Monika Weiss

 |  Družba

Apel voditeljem EU / »Nujno je pravično zmanjšanje proizvodnje in potrošnje«

Več kot 400 mednarodno priznanih akademikov in civilnodružbenih organizacij je ob današnjem svetovnem dnevu podnebnih sprememb na evropske politične voditelje naslovilo odprto pismo

Eden od mnogih protestov mladih za pravičnejšo in do narave prijaznejšo družbo

Eden od mnogih protestov mladih za pravičnejšo in do narave prijaznejšo družbo
© Borut Krajnc

Danes, na svetovni dan podnebnih sprememb, ko se v Evropskem parlamentu začenja tudi tridnevna konferenca Onkraj rasti - Poti do trajnostne blaginje v EU, je čez 400 mednarodno priznanih akademikov in civilnodružbenih organizacij objavilo odprto pismo. Naslovljeno je na vodilne evropske politike z apelom k prenehanju družbeno in okoljsko škodljive tekme za rast ter s pozivi k zmanjšanju proizvodnje in potrošnje, k odpravi dohodkovnih in premoženjskih ekstremov ter superprofitov, podpisniki pa predlagajo tudi uvedbo davka na ogljično intenzivno premoženje.

»Nobena empirična podlaga ne nakazuje, da je mogoče globalno in v zadostni meri gospodarsko rast ločiti od okoljskih pritiskov. Zasledovanje neskončne gospodarske rasti držav z visokimi dohodki je problem, saj zmanjšuje ali celo izničuje rezultate okoljskih politik,« navajajo podpisniki in pozivajo k zavedanju, da trenutno stanje, razpadanje življenjske mreže, od katere je odvisna naša družba, predstavlja »eksistencialno grožnjo za mir, vodo, prehrambno varnost in demokracijo«.

Sedanji poudarek na kvantitativni rasti mora nadomestil nov cilj. »To je regenerativno in distributivno gospodarstvo, ki zagotavlja kakovostno blaginjo z izpolnjevanjem potrebe vseh ljudi v okviru možnosti živega planeta,« navajajo podpisniki, med katerimi sta ekološka ekonomista Timothée Parrique z Univerze Lund in Kate Raworth iz Univerze Oxford, ki bosta tudi sodelovala na omenjeni konferenci v Bruslju, pa tudi klimatolog in okoljski ekonomist dr. Aljoša Slameršak, arhitektka dr. Nika Grabar in dr. Ahac Meden z inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU.

Podpisniki dodajajo, da prehod v gospodarstvo post-rasti (lahko) pomeni razcvet, kar pa seveda terja demokratično načrtovanje in pravično zmanjšanje proizvodnje in potrošnje (»odrast«) v državah, ki presegajo svoje ekološke vire: »To je evropski projekt za svetovni mir, saj trenutna gospodarska rast povzroča spore tako znotraj kot zunaj Evrope.« Posledica prehoda tudi ne bodo slabši življenjski pogoji: »Ravno nasprotno: politike zadostnosti, ki se osredotočajo na gospodarnost, zmanjševanje porabe virov in skrajševanje delovnega časa, lahko bistveno povečajo blaginjo in zmanjšajo pritiske na okolje, s čimer se ustvarja možnost za trajnostno blaginjo brez rasti.« Nujna se jim zdi razširitev že obstoječih pobud, kot so recimo neprofitne zadruge po vsej EU.

Podpisniki odprtega pisma, ki je v celoti objavljeno v priponki, na vodilne v inštitucijah EU in državah članicah naslavljajo tri konkretne zahteve:

Prvič; da pri Evropski komisiji, svetu, parlamentu in v državah članicah uvedejo trajne strukture za ocenjevanje strategij post-rasti.

Drugič; da oblikujejo novo vodilno programsko shemo EU, ki bo vključevala sistemske spremembe za prihodnost znotraj planetarnih omejitev, pri čemer mora biti odrast nujna prehodna faza k cilju post-rasti.

