Kateri delodajalci v Sloveniji so na napačni strani zakonodaje?

Spoštovani predsednik vlade, spoštovani ministri, na Delavsko svetovalnico se dnevno obrača vse več delavcev, katerim so kršene (temeljne) delavske in socialne pravice.

Vse primere seveda ustrezno preučimo in na podlagi tega tudi ustrezno ukrepamo. Vendar pa moramo tukaj izpostaviti še nekaj: veliko delavcev pade v »past« delodajalcev, ki skorajda kronično kršijo delovno in socialno zakonodajo. In velik preventivni korak za zaščito pravic delavk in delavcev bi bil ta, da bi le-ti bili že predhodno obveščeni o tem, ali delodajalec, ki jim ponuja zaposlitev, spoštuje delovno in socialno zakonodajo.

Zato se na tem mestu obračamo na vas, spoštovani predsednik Vlade RS, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter minister za finance z naslednjim pozivom.

Inšpektorat RS za delo in Finančna uprava RS: nemudoma pričnite z javnim objavljanjem ažuriranih lastnih evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških! Tovrstni poziv smo na ustrezne organe naslovili že pred petimi (!) leti, to je maja 2017, ko smo ob objavi zapisali naslednje: »Če prekrškovni organ nima težav, da nam posreduje svojo prekrškovno evidenco v skladu z zakonom o prekrških, potem logično to tudi pomeni, da potemtakem prekrškovni organ(i) ne sme( jo) imeti težav, da sam(i) javno objavi( jo), oziroma objavlja( jo) posodobljeno evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških. Torej, spoštovani IRSD in FURS – nemudoma pričnite z javnim objavljanjem ažuriranih lastnih evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških. Delavke in delavci si zaslužijo, da vedo, kateri delodajalci v Sloveniji so na napačni strani zakonodaje!« Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: nemudoma poskrbite za ažurno javno objavljanje evidence delodajalcev, ki imajo prepoved zaposlovanja in dela tujcev. Naj spomnimo: delodajalcem, ki jim je izrečena kazen globe za prekršek, odvisno od pravne narave 

prekrška, je prepovedano zaposlovanje in delo tujcev za eno, dve ali tri leta oziroma pet let od pravnomočnosti prekrška. In naj spomnimo: to evidenco je Zavod RS za zaposlovanje pred leti že javno objavljal. Iz nam neznanih razlogov od takrat dalje javne objave te evidence - ni. Glede na vse zgodbe o izkoriščanju tujih delavcev v Sloveniji je skoraj odveč dodatno argumentirati, zakaj je potrebno nujno javno objaviti ažurne podatke o delodajalcih, ki imajo prepoved zaposlovanja in dela tujcev.

V pričakovanju čim prejšnjega ukrepanja, o katerem nas tudi obvestite 

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.