Monika Weiss

12. 5. 2022  |  Politika

54 sklepov Janševe vlade v zadnjih dveh dneh

Od odobritve najdražjega nakupa orožja v zgodovini države, imenovanja Jožeta Možine v komisijo za prikrita grobišča do financiranja brvi v Celju, nasprotovanja posvojitvam v istospolnih skupnostih in podpisom jedrskega memoranduma s Poljsko

Janez Janša, predsednik vlade, pospešeno kadruje v svojih zadnjih dneh na čelu države

Janez Janša, predsednik vlade in stranke SDS, pospešeno kadruje v svojih zadnjih dneh na čelu države
© Luka Dakskobler

Odhajajoča vlada se bo danes ob 11. uri na Brdu pri Kranju sestala na zadnji redni seji. Za jutri je namreč sklicana ustanovna seja novega sklica državnega zbora, do katere ima Janševa vlada polna pooblastila, čeprav bi se zaradi nedvoumnega volilnega izida morala samoomejiti že po volilni nedelji zvečer. A se, pričakovano, ni. Nasprotno: zgolj včeraj je odhajajoča vlada na dveh ločenih dopisnih sejah sprejela 27 sklepov, enak sveženj pa je sprejela že v torek.

V nadaljevanju povzemamo, kaj je med temi 54 sklepi, ki prinašajo veliko finančno breme za proračun in določajo dolgoročne strategije na konkretnih področjih.

Ena najbolj daljnosežnih in spornih sta povezana z nakupom bojnih kolesnih vozil 8 x 8 oziroma programom Boxer. Vlada se je na včerajšnji prvi dopisni seji uvodoma seznanila »z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju k programu Boxer v okviru OCCAR - Organisation for Joint Armament Cooperation«, nato pa z drugim sklepom izdala soglasje, da se v breme državnih proračunov 2022 do 2026 prevzamejo finančne obveznosti za izvedbo programa Boxer. Pogodba po informaciji vlade predvideva obveznosti v višini 343,43 milijonov evrov z DDV ter dodatnih 7,2 milijona evrov »za povrnitev razvojnih stroškov ostalim državam« (gre za vstopno pristojbino, ki bo poravnana letos) in še tri milijone evrov za administrativne stroške.

Omenjeni memorandum je sicer že včeraj v Münchnu podpisal odhajajoči minister za obrambo Matej Tonin. Najverjetnejši novi mandatar Robert Golob pa je včeraj posel – gre za najdražji nakup vojaške opreme v zgodovini države - opisal kot povzročanje gospodarske škode državi in napovedal uporabo tudi pravnih sredstev. Že na torkovi dopisni seji je sicer vlada sprejela Letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski za leto 2022. V njem je za letos predvidela porabo 120,55 milijona evrov, kar je 20,55 milijona višja poraba, kot jo za letos predvideva zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski 2021 – 2026. Odstopanje od zakona je vlada utemeljila le s pojasnilom, da prenaša v leto 2022 neporabljen denar v letu 2021.

Na včerajšnji prvi dopisni seji so odhajajoči Janševi ministri sprejeli še več sklepov. Z enim so denimo opredelili, kaj sploh dela Urad Vlade RS za demografijo, ki ga je Janševa vlada ustanovila s ciljem demografskega preporoda Slovenije in ga je sam predsednik vlade slovesno odprl že 12. aprila v Mariboru. S spremembo odloka o ustanovitvi in nalogah Urada je definirala »demografsko politiko«, med prvo področje v njej pa navedl »spodbujanje materinstva in očetovstva ter dvig rojstev«.

A Janševa vlada se je včeraj dopisno sestala še enkrat; zvečer je objavila še sklepe druge dopisne seje. Na njej je:

 • izdala Uredbo o načinu ugotavljanja kriterijev za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih uslužbencev. Kaj uredba, ki jo je predlagalo kulturno ministrstvo Vaska Simonitija, pomeni za posamezne verske skupnosti – ali katera kaj izgublja oziroma dodatno dobiva še ni jasno, saj vlada v sporočilu ni pojasnila, besedilo uredbe pa tudi ni objavljeno na vladnih portalih.
 • s področja ministrstva za izobraževanje je potrdila Spremembe in dopolnitve uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov
 • sprejela Sporazum o vstopu Republike Slovenije v ustanoviteljstvo zasebnega samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Soustanovitelja te šole sta javni zavod Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma ter Mestna občina Novo mesto.
 • na predlog ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo mestni občini Celje odobrila sofinanciranje projekta turistična brv; iz državnega proračuna bo za brv šlo do 1,5 milijona evrov, medtem ko je celoten projekt vreden 4,6 milijona evrov. Iz sklepa vlade izhaja, da bo 150 tisoč evrov za sofinanciranje vzela iz postavke Infrastruktura na območjih, kjer živijo romske etnične skupnosti.
 • izdala zeleno luč za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta Hibridnega računalniškega oblaka. Po sklepu bo obratovalne stroške v letih 2022 in 2023, ki so ocenjeni na maksimalno 2,5 milijona evrov brez DDV prevzelo gospodarsko ministrstvo. Kdo je zasebni partner v projektu, sklep ne razkriva.
 • sprejela Strateška izhodišča za spodbujanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu. Eden od ciljev je opisan kot povečanje učinkovitosti trga z nadgradnjo tako imenovane tržnice električne energije iz obnovljivih virov energije.
 • v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 je s sedmimi sklepi uvrstila sedem dodatnih projektov s področja ministrstva za delo, v vrednosti 16,4 milijona evrov.
 • sprejela stališče, ki bo poslano Ustavnemu sodišču, in sicer, da določila zakonov, ki urejajo posvojitev otrok »niso v neskladju z ustavo«. Na Ustavnem sodišču je odprt postopek, v katerem pritožnika spodbijata veljavno ureditev, ki jima kot istospolnima partnerjema onemogoča, da bi si s skupno posvojitvijo ustvarila družino, kar je sicer omogočeno zakoncema. Odhajajoča vlada v pričakovanem stališču Ustavnemu sodišču med drugim izpostavlja referendume, na katerih naj bi po njenem ljudje »odločili, da otrok potrebuje mamo in očeta«.
 • sprejela tudi več kadrovskih sklepov. S prvim je izdala odločbo o razrešitvi državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade dr. Igorja Senčarja, z drugim pa sklenila, da se taistega dr. Senčarja s 1. junijem letos imenuje v diplomatski naziv prve stopnje: veleposlanik I.
 • dr. Mitjo Lainščaka imenovala za direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, za mandatno dobo petih let, mandat bo nastopil jutri, 13. maja
 • mag. Franca Vindišarja, ki je podal prošnjo za razrešitev s funkcije državnega sekretarja Ministrstva za zdravje, razrešila s funkcije
 • v upravni odbor javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto za mandatno dobo štirih let imenovala dva člana: doc. dr. Tomaža Savška na predlog ministrstva pristojnega za znanost in dr. Zvoneta Simončiča na predlog ministrstva pristojnega za gospodarstvo.
 • dr. Božu Cerarju podelila petletni mandat, ki se začne jutri, v Stalni avtonomni strokovni komisiji za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata

Vlada je zajeten sveženj sklepov sprejela tudi na dopisni seji v torek. Med drugim je sklenila:

 • ponovno je uvedla regulacijo cen goriv, ki jo je sama ukinila in povzročila težave številnim. Zdaj je določila: najvišja dovoljena maloprodajna cena z DDV za motorni bencin NMB-95 znaša 1,560 eura/liter, za dizel pa 1,668 eura/liter.
 • izdala je novo uredbo o požarni taksi, ki s 1. oktobrom zvišuje požarno takso. Sprememba bo pomenila podvojitev pritoka iz požarne takse, z devetih na 18 milijonov evrov letno, piše sklep vlade, njen cilj pa je »izboljšanja požarne varnosti na lokalni in državni ravni«.
 • izdala je Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije
 • izdala je Uredbo o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, ki odpira podelitev koncesij za obdobje 30 let
 • razglasila je dva nova kulturna spomenika državnega pomena, in sicer Dvorec Gutenbuchel s parkom v Ravnah pri Šoštanju in samostan Velesovo s cerkvijo Marijinega oznanjenja v Adergasu
 • sprejela je sklep o preoblikovanju javnega zavoda Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko v javni raziskovalni zavod. »Preoblikovanje je potrebno zaradi pravočasne priprave podlag za stabilno financiranje raziskovalnega zavoda, sočasno z drugimi javnimi raziskovalnimi zavodi,« pravi pojasnilo.
 • odhajajoča vlada je sprejela novo sedemletno Strategijo slovenskega turizma 2022 – 2028
 • sprejela je že omenjeni Letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski za leto 2022, ki predvideva porabo 120,55 milijona evrov, čeprav temeljni zakon o investicijah v vojsko za letos predvideva porabo 100 milijonov.
 • seznanila se je tudi z nameravanim podpisom memoranduma o jedrskem sodelovanju s Poljsko. Predlagatelj podpisa je, nenavadno, ministrstvo za okolje in prostor, čeprav to področje sodi pod infrastrukturo. Sklep vlade navaja, da bo vzpostavljeno sodelovanje in izmenjavo izkušenj na več področjih, kot prvo je omenjeno področje »upravnega urejanja jedrske in sevalne varnosti vključno z radioaktivnimi snovmi«. Spomnimo, da mesto vodilne na Agenciji RS za radioaktivne odpadke trenutno vodi Vizjakova bivša šefica kabineta Petra Grajžl, prej zaposlena na Komunali Brežice.
 • vlada je sprejela tudi več kadrovskih sklepov. Predsedniku Borutu Pahorju je predlagala, da z 31. julijem odpokliče dva veleposlanika, in sicer Matjaža Longarja (Grčija in Ciper) in Boženo Forštnarič Boroje (Latvija)
 • imenovala je člane Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, v njem so Jože Dežman, Mitja Ferenc, Anton Velušček, Maksimiljan Sagadin, Renato Podbersič, Breda Gačnik, Tomaž Ivešić, Peter Sušnik in tudi RTV-jevec in zgodovinar Jožef Možina.
 • dala je soglasje k imenovanju Staneta Okoliša za direktorja Slovenskega šolskega muzeja za mandatno dobo petih let in Boštjana Godca za direktorja javnega zavoda Slovenska akreditacija za mandatno dobo petih let,
 • za štiriletno obdobje je imenovala sedem članov nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (Robert Drobnič, Karla Pinter, Rok Zupančič, Hermina Oberstar, Nataša Kokol Car, Franci Bratkovič, Nika Razpotnik Visković)
 • v Upravni odbor javnega raziskovalnega zavoda Kmetijski inštitut Slovenije je za mandatno dobo štirih let imenovala nove predstavnice ustanovitelja, in sicer Matejo Tilia, Lidijo Lipič Berlecvin Ireno Anico Oven
 • za člana Upravnega odbora Inštituta za kovinske materiale in tehnologije je imenovala Ivana Skubica in Matejo Novak
 • na dopisni seji je ustanovila Programski odbor za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike
 • v Komisiji za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je razrešila članico Štefko Korade Purg in namesto nje imenovala mag. Violeto Mašić

To je le del sklepov, ki jih je odhajajoča vlada v zadnjih dveh dneh sprejela na dopisnih sejah, danes pa ima redno sejo, v živo.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.