Javno pismo

 |  Mladina 15  |  Pisma bralcev

Politizacija RTV Slovenija

Spoštovani Andrej Grah Whatmough, generalni direktor RTV Slovenija Politizacija socialnega dialoga v Programskem svetu spodkopava socialni dialog v RTV Slovenija. Po včerajšnji seji Programskega sveta pozivamo k prenehanju politizacije socialnega dialoga in izrabljanju sej Programskega sveta za napade na posamezne novinarje in na njihove sindikate. Za obnovitev iskrenega, odprtega in poštenega socialnega dialoga pa zahtevamo, da v prvi vrsti poskrbite za spoštovanje njegovih pravil in za izpolnjevanje obveznosti ter zavez, ki jih imate po zakonu in dogovorih, sklenjenih z reprezentativnim novinarskim sindikatom v RTV Slovenija. V novinarskih sindikatih ostro obsojamo napade na posameznike, ki so sodelovali v razpravi na javni tribuni za javno in avtonomno radiotelevizijo 23. marca, zlorabo iz konteksta iztrganih izjav in grožnje s sankcioniranjem sodelujočih iz RTV Slovenija, ker so izražali svoja mnenja in stališča. Ob tem poudarjamo, da je javno tribuno organiziral reprezentativni sindikat v javnem zavodu, in ne, kot ste zatrjevali na seji programskega sveta, peščica posameznic in posameznikov. Organizirali smo jo z namenom, da zaščitimo integriteto vseh zaposlenih in honorarnih sodelavcev, za zaščito javnega RTV in avtonomnega novinarstva, organizirali smo jo zato, ker znotraj hiše ni dialoga in ker mora biti hkrati javnost obveščena o dogajanju na RTV Slovenija. Posluha za reševanje nakopičenih konfliktov z vaše strani ni, prav tako so bili številni med njimi namenoma povzročeni predvsem iz kratkoročnih političnih motivov in tudi zaradi prihajajočih volitev ter bodo imeli katastrofalne kadrovske in razvojne posledice. Na tem mestu opozarjamo le na nekaj primerov, kjer nas namenoma izključujete iz socialnega dialoga. Nobenega odgovora nismo prejeli na naša argumentirana opozorila, da je program presežnih delavcev, ki ga izvajate, v nasprotju z notranjim in zunanjim pravnim redom. Julija lani sprejete Smernice za nastopanje na družabnih omrežjih in digitalnih platformah vodstvo pred sprejemom ni posredovalo v mnenje sindikatom, s čimer je kršilo določbe zakona o delovnih razmerjih in kolektivne pogodbe za poklicne novinarje, ki zavezuje delodajalca in pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo.

Tudi Sprememba Izvedbenega akta o delovanju MMC ni bila sprejeta v skladu s postopki, kot jih določata Statut javnega zavoda RTV in Zakon o delovnih razmerjih, prav tako se vodstvo o spremembi ni posvetovalo z uredništvom MMC. Vodstvo je gladko prezrlo tudi sindikalna opozorila v zvezi z imenovanjem odgovorne urednice in urednika uredništva MMC. Namesto mirnega reševanja konfliktov smo bili napoteni na sodno varstvo. Ista zgodba se pravkar ponavlja pri pripravi sprememb statuta. Te nastajajo v okviru posebne delovne skupine, toda njeni člani so gradivo za zadnje srečanje 7. aprila prejeli zgolj dve uri pred sejo, na kateri tudi ni bila določena časovnica nadaljnjega dela delovne skupine. Predlog sprememb statuta tako ni usklajen znotraj delovne skupine, tudi sindikat še ni bil uradno pozvan podati mnenja nanj, kot to sicer določajo predpisi. Kljub temu pa bodo o statutu odločali programski svetniki na svoji prihodnji izredni seji. Zahtevamo, da pred tem izpolnite obveznost, ki jo imate do socialnih partnerjev in zaposlenih v hiši. Naj opozorimo še na izjavo v sporočilu, ki ga z včerajšnje seje naslavlja Programski svet na Evropsko komisijo in na evropska novinarska združenja, češ da smo tradicionalno tesno povezani z levimi politikami in političnimi strankami ter udeleženi v njihovih domnevnih pritiskih na Programski svet. Takšna podtikanja ostro zavračamo, vas pa pozivamo, da naredite vse, da se politizacija razvojnih in kadrovskih problemov RTV Slovenija na Programskem svetu nemudoma prekine, socialni dialog pa vrne tistim, ki so zanj pristojni in odgovorni pri delodajalcu.

Alenka Potočnik, predsednica Sindikata novinarjev Slovenije, Helena Milinković, predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.