Zdravniki, radi vas imamo

Za Mladino smo očitno Društvo na srcu operiranih Slovenije, Društvo za zdravje naroda in podpisani že nekaj let eden glavnih dežurnih krivcev za sedanje razmere v slovenskem zdravstvenem sistemu. Tako tudi v navedenem članku Boruta Mekine na temo zdravstva, v katerem smo si »prislužili« ovadbo in naznanilo, da smo pomemben in vpliven člen »fronte organizacij«, ki si zadnji dve desetletji bolj ali manj odkrito zavzemajo za »komercializacijo« javnega zdravstva. Ta fronta v Sloveniji raste in se krepi ter je že veliko širša od zdravniške zbornice, zdravniškega združenja ali sindikata Fides. Borut Mekina potem med to »fronto« šteje »celo združenja pacientov« in med temi izpostavi tudi Zvezo organizacij pacientov (op.p. pravilno: Zveza organizacij pacientov Slovenije), ki je minuli teden po njegovem podpisala pogodbo o sodelovanju z zdravniško zbornico (op.p. pravilno »izjavo o sodelovanju«). Dodaja še, da Zveza »ni tako spontano organizirano združenje bolnikov, ampak je organizacija, ki jo očitno z donacijami in sponzorstvi financirajo zasebni zdravstveni zavodi«. Nadaljuje, da sta pomembna člana zveze, iz katere prihaja podpredsednik Franci Gerbec, recimo Društvo na srcu operiranih in Društvo za zdravje naroda. Pisec zaključuje javno obtožnico na koncu, da sta društvi registrirani na istem naslovu v Ljubljani, kjer je sedež drugega največjega zasebnega zdravstvenega podjetja v Sloveniji MC Medicor, ki ju tudi podpira.

Od vsega zapisanega je resnična samo navedba o sedežu teh dveh društev in o moji funkciji v Zvezi, vse druge navedbe pa so neresnične in pomenijo napad na integriteto obeh društev in tudi novoustanovljene Zveze.

Kakšna so dejstva?

MC Medicor ni v celotnem obdobju delovanja dal nikoli nobene donacije ali sponzorstva tema dvema društvoma. Podatki so preverljivi. Novinar bi bil dolžan po Kodeksu novinarske etike in po zakonu najprej preveriti in tudi dokazati resničnost teh trditev in javne »ovadbe« ter se sedaj tudi opravičiti 2.500 članom obeh društev, saj izpade, da smo člani društev plačani »agenti« MC Medicor, ki da že dve desetletji delamo v smeri uničevanja javnega zdravstva, čeprav je znano, da MC Medicor deluje na podlagi izdane koncesije iz leta 2003 kot sestavni del te javne mreže.

Zveza organizacij pacientov Slovenije združuje 30 združenj in zvez društev s preko 22.000 člani in je bila ustanovljena 14.6.2022, v register društev je bila vpisana 9.11.2022, transakcijski račun pri banki pa je odprla 23.12.2022. Do sedaj je prejela samo eno donacijo v znesku 5.000,00 EUR, kar je razvidno tudi iz objave na spletni strani Zveze (https://www.zveza-pacientov.si/).- Upravni odbor Zveze je še pred formalno registracijo na ponovljeni ustanovni skupščini 30.9.2022 sprejel Pravila o skladnosti poslovanja, s katerimi je določeno, da Zveza na spletni strani tekoče objavlja vsa sponzorstva in donatorstva, ki jih bo prejela in sicer prav zato, da bi preprečila takšna podtikanja kot je avtorja B. Mekine »o očitnem financiranju z donacijami in sponzorstvu zasebnih zdravstvenih zavodov.« Zavedamo se izjemne pomembnosti in občutljivosti doslednega spoštovanja načela neodvisnosti in družbene odgovornosti delovanja ter s tem povezanega načina financiranja. Prav bi bilo tudi, da novinar preveri, katera društva in njihove zveze v Sloveniji javno objavljajo vse podatke o sponzorstvih in donatorstvih, kakor tudi o sredstvih iz javnih proračunskih sredstev. Pri tem seveda samo po sebi ni nič narobe, pomembno pa je, da najširša javnost ve, kdo koga in za kaj financira oz. podpira. Zveza si bo prizadevala pridobivati sredstva za delovanje svojih članic in Zveze iz sredstev EU in drugih mednarodnih virov, kakor tudi sredstev Republike Slovenije za izvajanje programov, ki so v javnem interesu naših državljank in državljanov v skladu s temeljnimi cilji ustanovitve in delovanja Zveze: • dostopnost in enakopravnost do zdravstvenih storitev • kakovost in varnost zdravstvene obravnave pacientov in njihovih svojcev • osveščanje in opolnomočenje pacientov in vseh uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev za bolj zdrav način življenja in za večjo odgovornost za lastno zdravje.

Ta in številna druga dejstva o njihovem delovanju že več kot 30 let v ničemer ne kažejo na očitano delovanje za »komercializacijo javnega zdravstva«, temveč predvsem za bistveno boljšo dostopnost in večjo kakovost in varnost bolnikov v javni zdravstveni mreži. Pri tem so bili tudi zaradi njihovih prizadevanj, ki niso tako na očeh javnosti, doseženi v tem obdobju veliki pozitivni premiki na področju srčno – žilnih bolezni, čeprav so prav te še vedno drugi najpomembnejši vzrok smrtnosti v Sloveniji – za boleznimi raka. Bil sem tudi eden od pobudnikov za ustanovitev Zveze organizacij pacientov Slovenije, ker sem prepričan, da samo dobro povezani pacienti z enotnim nastopom lahko v pomembni meri prispevamo k izboljšanju slovenskega javnega zdravstvenega sistema, katerega pomemben sestavni del so tudi koncesionarji. Oba dela – javni zdravstveni zavodi in koncesionarji - bi morali delovati pod enakimi pogoji, pri čemer so zdravstveni delavci v javnih zavodih žal že 30 let plačani po uravnilovki ne glede na svojo storilnost in kakovost dela. 

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.