STA

 |  Politika

Boj proti korupciji / Slovenija zadovoljivo izpolnila le pet od petnajstih priporočil

Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope (Greco) razkriva, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila zgolj pet od petnajstih priporočil, šest jih je izpolnila delno, štiri pa ostajajo neizpolnjena

© Wikimedia Commons

Greco je objavil poročilo o Sloveniji, v katerem ocenjuje napredek države pri uresničevanju priporočil, izdanih leta 2017 za preprečevanje korupcije v državni upravi ter organih odkrivanja in pregona. V njem ugotavlja, da je Slovenija sprejela nekatere izboljšave, še vedno pa ni načrta integritete za vlado in spremljanja nasprotja interesov.

Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope (Greco) je prvo poročilo o tem, kako Slovenija uresničuje priporočila, izdana leta 2017, objavila leta 2021. Takrat je ugotovila, da naša država ni zadovoljivo uresničila nobenega od 15 priporočil. Delno je uresničila le eno priporočilo, 14 pa jih je ostalo neuresničenih.

V tokratnem, drugem poročilu, je Greco podal novo oceno. V njej ugotavlja, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila pet od petnajstih priporočil, šest jih je izpolnila delno, štiri pa ostajajo neizpolnjena.

Po ugotovitvah Greca je država dosegla določen napredek glede najvišjih nosilcev izvršilne veje oblasti, in sicer s spremembami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pri tem kot pozitivna ocenjuje prizadevanja za povečanje ozaveščenosti o zadevah, povezanih z integriteto, krepitev predpisov o omejitvah po koncu zaposlitve in lobiranju, razširitev obsega prijav tako, da ob nesorazmernem povečanju premoženja vključujejo zakonske partnerje in vzdrževane družinske člane, ter objavo prijav premoženjskega stanja in kršitev.

Vendar hkrati Greco ocenjuje, da bodo potrebna še precejšnja nadaljnja prizadevanja, da se sprejme poseben načrt integritete za vlado ter operativni sistem za obvladovanje in spremljanje nasprotja interesov, kar sicer vidi kot največjo pomanjkljivost dosedanjega uresničevanja priporočil.

Pri organih odkrivanja in pregona je Greco do zdaj zaznal le nekatera omejena prizadevanja za izboljšanje stanja. Med drugim v poročilu izpostavlja, da so bile sprejete spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji za izboljšanje obvladovanja tveganj z nadaljnjo krepitvijo zbiranja obveščevalnih podatkov za ugotavljanje težav, povezanih s korupcijo. Vzpostavljen je bil tudi sistem za poročanje, evidentiranje in spremljanje dopolnilnega dela.

Po ugotovitvah Greca je država dosegla določen napredek glede najvišjih nosilcev izvršilne veje oblasti, in sicer s spremembami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pri tem kot pozitivna ocenjuje prizadevanja za povečanje ozaveščenosti o zadevah, povezanih z integriteto, krepitev predpisov o omejitvah po koncu zaposlitve in lobiranju, razširitev obsega prijav tako, da ob nesorazmernem povečanju premoženja vključujejo zakonske partnerje in vzdrževane družinske člane, ter objavo prijav premoženjskega stanja in kršitev.

Razvoj obvladovanja nasprotij interesov z mehanizmi svetovanja, spremljanja in skladnosti (med zaposlitvijo in po njej) pa je po ugotovitvah Greca še v začetni fazi. Še vedno tudi ni doseženega dovolj napredka pri zagotavljanju, da so postopki napredovanja v policiji, vključno z najvišjimi uradniki, pošteni, zasluženi in pregledni, je mogoče prebrati v poročilu.

Po oceni Greca je država zadovoljivo izpolnila priporočila glede zagotovitve zadostnega števila kadra in finančnih sredstev Komisiji za preprečevanje korupcije, kot delno izpolnjeno vidi priporočilo glede sledenja lobističnim stikom z nosilci izvršilne oblasti, kot neizpolnjeno pa priporočilo, naj se oblikujejo organizacijska strategija in prakse za izboljšanje obvladovanja nasprotja interesov v policiji.

Glede na navedeno Greco ugotavlja, da Slovenija na splošno ni v zadostni meri izpolnila danih priporočil, zato je državo pozval, da čim prej, najpozneje pa do 31. decembra letos, predloži poročilo o doseženem napredku pri izpolnjevanju še desetih priporočil, za katera Greco ocenjuje, da ostajajo neizpolnjena ali le delno izpolnjena.

ycKn4vAoq6U

PREBERITE TUDI:

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.