi pomen volilne pravice žensk. V supervolilnem letu, ki je pred nami, pozivamo vse ženske, da se udeležijo volitev. In da se tudi na ta način zavzemajo za politike in ukrepe, ki bodo izboljševali položaj žensk v družbi. Ženske smo tiste, ki lahko prinesemo spremembe. Smo tiste, ki smo lahko nosilke progresivnih idej, borke za pravičnejšo, enakopravnejšo in naprednejšo družbo. Zato je ključno, da tudi na dan volitev podpremo tiste opcije, ki bodo to zagotavljale.

Na Sindikatu Mladi plus bomo v času predvolilnih kampanj izvajali izobraževanja in informiranje volilk in volilcev, pri čemer bomo posebno pozornost namenjali prav mobilizaciji žensk in mladih na volitve. Verjamemo, da sta prav te dve skupini ključni za zagotovitev rekordnega števila ljudi na volitvah in za izvolitev socialne, delavstvu prijazne in progresivne opcije.

Naj se sliši glas žensk. Danes, 8. marca, 24. aprila na volitvah in predvsem vsak dan! Ne potrebujemo rož, ne potrebujemo čokolad, ne potrebujemo osladnih besed, ki se jih simbolno izreka danes!

Zahtevamo pa delavske in socialne pravice. Zahtevamo enakopravnost in enakost. Zahtevamo socialno pravičnost! Naj se torej sliši glas žensk tudi jutri, ko bodo stavkale za pravične plače v vzgoji in izobraževanju!

Naj se vsak dan sliši glas žensk; tako na delovnih mestih, doma, v politiki in tudi na ulicah!

Naj se sliši glas žensk. Danes, 8. marca, 24. aprila na volitvah in predvsem vsak dan! Ne potrebujemo rož, ne potrebujemo čokolad, ne potrebujemo osladnih besed, ki se jih simbolno izreka danes!

Danes se bomo ženske ob 16.00 zbrale na Kongresnem trgu in shodu se pridružujemo tudi na Sindikatu Mladi plus.

Pridružujemo se tudi skupnemu pismu, ki ga je podprlo več kot 200 žensk in kolektivov iz različnih področij družbene sfere; akademičarke, profesorice, kulturnice, novinarke, aktivistke, študentske, sindikalistke. 

Naj se sliši glas žensk! 8. marca, 24. aprila in vsak dan

Položaj žensk v Sloveniji se slabša. Ženske v vsej naši raznolikosti smo deležne posurovele javne komunikacije, ustrahovanja, poniževanja, podcenjevanja, spregledanosti, diskreditacij in nepriznavanja našega (pogosto neplačanega) prispevka družbi.

Letošnje leto se je začelo grozljivo, in sicer s še enim nasilno končanim življenjem ženske. Opazne so težnje k ukinjanju vsebinske prioritete enakosti spolov. Nakopičene neenakosti na številnih področjih – trgu dela, zdravju in reproduktivnih pravic, starosti, neformalni oskrbi, politični moči in moči v procesih odločanja, prisotnost vojn in izbruh zadnje vojne, ki prinaša pogubo ne le tamkajšnjim ljudem, ampak ogroža Evropo in ves svet – vračajo vsebino 8. marca v njegovo aktivistično izhodišče.

Družbeno zavzemanje za pravice žensk je vselej potekalo v procesu demokratičnega delovanja od spodaj navzgor in ob spoštovanju dostojanstva vseh, zato je nanj vredno in nujno spomniti ob zavzemanju za skupnostne potrebe.

Aktiviral se je velik del družbe in volilnega telesa, ki je zaradi pandemije najbolj trpel: mladi in ženske – tiste zaposlene, ki so morale delati od doma in obenem skrbeti za šolanje otrok in oskrbo, tiste v kritično potrebnih poklicih v zdravstvu, šolstvu, trgovini, sociali, prekarke, ki so ostale brez dela, samohranilke, žrtve nasilja v družini. Izzivi pred nami, med drugim obnavljanje porušenega zaupanja ljudi v demokratične institucije, spopad s pandemijo, s prezadolženostjo, s podnebno krizo in z nakopičenimi neenakostmi so tako kompleksni in zahtevni, da se številne ženske združujemo in povezujemo v pobude in akcije za izboljšanje razmer.

Družbeno zavzemanje za pravice žensk je vselej potekalo v procesu demokratičnega delovanja od spodaj navzgor in ob spoštovanju dostojanstva vseh, zato je nanj vredno in nujno spomniti ob zavzemanju za skupnostne potrebe.

V teh prelomnih trenutkih in napetih političnih okoliščinah od odločevalcev in odločevalk ter nosilcev in nosilk moči zahtevamo, da se dosledno zavzemajo za mir in mirno reševanje vseh družbenih konfliktov, za dostojno delo in odpravo ekonomske diskriminacije žensk, odpravo spolnih stereotipov, preprečevanje spolnega nasilja, dostopno spolno in reproduktivno zdravje in pravice, udejanjanje paritetne in participativne demokracije.

