8 dni/ teden

V izdaji Mladine 14. aprila 2023 je bila v rubriki 8 dni/teden pod naslovom Kjer je volja … napačna navedba glede OPN Mestne občine Kranj in umeščanja objekta za zimske športe. Avtor prispevka je zapisal, da »domačini o projektu niso vedeli ničesar, dokler se ta ni znašel v zadnjem občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine Kranj …«.

Tako kot smo za Mladino že pojasnili 21. marca 2023 v odgovoru na novinarska vprašanja, Mestna občina Kranj vodi postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN-4 in ena od več kot šeststo pobud in sprememb je tudi pobuda za spremembo namembnosti zemljišč na območju Besnice za postavitev objekta za zimske športe. To pomeni, da projekt še nikoli doslej ni bil uvrščen v občinski prostorski načrt in torej ni mogel biti iz njega umaknjen. OPN-4 prav tako ne obstaja niti v osnutku.

V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih aktov se vsako pobudo predhodno preizkusi in pridobi prva mnenja mnenjedajalcev na državni ravni. Nato sledi faza, ko lokalna skupnost predlagane spremembe in dopolnitve javno razgrne in vsakdo lahko poda svoje mnenje, do katerega se mestna občina opredeli. Nato šele sledijo naslednje faze sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega akta.

Lastniki zemljišč v prvi, interni fazi priprave sprememb in dopolnitev OPN niso bili posebej obveščeni s strani MOK za to večjo investicijo, saj še ni bilo sigurno, da bo predlog sploh prišel do točke javne obravnave. V danem primeru je bil pobudnik dolžan pridobiti soglasja lastnikov zemljišč. Peticija občanov je bila glede na trenutne faze postopkov umeščanja v prostor morda preuranjena in plod številnih pol-informacij. Ko smo prejeli izjave lastnikov zemljišč, da ne soglašajo s spremembo namembnosti, je to pomenilo, da pobude ni možno uvrstiti v osnutek sprememb in dopolnitev OPN-4 za javno razgrnitev. 

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.