Javno pismo

 |  Mladina 3  |  Pisma bralcev

Bo Vlada odpravila v nebo vpijoče krivice slovenske pokojninske zakonodaje?

Zdaj, ko so mediji polni leporečja, kako so se moški s 1.1.2023 izenačili z ženskami po odmernem odstotku 63,50%, se moški, ki smo se upokojili v obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2019, sprašujemo, kaj bo pa z nami? Bomo edini, ki bomo do smrti prejemali pokojnino po največ 57,25 odmerni osnovi, ki je zgodovinsko najnižja od leta 1991, ko je bila sprejeta Ustava samostojne Republike Slovenije?

Bili smo prva generacija, ki je morala delati do 65 let starosti. Za skrajšanje starostnega pogoja smo lahko uveljavljali samo čas služenja vojaške obveznosti, ženske pa samo za čas skrbi za otroke. Ni se dalo dokupiti dodane dobe iz naslova višje ali visoke izobrazbe. Če smo po izpolnitvi pogojev za upokojitev nadaljevali z delom, smo dobili 20% dodatka k plači, ki se je kasneje, ko smo se mi že upokojili, povišal na 40%. ZIPZ-2 se je sprejemal v obdobju finančne in gospodarske krize, ki je trajala od leta 2007 in se umirila šele leta 2015 in so povsod po svetu in tudi v Sloveniji številna podjetja propadla. To je bil tudi eden izmed poglavitnih razlogov pokojninske reforme.

Ženske so se lahko v tem obdobju upokojevale po največ 63,50% odmernem odstotku, moški pa po največ 57,25%. Kako je mogoče takšno razlikovanje po spolu, saj je vendar v 14. členu Ustave RS jasno napisano: »V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.« Noben zakon ne sme tega člena prekršiti in nihče v tej državi ga nima pravice z odločbami ali stališči tolmačiti kako drugače, kot je zapisan. Pokojnina je pravica in pred zakonom bi naj bili vsi enaki, pa nismo.

Stališče do tega vprašanje in ali je možno razlikovanje po spolu, je sprejelo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti šele dne 24.6. 2014. Dostopno je na spletu na naslovu https://predlagam.vladi.si/predlog/5898/ Preberite to stališče. Osebno ga v celoti zavračam.

Povsem neresnična je v tem stališču predvsem navedba, da so ženske prejemale nižje plače. Ali res? So o tem narejene analize, ki to dokazujejo, je na primer učiteljica slovenskega jezika na osnovni šoli imela nižjo plačo kot učitelj? Je delavec za trakom imel višjo plačo kot delavka? Direktorica nižjo od direktorja? Osebno sem na svojem delovnem mestu doživel prav nasprotno. Tudi glede skrbi za otroke navedbe ministrstva ne držijo, v urejenih družinah enako skrbimo za otroke oboji. Višina pokojnine mora biti zato za vsakogar izračunana na podlagi zneskov, ki so se mesečno nalagali v pokojninsko blagajno ter za vse pod enakimi pogoji, kot to določa Ustava.

Za moške, upokojene v času od 1.1.2013 do 31.12.2022, se tudi napoved iz zgoraj navedenega stališča ministrstva o datumih izenačitve odmernih osnov med ženskami in moškimi ni uresničila. Mnogi smo se zato upokojili, prepričani, da bo odmerni odstotek za moške v višini 57,25 ostal v veljavi dolga leta. Vendar se je zvišal mnogo prej, kot je bilo sprva odločeno.

Sedanjo izenačitev odmernih osnov med ženskami in moškimi s 1.1. 2023 na 63,50 % zato osebno razumem kot tiho priznanje, da je bilo izplačevanje pokojnin moškim od 1.1.2013 do 31.12.2022 krivično in v neskladju z Ustavo RS.

Da bi nazorno lahko videli, kaj pomeni to za tiste, ki se nismo izenačili, prosim Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti , da argumentirano in prepričljivo ter podkrepljeno s členi zakonov, pojasni upravičenost in logičnost naslednjega vzorčnega primera in ga tudi izračuna, da se bo javno izvedelo, kolikšna razlika nastane pri izračunu pokojnin med žensko in moškim po različnih odmernih osnovah in izračun javno objavi. Pomaga vam lahko računalniški program Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Izračun vam bodo pripravili v uri ali največ dveh.