In tretjič; da oblikujejo politike onkraj rasti, ki temeljijo na štirih načelih: bionosilnosti, pravičnosti, blaginje za vse in aktivne demokracije. Upoštevanje načela bionosilnosti pomeni, kot navajajo, izločitev fosilnih goriv, omejitev izkoriščanja surovin, ukrepe za varstvo in obnovo narave, tal, gozdov, morskih in drugih ekosistemov. Z upoštevanjem načela pravičnosti podpisniki predlagajo vključitev fiskalnih orodij za spodbujanje bolj enakopravne družbe z odpravo dohodkovnih in premoženjskih ekstremov ter superprofitov in kot tako orodje omenjajo na primer davek na ogljično intenzivno premoženje. Pri upoštevanju načela blaginje podpisniki izpostavljajo dostopnost vseh do osnovne infrastrukture z izboljšano in okoljsko občutljivo socialno državo, ki med drugim zajema univerzalne osnovne storitve, torej pravice do zdravja, prevoza, oskrbe, stanovanja, izobraževanja in socialne zaščite, zajamčeno službo, nadzor nad cenami osnovnih dobrin in storitev. Pri upoštevanju načela aktivne demokracije pa predlagajo recimo skupščine prebivalcev s pooblastili za oblikovanje družbeno sprejemljivih strategij zadostnosti, pa tudi močnejšo vloga sindikatov.

Poleg omenjenih strokovnjakov oso med skupno več kot 400 podpisniki odprtega pisma tud organizacije Focus - društvo za sonaraven razvoj, Eko krog, Umanotera - Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Policy Lab in Zero Waste Žalec.

Spodaj javno pismo objavljamo v celoti.

Odprto pismo, objavljeno po vsej Evropi, ob prvem dnevu konference Beyond Growth (15. maj 2023)

»Evropa post-rasti ključnega pomena za preživetje in razcvet,« poziva več kot 400 civilnodružbenih organizacij in strokovnjakov

Med drugim so ga podpisali: Timothée Parrique, Kate Raworth, Vincent Liegey, European Environmental Bureau, European Youth Forum, Friends of the Earth Europe, Wellbeing Economy Alliance.

Medtem ko se politični voditelji zbirajo na drugi konferenci v Evropskem parlamentu, da bi razpravljali o tem, kako se premakniti “onkraj rasti”, mi, spodaj podpisani akademiki in organizacije civilne družbe, vidimo geopolitično krizo kot priložnost za prenehanje družbeno in okoljsko škodljive tekme za rast in se namesto tega odločimo za sodelovanja na področju blaginje.

Nobena empirična podlaga ne nakazuje, da je mogoče globalno in v zadostni meri gospodarsko rast ločiti od okoljskih pritiskov. Zasledovanje neskončne gospodarske rasti držav z visokimi dohodki je problem, saj zmanjšuje ali celo izničuje rezultate okoljskih politik. Trenutni podnebni kaos in razpadanje življenjske mreže, od katere je odvisna naša družba, predstavljata eksistencialno grožnjo za mir, vodo, prehrambno varnost in demokracijo.

Prehod v gospodarstvo post-rasti ne pomeni le preživetja, temveč tudi razcvet. To pa zahteva demokratično načrtovanje in pravično zmanjšanje proizvodnje in potrošnje - včasih imenovano "odrast" - v tistih državah, ki presegajo svoje ekološke vire. To je evropski projekt za svetovni mir, saj trenutna gospodarska rast povzroča spore tako znotraj kot zunaj Evrope.

V držav z visokimi dohodki manjši odtis ne pomeni slabših življenjskih pogojev. Ravno nasprotno: politike zadostnosti, ki se osredotočajo na gospodarnost, zmanjševanje porabe virov in skrajševanje delovnega časa, lahko bistveno povečajo blaginjo in zmanjšajo pritiske na okolje, s čimer se ustvarja možnost za trajnostno blaginjo brez rasti.

Da bi zagotovili najvišjo kakovost življenja z najmanjšim odtisom, moramo popolnoma spremeniti cilje in pravila gospodarske igre. V gospodarstvu post-rasti mora sedanji poudarek na kvantitativni rasti nadomestil nov cilj: cvetoče regenerativno in distributivno gospodarstvo, ki zagotavlja kakovostno blaginjo z izpolnjevanjem potrebe vseh ljudi v okviru možnosti živega planeta. Takšen model je opisan v okviru ekonomike krofa (Doughnut Economics).

