STA

 |  Družba

Slovenija / Večina meni, da imajo ženske pri zaposlovanju manjše možnosti kot moški

V Sloveniji 49 odstotkov žensk daje na prvo mesto svoje zdravje, 37 odstotkov jih kot prioriteto postavlja pomembnosti preživljanja časa z družino in otroci, 14 odstotkov pa uspešnost v službi

Kar 70 odstotkov prebivalk Slovenije v anketi, sicer izvedeni v 36 državah sveta, ocenjuje, da imajo v Sloveniji ženske pri zaposlovanju in karieri manjše možnosti kot moški. Odstotek je primerljiv z evropskim povprečjem, ki znaša 67 odstotkov, ter občutno višji od globalnega povprečja, ki je 53 odstotkov, so sporočili iz Mediane.

Medtem ko v svetovnem povprečju 53 odstotkov žensk meni, da imajo manj možnosti v primerjavi z moškimi, pa je enakega mnenja zgolj 34 odstotkov moških. 45 odstotkov jih meni, da imajo ženske enake priložnosti, kot jih imajo sami, medtem ko jih med ženskami tako ocenjuje 33 odstotkov. V primerjavi s podatki iz leta 2021 se je sicer delež tistih, ki menijo, da imajo ženske enake priložnosti, zvišal za dve odstotni točki.

Najbolj kritični regiji sta Evropa in Amerika

Kot so povzeli pri Mediani, sta najbolj kritični regiji na svetu Evropa in Amerika, saj v Evropi 67 odstotkov in v ZDA 57 odstotkov žensk meni, da imajo ženske na delovnih mestih manj priložnosti kot moški. Po drugi strani je mnenje, da imajo ženske enake priložnosti, najbolj prevladujoče v azijsko-pacifiški regiji, kjer tako meni 45 odstotkov vprašanih žensk. Delež žensk, ki menijo, da imajo ženske več priložnosti kot moški, je najvišji v Indiji, in sicer 26-odstoten.

Ob vprašanju, ali je plača žensk v primerjavi z moškimi na njihovem delovnem mestu višja, nižja ali enaka njihovi plači, v Evropi četrtina vprašanih meni, da je plača nižja, kar 44 odstotkov, da je plača enaka, zgolj pet odstotkov pa, da je višja. Da so plače žensk in moških enake, v Sloveniji meni 42 odstotkov vprašanih, 34 odstotkov pa da so nižje. Dva odstotka vprašanih menita, da so plače žensk višje.

Percepcija plačne vrzeli je najnižja na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki, kjer 57 odstotkov vprašanih meni, da je plača žensk enaka plači moških, 24 odstotkov pa da je nižja.

Raziskava je sicer tudi pri tem vprašanju zaznala velik razkorak med percepcijo moških in žensk. Globalno 51 odstotkov moških meni, da je plača žensk enaka njihovi plači, medtem ko enako meni 38 odstotkov žensk.

Raziskava je pod okriljem WIN (Worldwide Independent Network of Market Research) potekala med 9. oktobrom in 10. decembrom lani. Skupaj je v njej sodelovalo 29.739 ljudi iz 36 držav. V Sloveniji je raziskavo prek spletnega panela na reprezentativnem vzorcu 501 polnoletnega prebivalca izvedel Inštitut Mediana kot partner v raziskavi.

Sodelujoči v raziskavi so odgovarjali tudi na vprašanje o fizičnem ali psihičnem nasilju, ki so ga doživeli v preteklem letu. Žrtev tovrstnega nasilja je bilo med ženskami kar 17 odstotkov. Odstotek je občutno višji v starostni skupini deklet med 18. in 24. letom, kjer jih 23 odstotkov poroča o nasilju, v starostni skupini med 25. in 34. letom pa 21 odstotkov.

Globalno pojav fizičnega ali psihičnega nasilja nad ženskami ostaja na podobni ravni kot v prejšnjem letu, enako velja tudi za Evropo (14 odstotkov v 2021, 16 odstotkov v 2022). V Sloveniji delež znaša 17 odstotkov.

Po nasilju nad ženskami najvišje Grčija

Med evropskimi državami je po nasilju nad ženskami najvišje Grčija (31 odstotkov), najnižje Nizozemska (10 odstotkov), globalno pa je najvišje Argentina (37 odstotkov) ter najnižje Vietnam (dva odstotka). Po regijah je globalno najbolj problematična Afrika (29 odstotkov), najmanj pa azijsko-pacifiška regija z 11 odstotki žensk, ki so bile v preteklem letu žrtve nasilja.

Kot je pokazala raziskava, največ žensk med zdravjem, časom za družino in uspešnostjo v službi na prvo mesto postavlja zdravje. V svetu skoraj polovica anketirank kot prioriteto postavlja zdravje (44 odstotkov), nekoliko manj (38 odstotkov) čas z družino, 18 odstotkov pa uspešnost v službi.

V Sloveniji 49 odstotkov žensk daje na prvo mesto svoje zdravje ter se tako uvršča v sam vrh držav s to prioriteto. 37 odstotkov jih kot prioriteto postavlja pomembnosti preživljanja časa z družino in otroci, 14 odstotkov pa uspešnost v službi.

Raziskava je pod okriljem WIN (Worldwide Independent Network of Market Research) potekala med 9. oktobrom in 10. decembrom lani. Skupaj je v njej sodelovalo 29.739 ljudi iz 36 držav. V Sloveniji je raziskavo prek spletnega panela na reprezentativnem vzorcu 501 polnoletnega prebivalca izvedel Inštitut Mediana kot partner v raziskavi.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.