Primer: Učiteljica in učitelj sta poročena in 40 let na isti srednji šoli poučujeta matematiko. Oba imata enako izobrazbo in enako plačo vsa leta dela. Nimata otrok. Oba se upokojita 31.1.2019. Oba imata 40 let delovne dobe in sta oba stara 65 let. Njej se izračuna pokojnina po 63,50 % odmerni osnovi, njemu po 57,25. 1. Izračun : Koliko evrov znaša njena prva prejeta pokojnina in koliko njegova? 2. Izračun : Koliko evrov znaša njena pokojnina za december 2022 in koliko njegova?

Izračun bo jasno pokazal, za koliko je bil materialno oškodovan moški v obdobju iz primera.

Oškodovani upokojenci zato iščemo pravico in imamo pravni interes, da se za vse moške, ki smo izpolnili pogoje za upokojitev v času od 1.1.2013 do 31.12.2022 in za katere so bile pokojnine izračunane po odmernih odstotkih manjših od 63,50%, še letos pokojnine ponovno izračunajo in poračunajo po tabeli odmernih osnov, ki velja od 1.1.2023 dalje. Poleg tega pa naj se ženskam in moškim, ki so se upokojili v obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2022, omogoči možnost za nakup dodane delovne dobe iz naslova izobrazbe, če ta nakup zanje pomeni višjo pokojnino, saj je ta možnost od 1.1.2023 v zakonu dana. Če bi bila možnost nakupa dodane delovne dobe dovoljena že v ZPIZ2 v letu 2013, ne pa šele v zakonu v letu 2023, bi se številne ženske in moški lahko upokojili po višji pokojninski osnovi, kot so (smo) se.

Moškim, ki so pred upokojitvijo prejemali 20% dodatka k plači, ker so nadaljevali delo po izpolnitvi pogojev za upokojitev, pa naj se poračuna ta dodatek na 40 %.

Le malo je potrebno, da se to uredi. Povprečno uspešen pravnik lahko v enem samem delovnem dnevu pripravi dodatek k zakonu, s katerim bi se ta problem rešil.

Če stranka Gibanje Svoboda, ki ima v Državnem zboru RS večino glasov, te krivice ne bo popravila, kljub temu, da je njen predsednik pred volitvami obljubljal tudi odpravo škodljivih zakonov, ki so bili sprejeti v preteklosti, bomo do smrti (kot žrtvovana generacija drugorazrednih upokojencev) ob enakih zneskih vplačil v pokojninsko blagajno prejemali krivične, nepoštene in mnogo nižje pokojnine tudi od vseh generacij moških, ki se bodo upokojevali v prihodnosti. Če krivice do 1. maja 2023 ne bodo odpravljene, pa imamo upokojenci še nekaj možnosti. Vložimo lahko skupinsko ustavno pritožbo in če bo potrebno še na Evropsko sodišče za človekove pravice, organiziramo shod vseh slovenskih upokojencev in nanj povabimo novinarje iz vseh članic Evropske unije. Če se krivice in krivične pokojnine tudi potem ne uredijo, pa nujno skupaj z našimi mladimi, ki bodo tudi nekoč upokojenci, in vsemi drugimi državljankami in državljani, ki imajo občutek za pravico, v vseh volilnih okrajih ustanovimo politično stranko in z njo kandidiramo na naslednjih volitvah.

V Sloveniji je denarja dovolj za vse, če je pravilno razporejen. Del naših davkov plačujemo tudi v proračun Evropske unije, ki že skoraj leto dni ob popolni odsotnosti poizkusov za diplomatsko rešitev sofinancira krvavo vojno med dvema bratskima slovanskima narodoma in se čudi korupciji v lastnih vrstah. Državljani evropskih držav dajemo del svojih davkov za bajno plačane poslancev evropskega parlamenta, za izplačilo ukrajinskih pokojnin in še in še … Ta Unija pa vleče nesmiselne poteze, ki drastično slabšajo položaj državljanov v vseh državah članicah, najbolj pa socialno-ekonomski položaj upokojencev. Če je denarja dovolj za vse to, ga mora biti dovolj tudi za rešitev tega problema in dostojne pokojnine, ki pri nas v povprečju ne dosegajo niti 55 % povprečnih slovenskih neto plač. Od poslancev v Državnem zboru RS zato pričakujem, da o tem problemu povedo svoje mnenje in z občutkom za pravico glasujejo za odpravo v nebo vpijoče krivice. 

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.