Trgi so se že slabo izkazali pri sprejemanju najbolj ključnih odločitev v naši družbi.

Če želimo, da gospodarstvo res služi ljudem in ne obratno, morajo ljudje ponovno pridobiti nadzor nad njim. Za spremembo pravil igre se moramo učiti iz že obstoječih pobud. Na primer z razširitvijo modela neprofitnih zadrug po vsej EU.

Zato v luči teh perečih izzivov in stimulativnih priložnosti pozivamo Evropsko unijo, njene institucije in države članice, naj uvedejo:

  1. Evropske institucije post-rasti: ustanovitev trajne strukture za ocenjevanje strategij post-rasti pri komisiji, svetu, parlamentu in v državah članicah.
  2. Evropski zeleni dogovor onkraj rasti: oblikovanje nove vodilne programske sheme, ki temelji na pristopu sistemskih sprememb in si prizadeva ustvariti cvetočo prihodnost znotraj planetarnih omejitev. Pri tem je odrast nujna prehodna faza k cilju post-rasti.
  3. Politike onkraj rasti, ki temeljijo na štirih načelih:
  4. Bionosilnost: izločitev fosilnih goriv, omejitev izkoriščanja surovin, ukrepi za varstvo in obnovo narave ter ukrepi za zaščito narave in obnovo zdravih in odpornih tal, gozdov, morskih in drugih ekosistemov. Na primer Pogodba o neširjanju fosilnih goriv, Zakon o pravičnosti in odpornosti virov (Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, Resource Justice and Resilience Act), ki vključuje cilj zmanjšanja materialnega odtisa in območne obnove narave.
  5. Pravičnost: fiskalna orodja za spodbujanje bolj enakopravne družbe z odpravo dohodkovnih in premoženjskih ekstremov ter superprofitov. Na primer davek na ogljično intenzivno premoženje, minimalni in maksimalni dohodek.
  6. Blaginja za vse: zagotovljen dostop do osnovne infrastrukture z izboljšano in okoljsko občutljivo socialno državo. Na primer univerzalne osnovne storitve (vključno s človekovimi pravicami do zdravja, prevoza, oskrbe, stanovanja, izobraževanja in socialne zaščite itd.), zajamčena služba, nadzor nad cenami osnovnih dobrin in storitev.
  7. Aktivna demokracija: skupščine prebivalcev s pooblastili za oblikovanje družbeno sprejemljivih strategij zadostnosti in za krepitev politik na podlagi okoljskih omejitev, pravičnost in blaginja za vse ter močnejša vloga sindikatov. Na primer forum za lokalne potrebe, podnebne konvencije, participativni proračun.

Od prve konference "post-rasti" je minilo pet let. V civilni družbi in akademskih krogih so ideje, kritične do gospodarske rasti, vedno glasnejše. O njihovih podrobnostih se prav v tem trenutku razpravlja v Evropskem parlamentu in v dialogu z Evropsko komisijo. Na voljo so nam znanstveno znanje in politična dognanja, s pomočjo katerih ideje odrasti in post-rasti lahko postanejo resničnost. Trenutne krize so namreč tudi priložnosti za ustvarjanje novega sistema, ki lahko zagotovi blaginjo za vse, hkrati pa omogoči tudi cvetoče demokratično življenje in počasnejši, a boljši način življenja.

Seznam slovenskih podpisnikov: dr. Aljoša Slameršak, dr. Nika Grabar, dr. Ahac Meden in organizacije Policy Lab, Focus - društvo za sonaraven razvoj, Zero Waste Žalec, Eko krog, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Seznam znanstvenih virov je na voljo tukaj.

