Korak v levo

Spoštovani, kot redna bralka revije Mladina sem v št. 20 z dne 18.6.2022 zasledila vaš članek z naslovom »Korak v levo« in v njem informacijo, da je družba SODO podjetniku Milanu Pušljarju s.p. iz Ivančne Gorice nakazala maja 2020 znesek 286.000, ker naj bi v Ivančni Gorici zgradil gospodarsko cono, na kateri je sam postavil transformatorsko postajo, družba SODO pa da mu jo je bila dolžna odkupiti. S tem v zvezi me zanima ali je možno pridobiti ta dopis družbe SODO in tudi druge informacije, če morda v zvezi s tem odkupom z njimi razpolagate. Prav posebej me zanima dejstvo, da je bila družba SODO primorana odkupiti to transformatorsko postajo. To me zanima zaradi tega, ker smo sami lastniki transformatorske postaje v Šentjurju TP 202, ki jo je zgradil naš prednik leta 1927 in ki je bila s Sklepom Okrajnega sodišča Šentjur Dn št. 817/02 z dne 5.6.2002 na podlagi 1. odstavka 84. člena Zakona o zemljiški knjigi v zvezi s točko II odstavka istega zakona (Ur. RS št. 33/95) in I odstavka 68. člena istega zakona v zvezi z Zakonom o dopolnitvi zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini – ZLNDL-A, (Ur. l. RS št. 59) v letu 2002 vrnjena v ponovno zasebno lastnino in je kot zasebna lastnina na tej zakonski podlagi tudi vpisana v zemljiški knjigi. Je javnega značaja ( za najmanj 111 odjemalcev z direktno priključitvijo, posredno pa še več) pa z družbo SODO ne moremo dogovoriti pravnega razmerja za uporabo te naše zasebne lastnine (ne z odkupom ali pa najemom). Od Elektra Celje zahtevamo ureditev pravnega razmerja uporabe TP neuspešno od leta 2002, od družbe SODO pa od leta 2016 in v tej zvezi smo na sodišču v Mariboru vložili tožbeni postopek, ki se zoper Elektra Celje in družbe SODO vleče že od leta 2016. Iz vašega prispevka je razvidno, da smo lastniki TP očitno različno obravnavani po zakonih in Ustavi RS.

Politična elita v navezi z Janševo vlado (kar je primer prav Milan Pušljar) družba SODO drugače obravnava, pa čeprav gre za isto zakonodajo in javni interes. Mi navadni državljani pa moramo svojo lastniško pravico iskati s pomočjo Sodišča v dolgotrajnih postopkih, ki lahko trajajo 10 let ali pa še več. In ne samo to, Elektro Celje je v sodelovanju z družbo SODO in Ministrstvom za infrastrukturo v letu 2021 samovoljno in nezakonito poškodovalo našo zasebno TP Šentjur, da ne služi več svojemu namenu na ta način, da so presekali nizko napetostne in srednje napetostne kablovode od zasebne TP in jo nezakonito izklopili iz električnega omrežja. Na ta način je bila zasebna TP ponovno nacionalizirana brez ustrezne zakonske pravne podlage in v nasprotju s 33. členom Ustave RS, ki naj bi ščitila zasebno lastnino. Poškodovanje TP in njen nezakonit izklop iz sistema električnega omrežja je bilo prijavljeno Policijski postaji Šentjur, Državnemu tožilstvu Celje, Inšpekciji za gradbeništvo, Inšpekciji za energetiko pa nihče ni ukrepal za zagotovitev ustavnega reda, kar je v nasprotju s 33. členom Ustave RS, na podlagi katerega je zasebna lastnina zaščitena. Dejstvo je, da so vsi državni organi usklajeno delovali po navodilih bivše Janševe vlade s ciljem ponovno nacionalizirati zasebno TP. Sprašujemo se, ali smo še pravna država. Kot sem omenila, nam preostane le dolgotrajno sodno preganjanje tega nezakonitega dejanja in je vprašanje, ali bomo doživeli sodni epilog in svojo lastniško pravico.

V zvezi z navedenim smo zato močno zainteresirani za podrobnejše informacije v zvezi s primerom Milana Pušljarja in njegove transformatorske postaje. Katera je pravna podlaga, da je družba SODO morala odkupiti njegovo transformatorsko postajo (vprašanje, ali jo je zgradil s svojimi sredstvi), vrsta oz. moč transformatorske postaje, cenitev le-te in vse drugo. Gre morda celo za politično korupcijo?Očitno ima družba SODO pri urejanju pravnega razmerja za uporabo transformatorske postaje v tuji zasebni lasti različne kriterije, ( glede na to, ali gre za lastnika iz politične elite ali za navadnega prebivalca), čeprav bi po Energetskem zakonu in Ustavi RS morali biti obravnavani enakopravno.

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam! 

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.