Da bi se naš glas bolje slišal, smo se povezale različne organizacije in kolektivi ter aktivne posameznice, ki opozarjamo na položaj žensk v družbi.

Čas je, da se glas žensk sliši in upošteva! Ne zgolj 8. marca, temveč vsak dan.

Na osvobojenem ozemlju so vse polnoletne ženske prvič dobile aktivno in pasivno volilno pravico pred osemdesetimi leti (17. maja 1942) z odlokom Izvršnega odbora Osvobodilne fronte slovenskega naroda, splošno volilno pravico po drugi svetovni vojni.

Ob 8. marcu v supervolilnem letu zato pozivamo vse ženske, da ne pozabimo na to težko pridobljeno pravico. Da to pravico izkoristimo. Da se udeležimo volitev in da poskrbimo, da se sliši naš glas. Da se informirano in premišljeno še naprej borimo za pravice žensk v vsej naši raznolikosti.

V torek, 8. marca, bomo ob 16.00 na Kongresnem trgu v Ljubljani predstavile položaj žensk v Sloveniji in predlagane zahteve. 24. aprila pa bomo odšle na volitve in poskrbele, da bomo slišane in upoštevane.

Vse ženske, ki ste za mir, enakost in vladavino ljudstva, vabimo, da se nam pridružite v torek, 8. marca na shodu žensk in 24. aprila na volitvah.

Organizacije in kolektivi:

Društvo Iskra

Ženski lobi Slovenije

Sindikat Mladi plus

Transparency International Slovenia

Društvo Parada ponosa

Legebitra

Inštitut za delavske študije

Društvo Endozavest

Forum za enakopraven razvoj

Slovensko sociološko društvo

Uredništvo spol.si

ŠtuDŠŠ - Študentske domove študentkam in študentom

Mesto žensk - Društvo za promocijo žensk v kulturi

Focus

Festival Deuje babe (C.M.A.K. Cerkno)

Društvo Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje

Rezistenca

Študentska fronta

Sindikat upokojencev Slovenije

Podpisnice:

Tea Jarc, Sindikat Mladi plus

Sonja Lokar

Jana Javornik

dr. Vesna Leskošek

Biserka Marolt Meden, Srebrna nit - Združenje za dostojno starost

Nataša Briški

Maca Jogan

Metka Mencin

Zvezdana Mlakar

Svetlana Slapšak

Lidija Jerkič

Maja Hawlina

Eva D. Bahovec

Zdenka Badovinac

Sara Svati Sharan

dr. Ljubica Jelušič

Andreja Gomboc

Ana Kalin

Mirjana Nastran Ule

Živa Kavka Gobbo, Predsednica okoljske organizacije Focus

Doroteja Perše, Društvo Endozavest

Mateja Kožuh Novak

Simona Muršec, društvo Parada ponosa

Spomenka Hribar

Gaja Brecelj, Umanotera

Sandra Bašič Hrvatin, Fakulteta za humanistične študije

Maša Hawlina, Zadrugator / Inštitut za študije stanovanj in prostora

Mija Javornik

Eva Vrtačič, UL FDV in Danes je nov dan

Jadranka Juras

Maja Cimerman, Danes je nov dan

Jasmina Ploštajner, Danes je nov dan

Patricija Brečko, Danes je nov dan

Lana Gobec, predsednica DIC Legebitra

Sanja Fidler, Protestival

Maja Breznik

Katarina Bervar Sternad, direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja

Emilija Stojmenova Duh

Sanja Jablanović - PIC

Petra Lesjak Tušek, Društvo novinarjev Slovenije

Katja Žunec Stritar - PIC

Barbara Rajgelj - Zavod za kulturo raznolikosti OPEN

Lidija Živčič, Fokus

Nika Kovač, Inštitut 8. marec

Renata Salecl

Marcela Okretič, Zavod Aksioma

Mišel Miheljak

Sarah Tkalec, Zagon

Jana Jovanovska

Anita Sukič

Nastja Mulej

Sara Piano

Saša Eminoć Cimperman

Nataša Muršec

Aleksandra Kanjuo Mrčela, Fakulteta za družbene vede

Tereza Novak, Slovenska filantropija

Anja Lazar, Zadrugator / Inštitut za študije stanovanj in prostora

Andreja Hleb, Slovenska filantropija

Mirjam Golja, Slovenska filantropija

Teja Boštjančič, Slovenska filantropija

Sabrina Lever, Slovenska filantropija

Jasna Rajnar Petrović, Slovenska filantropija

Marina Uzelac, Slovenska filantropija

Tjaša Arko, Slovenska filantropija

Barbara Lužar, Slovenska filantropija

Katarina Rotar, Slovenska filantropija

Monika Kalin Golob, FDV UL

Francka Ćetković, Sindikat upokojencev Slovenije

Andreja Katič, Ženski forum SD

Nada Bole

Suzana Tratnik, Škuc-Festival Lezbična četrt

Mihaela Bauman

Mojca Dobnikar

Manca Šetinc Vernik

Darja Sekula Krstič

Alma Rogina, Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje

Polona Jamnik

Brankica Petković, raziskovalka, Mirovni inštitut

Nika Tavčar

Sonja Stramec

Maja Ladic

Marina Suban

Tina Vrhovec

Tjaša Franko

Renata Šribar

Ana Jagodic

Merima Sarajlija

Tatjana P. Nekrep

Emina Hadzic

Marjana Koren

dr. Hajdeja Iglič

Janja Janež

Nelida Nemec

Tanja Devetak

Milica Auguštin

Alenka Švab

Nataša Gliha Komac

Martina Šuhel

Andrejka Hartner

Petja Grafenauer

Romana Franković

Tatjana Penič

prof. dr. Metka Zupančič

Darja Zaviršek

Milka Cizelj, d.soc.d.

Sanda Kontrec

Milic Marija

Alenka Kreč Bricelj, Društvo Smetumet

mag. Majda Potrata

Sonja Krapš Leben

Mateja Malnar Štembal

Vesna Drole

Tatjana Bobnar

Mirjam Kline

Monika Žagar

Lucija Krajnik

Mojca Pinterič

prof. dr. Milica Antić Gaber

Nika Veger

Daša Bole Kosmač

Izr. prof. dr. Sabina Lange

Dubravka Tepeš

Barbara Vodopivec

Mira Hudobivnik

Elvira Kavčič

Darja M- Lukman

Darja Naglič

Aleša Gantar Ileršič

Marija Škerl

Maja Strel

Miljanka Simšič

Darja Hladnik Naglič

Martina Vuk

Milena Šmit, Ženski lobi Slovenije

Erika Schauer

Jasna Kralj Pavlovec

Lilijana Burcar

Neli Filipić, pisateljica

Špela Furlan

Pavlina Pihler

Duba Sambolec, Umetnica & Prof. vizualne umetnosti

Katerina Kočkovska Šetinc

Tjaša Zorc, Ženski del skupine Koga bomo volili

Mateja Dimnik

Živa Drol Novak

Brina Svit

Barbara Bračič

Janja Peklar

Gvidica Arko

Barbara Korun, predsednica Center FemA

Tara Peternell, Študentsko filozofsko društvo

Tanja Rener

Jožefa Puhar

Viktorija Kos

Majda Pahor

Nataša Logar, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Alenka Mavrič

Maja Delak, Emanat

Tonja Jerele

Avguština Zupančič

Barbara Rigler

Mojca Matoz

Patricija Vidonja

Saška Roškar

Jasna Mikić Ljubi

Eva Gračanin, Legebitra

Tamara Raftović Loštrek, Slovenska filantropija

dr. Tatjana Greif

Majda Hrženjak

Nina Arnuš, Zavod Tri

Simona Zavratnik

Majda Černič Istenič

Dr. Mirjam Milharčič Hladnik

Karmen Rajgl

Maja Zadel

Božena Ronner

Špela Marolt

Tjaša Kosar

Neža Oder, Zavod Koroška Pride

Milena Javornik

Antonija Janša

prof. dr. Petra Roter

Ana Bojinović Fenko

Živa Humer, Mirovni inštitut

Laura Mrčela

Alice Camara

Saša Kuhar, Ladies in informatics, UM FERI

Kaja Sirok

Urška Lipovž

dr. Jana Kolar

Metka Zver

dr. Lili Nemec Zlatolas, Ladies in Informatics

Katja Podbevšek, Greenpeace Slovenija

Ines Kavgić, Greenpeace Slovenija

Katja Huš, Greenpeace Slovenija

Jana Stardelova, Greenpeace Slovenija

Neja Blaj Hribar

Petra Slanič

Urska Samec

Violeta Neubauer

Geffré Zoé

Marjana Slobodnik

Taja Zorc

Brigita Jurisic

Dušica Grgič

Metka Roksandić

Tamara Tabor

Mateja Rojc

Nataša Fabjančič

Maša Kolenbrand

Darja Zaviršek

Dr. Marija Jurić Pahor

Sonja Bezjak

Tinca Lukan

Nataša Kuzmič

Ana Barbič

Barbara Krajnc

Petra Čeferin

Marcela Okretič

Tina Avšič

Duba Sambolec

Sanela Jahić

Iva Kovač

Jasna Podreka, Filozofska fakulteta v Ljubljani

Maja Kovačič

Nataša Posel, Amnesty International Slovenija

Metka Naglič, Amnesty International Slovenija

Taja Premk, Amnesty International Slovenija

Simona Podobnikar, Amnesty International Slovenija

Tadeja Knuplež, Amnesty International Slovenija

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.