Podpisniki odprtega pisma:

Organizacije civilne družbe

1. European Environmental Bureau

2. Friends of the Earth Europe

3. European Youth Forum

4. Wellbeing Economy Alliance

5. The Club of Rome

6. International Society for Ecological Economics

7. Institute for Political Ecology

8. Commons Network

9. Economy for the Common Good

10. Degrowth in Action

11. European Policy Centre

12. Ecological Economics For All

13. US Society for Ecological Economics

14. Zero Waste Europe

15. Scientifiques en rebellion

16. WEAll Youth

17. Degrowth Collective

18. France Nature Environnement

19. Seas At Risk

20. SOMO

21. London Mining Network

22. Post Growth Institute; Southern Oregon University

23. Asociación Biodiversa

24. Steady State Manchester

25. Grands-Parents pour le Climat (Belgiquefrancophone)

26. Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia

27. Fridays For Future South Tyrol

28. Climate Vanguard

29. Degrowth Movement Italy (MDF)

30. Les Amis de la Terre Belgique

31. ICLEI Europe

32. HERWIN

33. Vrede vzw

34. LEF/FGE

35. Focus Association for Sustainable Development

36. POLICY LAB Slovenia

37. CIDSE

38. Cargonomia, Degrowth research and experimentation cooperative, Budapest

39. Estonian Green Movement

40. Associazione per la decrescita

41. Danish Committee for Health Education

42. ZERO - Association for the Sustainability of the Earth System

43. Teater K

44. PowerShift e.V.

45. Amis de la Terre France

46. European Anti-Poverty Network (EAPN)

47. SOLIDAR

48. Foundation for the Economics of Sustainability

49. An Taisce - the National Trust for Ireland

50. Ecologistas en Acción

51. REScoop.eu

52. Youth for Climate Belgium

53. Poems for Parliament

54. Wellbeing Economy Lab

55. Canopea

56. Planet-N

57. EKO KROG Slovenia

58. CATAPA

59. Make Mothers Matter

60. European Society for Ecological Economics

61. Hot or Cool Institute gGmbH

62. Zero waste Žalec

63. SDG Watch Europe

64. Good4Trust.org

65. Ekumenická akademie (Ecumenical Academy)

66. Electra Energy Cooperative

67. WFTO- Home of Fair Trade Enterprises

68. Platform for Social Housing

69. CONCORD Europe

70. tools for good

71. Re-set: platform for socio-ecological transformation

72. EUROSOLAR Catalunya

73. Parma Sostenibile

74. Přátelé přírody /Friends of Nature

75. EUROSOLAR.CZ

76. Benzyme Ventures

77. Ultra sieste

78. Zsámboki Biokert Hungary

79. Bystro

80. Lipensko pro život, z.s.

81. TEREZA Educational Centre

82. Living Economies Forum

83. Fundación vanES Sabayes Spain

84. Polish Zero Waste Association

85. European Network Against Racism (ENAR)

86. Association For Promotion Sustainable Development

87. The Social Guarantee

88. Sistema B

89. Green European Foundation

90. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

91. Bond Beter Leefmilieu (BBL)

92. Post Carbon Institute

93. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie (Buy Responsibly Foundation)

94. ClimaTalk

95. Limity jsme my

96. Sciaena

97. African Circular Economy Network (ACEN)

98. Green Economy Coalition

99. eco-union

100. Nonprofit Ventures

101. Rede para o Decrescimento

102. Alter Kapitae

103. Oikos - Think Tank for Socio-Ecological Change

104. ICLEI - Local Governments for Sustainability, Europe

105. Pro Natura - Friends of the Earth Switzerland

106. NaZemi

107. Hnutí DUHA- Friends of the Earth Czech Republic

108. REVO Prosperidad Sostenible

109. Wetlands International Europe

110. Amigos de la Tierra - Friends of the Earth Spain

111. Fundação Montescola

112. Friends of the Earth Cyprus

113. Friends of the Earth Estonia

114. Konsent z.s

115. Garden of Eden Projects Ireland

116. Nyt Europa

117. Arnika

118. Amigas da terra

119. Surfrider Foundation Europe

120. Friends of the Earth Ireland

121. Degrowth.info

122. ECOLISE

123. National Society of Conservationists - Friends of the Earth Hungary

124. Zero Waste Latvija

125. Jordens Vänner - Friends of the Earth Sweden

126. Population Matters

127. An Claíomh Glas

128. Tactic

129. European Energy Research Alliance

130. greenskills

131. The Institute of Economics Zagreb

132. Sustainable Population Australia

133. Energy Cities

134. New Worlds Group

135. Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

136. Local Futures

137. Youth and Environment Europe

138. Waag Futurelab

139. The Emergence Network

140. Women's International League for Peace and Freedom (WILPF)

141. Communal Forum on Climate Protection

142. Začni učit!, z.s.

143. Vlaamse Jeugdraad

144. Aisthanoumai

145. Green Liberty Lithuania

146. Jesuit European Social Centre

147. Laudato Si Movement

148. Recycling Netwerk Benelux Umweltdachverband

149. Friends of the Earth Malta

150. GLOBAL 2000 - Friends of the Earth Austria

151. Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands

152. Het Burgerparlement/Le Parlement Citoyen

153. NOAH – Friends of the Earth Denmark

154. Za Zemiata – Friends of the Earth Bulgaria

155. Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Akademiki in strokovnjaki

1. Timothée Parrique

2. Kate Raworth

3. Vincent Liegey

4. Olivier De Schutter

5. Milena Buchs

6. Ekaterina Chertkovskaya

7. Robert Costanza

8. Dominique Meda

9. Eloi Laurent

10. Giorgos Kallis

11. Federico Demaria

12. François Schneider

13. Eva Fraňková

14. Jason Hickel

15. Julia Steinberger

16. Sandrine Dixson-Decleve

17. Adélaïde Charlier

18. Camille Étienne

19. Tim Jackson

20. Nick Fitzpatrick

21. Vedran Horvat

22. Alexandra Köves

23. Tariq Al-Olaimy

24. Silvia Montagnani

25. Emma Marzi

26. Brototi Roy

27. Leonie Saleth

28. Marceau Challet

29. Merlin Keitz

30. Juan Pablo Arellano

31. Claudio Cattaneo

32. Nikola Lange

33. Martin Calisto Friant

34. Emily Meret Bankert

35. Emilie de Bassompierre

36. David Hofmann

37. Milica Kočović De Santo

38. Myriam Best

39. Daniele Vico

40. Lina Lefstad

41. Camilo Rodriguez

42. Matthieu Lietaert

43. Jean-Louis Aillon

44. Barry McMullin

45. Lucas Remue

46. Max Keijzer

47. Giuseppe Massaro

48. Lisette von Maltzahn

49. Lorenzo Velotti

50. Meera Ghani

51. Riccardo Mastini

52. Francesca Magnolo

53. Mladen Domazet

54. Mirjam Scholtens

55. Leila Siebke

56. Giacomo Luigi Delgado

57. Amelia Elvins

58. Martina Logi

59. Mathilde Dumoulin

60. Gabriel Fabre

61. Noémie Cadiou

62. Maiko Mathiesen

63. Kanika Prajapat

64. Till Kellerhoff

65. Claudia Fry

66. Christian Schulz

67. Aljoša Slameršak

68. Óscar Carpintero

69. Tommaso Brazzini

70. Jesus Martin Gonzalez

71. Mario Díaz Muñoz

72. Margarita Mediavilla Pascual

73. Elena Emrick-Schmitz

74. Nathalie Roy

75. Lukas Eggler

76. Josephine Becker

77. Mario Pansera

78. James Scott Vandeventer

79. Fernando Andrés Sánchez González

80. Nika Grabar

81. Elena Hofferberth

82. Dan O'Neill

83. Aileen McLeod

84. Johana Waldhansová

85. Filka Sekulova

86. Gareth Dale

87. Anke Schaffartzik

88. Mario Pansera

89. Jakub Rok

90. Ivan Ðula

91. Simone D'Alessandro

92. Doris Fuchs

93. Elke Weik

94. Max Koch

95. Benjamin Tyl

96. Arnaud Diemer

97. Petter Næss

98. Martin Fritz

99. Vasna Ramasar

100. François Briens

101. Adam Marshall

102. Predrag Momčilović

103. Elisabeth SkarðhamarOlsen

104. Adrien Plomteux

105. Alf Hornborg

106. Clément Choisne

107. Joseba Azkarraga

108. Christian Dorninger

109. Swyngedouw Erik

110. Thomas Smith

111. Hervé Corvellec

112. Eduardo Missoni

113. Manuela Zechner

114. Nina Isabella Moeller

115. Laura Rival

116. Ana Sofia Poças Ribeiro

117. Michel Pimbert

118. Tilo Meißner

119. Marion Real

120. Eric Ponthieu

121. Jennifer B. Hinton

122. Peter A. Victor

123. John Barry

124. Onofrio Romano

125. Katharina Richter

126. Katerina Brandes

127. Andri Werner Stahel

128. Oriana Rainho Brás

129. Jennifer Wells

130. Helmut Haberl

131. Rosemary Venn

132. Ben Purvis

133. Orsolya Lazányi

134. Benjamin Lowe

135. Eeva Houtbeckers

136. Christopher Boyce

137. Ivan Murray

138. Ahac Meden

139. Pat Devine

140. Robert Winthrop

141. Ester Galende Sánchez

142. Toni Ruuska

143. Jamie Morgan

144. Richard Hull

145. Grégoire Wallenborn

146. Susan Paulson

147. Pasi Heikkurinen

148. Utkuhan Genc

149. Shivani Kaul

150. Alexander Paulsson

151. Simon De Muynck

152. Barbora Kleinhamplová

153. Erik Gomez-Baggethun

154. Katherine Trebeck

155. Eirini Erifyli Tzekou

156. Tomislav Medak

157. Giulio Galdi

158. Barbara Smetschka

159. Richard Wilkinson

160. Kimberley Vandenhole

161. Tom Bauler

162. Félix Garnier

163. Claire Roumet

164. Fabrice Flipo

165. Jan Otto Andersson

166. Kate Pickett OBE

167. Kinga Kovacs

168. Janne I. Hukkinen

169. Solène Sureau

170. Julien Vastenaekels

171. Christian Kerschner

172. Lorenzo Velotti

173. Jakub Kronenberg

174. Nathalie Wergles

175. Sara Pavesio

176. Ilona M. Otto

177. Lucía Muñoz Sueiro

178. Antoine Tiberj

179. Benedikt Schmid

180. Xavier Gabet

181. Laure Teulieres

182. Reynaud Christian

183. Paul Sutton

184. Florian Polsterer

185. Patrick Canadas

186. Cécile Renouard

187. Guillaume Le Mailloux

188. Tommaso Luzzati

189. Marie Pratzer

190. Lucia Pezo Alvarez

191. Amandine Crespy

192. Riccardo Mastini

193. Marta Conde

194. Christophe Coillot

195. Albin Emanuel Brattberg

196. Aiora Zabala

197. Lina Lefstad

198. Phedeas Stephanides

199. Sylvie Ferrari

200. Patrizio Ponti

201. Nicola Countouris

202. Halliki Kreinin

203. Tomáš Imrich Profant

204. Martin Cerny

205. Arnošt Novák

206. Fynn M. Schmidt

207. Melen Le Corre

208. Eléonore Fauré

209. Milica Kočović De Santo

210. Lilli Möller

211. Branko Ančić

212. Fernando A. Frechoso-Escudero

213. Jean-Michel Hupé

214. Clelia Sirami

215. Marc Deconchat

216. Vanessa Lea

217. Julian Carrey

218. Julien Gros

219. Mercier Manuel

220. Florian Debras

221. Guasch Cathy

222. Steffen Lange

223. Dr Beth Stratford

224. Odin Marc

225. Karine Leblanc

226. Marianne Blanchard

227. František Jelínek

228. Ragueneau Olivier

229. Bob Wilson

230. Patrick Bresnihan

231. Inge Røpke

232. Beatriz Macchione Saes

233. Martin Frébourgfc

234. Wolfgang Cramer

235. Elsa Jourdain

236. Laura Schuft

237. Emil Weis Brix

238. Mohamed Amine Boussejra

239. Cédric Sueur

240. Malo Mofakhami

241. Viviane Baladi

242. Mathias Rollot

243. Mathieu Chassé

244. Florence Joly

245. Ethemcan Turhan

246. Robert Wade

247. Joëlle Saey-Volckrick

248. Favry Anouk

249. Jenny Ufer

250. André Barata

251. Jérémie Cavé

252. Guillaume Mandil

253. Janina Urban

254. Peter Doran

255. Iñigo Capellán-Pérez

256. Remi Douvenot

257. Tommaso Luzzati

258. Emilie Letouzey

259. Alex Myerson

260. Stefanie Gerold

261. Péter Párdi

262. Nadia Johanisova

263. Marco Morosini

264. Julien Milanesi

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.